Trang chủ >> Đào tạo

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2020

Cập nhật: 08/12/2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng chính quy Điều dưỡng khóa 12, Dược khóa 7, Hộ sinh khóa 7, KT Hình ảnh khóa 11, KT Xét nghiệm khóa 11. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như ...

[Chi tiết...]

Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Cập nhật: 20/03/2020

Thực hiện công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 7/2/2020 và số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/2/2020 của Tổng cục GDNN về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19. Căn cứ công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17/3/2020 về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ...

[Chi tiết...]

Thông báo nghỉ học để phòng chống dịch virus Corona (COVID.19)

Cập nhật: 13/03/2020

Học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 16.03.2020 đến hết ngày 29.03.2020 để phòng chống dịch virus Corona (COVID ...

[Chi tiết...]

Thông báo nghỉ học để phòng chống dịch virus Corona (COVID.19)

Cập nhật: 10/03/2020

Sinh viên, học viên các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc Thành phố nghỉ học từ ngày 09.03.2020 đến hết ngày 15.03.2020 ...

[Chi tiết...]

Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 24.02.2020 đến hết ngày 01.03.2020 để phòng chống dịch

Cập nhật: 21/02/2020

Căn cứ theo công văn số: 575/UBND-KGVX ký ngày 21.02.2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ...

[Chi tiết...]

Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 14.02.2020 đến hết ngày 23.02.2020 để phòng chống dịch

Cập nhật: 14/02/2020

Căn cứ theo công văn số: 494/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch Thi và xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 7, Dược sỹ khóa 3, Hộ sinh khóa 3, Xét nghiệm y học khóa 3

Cập nhật: 09/03/2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 7, Dược sỹ khóa 3, Hộ sinh khóa 3 và Xét nghiệm y học khóa 3. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch Thi và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá trước thi lại

Cập nhật: 09/12/2016

Căn cứ đơn được duyệt của 04 sinh viên cao đẳng điều dưỡng khoá 8, Hộ sinh 3, Dược sỹ 3 xin thi lại tốt nghiệp môn thi Các học phần khoa học Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp ngày 18 tháng 12 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2 3 4 5