Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Thông báo tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 23/01/2017

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2016-2017

Cập nhật: 23/01/2017

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017; Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường CĐYT Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Phê duyệt đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 04/11/2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;
Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2016 - ...

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập để cương NCKH cấp sơ sở năm học 2016-2017

Cập nhật: 13/09/2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt và Hướng dẫn chi tiêu kinh phí đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016-2017

Cập nhật: 04/08/2016

Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt và Hướng dẫn chi tiêu kinh phí đề tài NCKH cấp cơ sở năm ...

[Chi tiết...]

Quy trình quản lý đề tài NCKH/SKKN

Cập nhật: 23/07/2016

Quyết định số 10/2007/QĐ - BKHCN ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ...

[Chi tiết...]

Quy định quản lý đề tài NCKH/SKKN và Chuyển giao công nghệ

Cập nhật: 23/07/2016

Qui định này áp dụng cho các tổ chức, cán bộ viên chức và sinh viên của Trường tham gia và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm (NCKH/SKKN) sử dụng ngân sách của nhà nước và ngân sách của nhà trường ...

[Chi tiết...]

Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH và SKKN cấp cơ sở năm học 2016-2017

Cập nhật: 13/06/2016

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Quyết định công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2015-2016

Cập nhật: 13/06/2016

Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015 – ...

[Chi tiết...]

Quyết định thay đổi thành viên trong đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

Cập nhật: 13/06/2016

Căn cứ đề nghị của chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015 – ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 [2] 3 4