Trang chủ >> Văn bản - Biểu mẫu

Dự thảo qui định về chế độ và định mức làm việc của giảng viên năm học 2015-2016

Cập nhật: 16/11/2015

Dự thảo qui định về chế độ và định mức làm việc của giảng viên năm học 2015-2016 (lần ...

[Chi tiết...]

Biểu mẫu chấm công

Cập nhật: 04/05/2015

...

[Chi tiết...]

Mẫu đề xuất biên soạn giáo trình và hướng dẫn thanh toán biên soạn giáo trình

Cập nhật: 20/08/2013

Theo thông tư số: 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 V/v ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại ...

[Chi tiết...]

Mẫu thuyết minh, báo cáo, tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở

Cập nhật: 11/08/2013

Phòng QLKH-CNTT-TV&HTQT xin gửi bản mẫu đề cương NCKH cấp cơ sở. Xin vui lòng tải file đính kèm[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2