Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định công nhận các đề tài NCKH/SKKN cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2018 -2019

Cập nhật: 16/09/2019

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018 – 2019 ...

[Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2018 - 2019

Cập nhật: 15/11/2018

Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học; Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Các biểu mẫu NCKH năm 2019

Cập nhật: 25/09/2018

...

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019

Cập nhật: 12/09/2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 02/01/2018

Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học; Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Bản dự thảo quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm

Cập nhật: 18/11/2017

Các khoa, phòng họp góp ý về quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm gửi văn bản về phòng QLKH trước ngày ...

[Chi tiết...]

Quyết định công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2016 -2017

Cập nhật: 30/05/2017

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 – 2017;  

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 04/05/2017

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2 3 4