Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng liên thông từ trình độ trung cấp lên Cao đẳng đợt 2 năm 2019

Cập nhật: 09/12/2019

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng Liên thông năm 2019 đợt 2 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh.... ...

[Chi tiết...]

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển Cao đẳng chính qui năm 2019 (Đợt 2)

Cập nhật: 30/08/2019

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2019 đợt 2 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh, KT Xét nghiệm Y học, KT Hình ảnh Y ...

[Chi tiết...]

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển Cao đẳng chính qui năm 2019 (Đợt 1)

Cập nhật: 09/08/2019

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2019 đợt 1 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh, KT Xét nghiệm Y học, KT Hình ảnh Y ...

[Chi tiết...]

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xét tuyển đợt 1 hệ cao đẳng chính quy năm 2019

Cập nhật: 17/07/2019

Thời gian nhận hồ sơ
- Nhận đăng ký xét tuyển từ tháng 5/2019 đến 17h00 ngày 08/8/2019;
- Xét tuyển ngày 9/8/2019;
- Công bố kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 09/8/2019 ...

[Chi tiết...]

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng liên thông từ trình độ trung cấp lên Cao đẳng đợt 1 năm 2019

Cập nhật: 04/06/2019

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng Liên thông năm 2019 đợt 1 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh...... ...

[Chi tiết...]

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2019

Cập nhật: 13/03/2019

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2019, như ...

[Chi tiết...]

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng năm 2019

Cập nhật: 13/03/2019

Căn cứ năng lực của Trường và nhu cầu đào tạo của thí sinh; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông trình độ cao đẳng năm 2019 như ...

[Chi tiết...]

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng (bằng cao đẳng thứ 2) năm 2019

Cập nhật: 13/03/2019

Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng (bằng cao đẳng thứ 2) năm 2019 như ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2 3 4 5