Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định và danh sách Hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2014-2015

Cập nhật: 27/10/2014

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Thông báo kế hoạch NCKH năm học 2014-2015

Cập nhật: 11/09/2014

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015. Phòng Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện & Hợp tác quốc tế đề nghị cán bộ, giảng viên nghiên cứu và triển khai hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015 theo tiến độ như ...

[Chi tiết...]

Thông tư Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế

Cập nhật: 21/08/2013

Thông tư này quy định việc xác định, tuyển chọn, xét chọn, thẩm định, ký hợp đồng khoa học công nghệ, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, công ...

[Chi tiết...]

Kỹ thuật và công cụ thu thập, ghi chép thông tin

Cập nhật: 29/07/2013

Mô tả và minh hoạ được các kỹ thuật thu thập thông tin cơ bản trong nghiên cứu y sinh học.
Biên soạn được bộ câu hỏi, bảng kiểm hoặc/và “ca bệnh mẫu” cho một đề tài nghiên cứu dự ...

[Chi tiết...]

Một số quy định về nội san khoa học công nghệ y dược trường cao đẳng y tế Hà Nội

Cập nhật: 27/07/2013

Viết sâu về 1 lĩnh vực khoa học trên cơ sở tham khảo các tài liệu khoa học trong và ngoài nước, đồng thời có những lời bình luận phân tích của tác giả bài báo đưa ra những vấn đề còn tồn tại để gợi ý cho những nghiên cứu tiếp tục. Bài có đầy đủ tài liệu tham khảo như qui định (không quá 10 tài liệu tham khảo) ...

[Chi tiết...]

Quyết định v/v Ban hành Quy định và Thành lập Ban biên tập nội san KHCN Y-Dược

Cập nhật: 27/07/2013

Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 2 3 [4]