Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Cẩm nang phòng chống dịch bệnh Covid 19

Cập nhật: 04/08/2021

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đến từng lao động, đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả nước, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản cuốn sách “Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”. Cuốn sách do bác sĩ, TS. Nguyễn Việt Đồng ...

[Chi tiết...]

Quyết định công nhận các đề tài NCKH/SKKN cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2018 -2019

Cập nhật: 16/09/2019

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018 – 2019 ...

[Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2018 - 2019

Cập nhật: 15/11/2018

Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học; Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Các biểu mẫu NCKH năm 2019

Cập nhật: 25/09/2018

...

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019

Cập nhật: 12/09/2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 02/01/2018

Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học; Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Bản dự thảo quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm

Cập nhật: 18/11/2017

Các khoa, phòng họp góp ý về quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm gửi văn bản về phòng QLKH trước ngày ...

[Chi tiết...]

Quyết định công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2016 -2017

Cập nhật: 30/05/2017

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 – 2017;  

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2 3 4