Trang chủ >> Quản lý học sinh - sinh viên

Thông báo về việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Cập nhật: 30/09/2021

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào ...

[Chi tiết...]

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập khối Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hộ sinh khóa 6, Dược sỹ khóa 6, Kỹ thuật xét nghiệm khóa 10, Hình ảnh Y học khóa 10 kỳ II nă

Cập nhật: 18/09/2019

Căn cứ cuộc họp ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc xét tặng học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đạt thành tích trong học tập các lớp khối Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hộ sinh 6, Dược sỹ 6, Kỹ thuật Xét nghiệm, Hình ảnh Y học 10  kỳ II  năm học 2018-2019 ...

[Chi tiết...]

Danh sách Khen thưởng Danh hiệu Tập thể lớp Xuất sắc; sinh viên Xuất sắc, Giỏi hệ Cao đẳng Điều dưỡng 11, Hộ sinh 6, Dược sỹ 6, Xét nghiệm 10, Hình ảnh 10, Cao đẳng liên thông khối năm học 2018-2019

Cập nhật: 18/09/2019

Căn cứ cuộc họp ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng xét thi đua khen thưởng HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc xét khen thưởng cho Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, giỏi trong học tập của các khối Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11; Hộ sinh khóa 6; Dược sỹ khóa 6;Kỹ thuật Xét nghiệm khóa 10; Hình ảnh Y học khóa 10 năm, học ...

[Chi tiết...]

Quyết định Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh-sinh viên ghèo vượt khó trường Cao đẳng y tế Hà Nội năm học 2016-2017

Cập nhật: 23/10/2017

Căn cứ vào tình hình thực tế, nguyện vọng của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Danh sách sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy khóa học 2017 - 2020

Cập nhật: 01/09/2017

Danh sách sinh viên Cao đăng chính quy các lớp Điều dưỡng khóa 12, Dược sỹ khóa 7, Hộ sinh khóa 7, Hình ảnh khóa 11, Xét nghiệm khóa ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình tư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật

Cập nhật: 18/07/2017

Với mục đích cung cấp cho Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội những thông tin về chương trình “ thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật Bản”, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long tổ chức Hội thảo “Giới thiệu chương trình tư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật” như ...

[Chi tiết...]

Quyết định ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2016-2017

Cập nhật: 27/11/2016

Căn cứ vào tình hình thực tế, nguyện vọng của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2