Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 24.02.2020 đến hết ngày 01.03.2020 để phòng chống dịch

Cập nhật: 21/02/2020

Căn cứ theo công văn số: 575/UBND-KGVX ký ngày 21.02.2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ...

[Chi tiết...]

Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 14.02.2020 đến hết ngày 23.02.2020 để phòng chống dịch

Cập nhật: 14/02/2020

Căn cứ theo công văn số: 494/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch Thi và xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 7, Dược sỹ khóa 3, Hộ sinh khóa 3, Xét nghiệm y học khóa 3

Cập nhật: 09/03/2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 7, Dược sỹ khóa 3, Hộ sinh khóa 3 và Xét nghiệm y học khóa 3. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch Thi và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá trước thi lại

Cập nhật: 09/12/2016

Căn cứ đơn được duyệt của 04 sinh viên cao đẳng điều dưỡng khoá 8, Hộ sinh 3, Dược sỹ 3 xin thi lại tốt nghiệp môn thi Các học phần khoa học Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp ngày 18 tháng 12 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8, Cao đẳng Dược khóa 3, Cao đẳng Hộ sinh khóa 3, Cao đẳng Xét nghiệm khóa 7, Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học khóa 7 và các đối tượ

Cập nhật: 06/12/2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng chính quy Điều dưỡng khóa 8, Cao đẳng Xét nghiệm y học khóa 7, Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học khóa 7, Cao đẳng Hộ sinh khóa 3, Cao đẳng Dược khóa 3, Trung cấp Điều dưỡng khóa 46, Hộ sinh khóa 34, Dược sĩ khóa 13 Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh ...

[Chi tiết...]

Tổng hợp giờ định mức, giờ trừ, giờ phải giảng năm học 2015-2016

Cập nhật: 14/07/2016

Tổng hợp giờ định mức, giờ trừ, giờ phải giảng năm học ...

[Chi tiết...]

Nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm 2016 của các khóa Cao đẳng và trung cấp hệ chính qui

Cập nhật: 16/05/2016

Phòng Đào tạo xin thông báo nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm 2016 của các khóa cao đẳng và trung cấp chính quy như ...

[Chi tiết...]

Lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng liên thông VLVH

Cập nhật: 05/12/2015

Thông báo lịch thi tốt nghiệp cao đẳng liên thông VLVH Điều dưỡng khoá 5, Hộ sinh khoá 1, Dược khoá 1, Xét nghiệm khóa 1, và các khóa trước thi lần 1, thi lại tốt ...

[Chi tiết...]

Lịch thi GVDG cấp trường năm học 2015-2016

Cập nhật: 05/11/2015

Căn cứ trên đăng ký thi nhận được từ các khoa, Phòng Đào tạo đã tổng hợp và nay xin kinh gửi các thầy cô lịch thi giáo viên giỏi cấp trường. Trong lịch này hiện một số GV vẫn chưa đăng ký đầy đủ (tên bài, địa điểm, ngày thi). Phòng đào tạo đề nghị các trưởng khoa nhanh chóng cung cấp lại đầy đủ để điều chỉnh. Lịch này có tính chất ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2