Trang chủ >> Quản lý học sinh - sinh viên

Danh sách Đoàn viên được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013

Cập nhật: 03/12/2013

Được sự đồng ý của Đảng uỷ khối các trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh – sinh viên năm 2013. Danh sách học sinh – sinh viên được đủ điều kiện tham gia lớp học theo danh sách kèm theo ...

[Chi tiết...]

Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Cập nhật: 26/08/2013

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công tác học sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý; thi đua, khen thưởng và kỷ luật ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 [2]