Trang chủ >> Thanh tra - Khảo thí - KĐCL

Kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng vừa làm vừa học năm 2014

Cập nhật: 26/11/2014

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui năm 2014

Cập nhật: 19/08/2014

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...

[Chi tiết...]

Hội nghị đối thoại giữa Ban giám hiệu với đại diện học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

Cập nhật: 16/12/2013

Phát huy quyền làm chủ của HSSV nhằm thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn mà HSSV đang gặp phải để kịp thời giải đáp, tháo gỡ giúp HSSV học tập ngày càng tốt ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Cập nhật: 22/11/2013

Thực hiện CV số 7324/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 8 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch: “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động của giảng viên” năm học 2013 -2014” như ...

[Chi tiết...]

Báo cáo tự đánh giá của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Cập nhật: 19/08/2013

Công tác tự đánh giá phải là một việc làm thường xuyên trong các trường học. Tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào ...

[Chi tiết...]

Hội thảo Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Cập nhật: 02/08/2013

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng  Y Hà Nội đã thành lập Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng ...

[Chi tiết...]

Tập huấn kỹ năng tự đánh giá

Cập nhật: 02/08/2013

Nối tiếp sau Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá, Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng tiếp tục tổ chức buổi tập huấn về công tác tự đánh giá cho nhóm công tác chuyên trách ...

[Chi tiết...]

Chức năng nhiệm vụ Ban thanh tra - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Cập nhật: 02/08/2013

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ về Giáo duc & Đào tào trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản ...

[Chi tiết...]