Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

Cập nhật: 22/04/2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Tập huấn nhằm cập nhật và nâng cao về phương pháp, cách tiếp cận trong NCKH

Cập nhật: 22/01/2016

Đẩy mạnh NCKH là một trong các mục tiêu phát triển của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Chính vì vậy, hàng năm nhà trường đều chủ động chủ trì hoặc tham gia nhiều đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố... và có nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở được đánh giá cao ...

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

Cập nhật: 26/09/2015

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Hướng dẫn chi tiêu NCKH năm 2015-2016

Cập nhật: 19/08/2015

Hướng dẫn chi tiêu NCKH năm ...

[Chi tiết...]

Quyết định v/v công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2014-2015

Cập nhật: 24/07/2015

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm và mẫu thuyết minh SKKN

Cập nhật: 08/06/2015

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường  được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm  hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học ...

[Chi tiết...]

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

Cập nhật: 30/05/2015

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở

Cập nhật: 27/04/2015

Hướng dẫn viết báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở ...

[Chi tiết...]

Quyết định và danh sách các thuyết minh đề tài NCKH cấp trường đã được thông qua năm 2014-2015

Cập nhật: 01/04/2015

Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Thông báo v/v tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014-2015

Cập nhật: 31/03/2015

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 2 [3] 4