Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Kết quả thi tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng khóa 46, Dược sỹ khóa 13, Hộ sinh khóa 34

Cập nhật: 08/09/2016

Kết quả thi tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng khóa 46, Dược sỹ khóa 13, Hộ sinh khóa 34 và các khóa trước thi ...

[Chi tiết...]

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Cập nhật: 18/08/2014

Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ...

[Chi tiết...]

Quy trình cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

Cập nhật: 10/03/2014

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ...

[Chi tiết...]

Chuẩn đầu ra đã sửa theo Chuyên gia và Hội đồng

Cập nhật: 19/08/2013

Chuẩn đầu ra Các ngành đào tạo đã sưa theo Chuyên gia và Hội ...

[Chi tiết...]

Đề án chi tiết đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng ngành Hộ sinh

Cập nhật: 19/08/2013

Hộ sinh chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, là đối tượng chính trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các tuyến cơ sở và tuyến Quận, Huyện ...

[Chi tiết...]

Đề án chi tiết đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng ngành Dược học

Cập nhật: 19/08/2013

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế của cả nước; thành phố Hà Nội tập trung đông dân cư, tập trung các cơ quan Trung ương, các Bộ - Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,.. ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2