Trang chủ >> Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ

Công đoàn

Đoàn Thanh niên

Ban Giám hiệu

Các đơn vị trực thuộc

 • ĐẢNG BỘ
  I. Lịch sử hình thành:
  Đảng bộ trường Cao đẳng y tế Hà Nộ
  i (trước đây là Chi bộ, Đảng bộ trường Trung học y tế Hà Nội) được thành lập từ ngày thành lập trường 18/3/1966. Năm 2007 Đảng bộ Trường đổi tên thành Đảng bộ trường Cao đẳng y tế Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội.
  Từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Nhà trường, Đảng bộ nhiều năm được Quận ủy Đống Đa, Thành uỷ Hà Nội công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.


  II. Chức năng, nhiệm vụ:
  1. Chức năng của Đảng bộ:
  Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội trong Nhà trường.

  2. Nhiệm vụ của Đảng bộ:
  - Lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, công tác an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống… của đơn vị (gọi tắt là công tác chuyên môn của đơn vị).
  - Lãnh đạo công tác tư tưởng;
  - Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ;
  - Lãnh đạo đoàn thể quần chúng;
  - Xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh;
  - Kiểm tra vịêc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Điều lệ Đảng;

  III. Cơ cấu tổ chức:
  1. Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường là cơ quan lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đại biêủ Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế Hà Nội. Hiện nay, BCH Đảng bộ Trường gồm 07 đồng chí:
  - Bí thư:                 TS. Tạ Văn Bình;
  - Phó Bí thư:          ThS. Nguyễn Xuân Bình
  - Đảng ủy viên:     ThS. Phạm Văn Tân
                                ThS. Đinh Quốc Khánh
                                ThS. Trần Vũ Hoàng Anh
                                ThS. Ma Thị Hồng Nga.
                                TS. Nguyễn Minh An


  2. Các chi bộ cán bộ được tổ chức theo các phòng, khoa, tổ bộ môn trực thuộc.
  2.1 Hiện nay, Đảng bộ có 58 đảng viên, trong đó:

  - Giáo viên: 23 đ/c chiếm tỷ lệ 54,7 %
  - Cán bộ: 17  đ/c chiếm tỷ lệ      40,5  %
  - Sinh viên:  02 đ/c  chiếm tỷ lệ   4,8  %

  IV. Thành tựu:
  - Đối với công tác chuyên môn: Đảng bộ Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt các công tác tuyển sinh, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học đã có những bước phát triển tốt đẹp. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, cấp trường, đã được triển khai và thực hiện tốt, có kết quả khả quan. Biên soạn giáo trình có chất lượng tốt. Chất lượng đào tạo là khâu quan trọng nhất trong đào tạo đã được Đảng bộ đặt lên hàng đầu nên chất lượng đào tạotrong Trường ngày càng được nâng cao.
  + An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường luôn được đảm bảo tốt.
  + Đời sống của cán bộ, giáo viên, CNV, sinh viên ngày càng được nâng cao.
  -  Tư tưởng cuả cán bộ, giáo viên, CNV, sinh viên ổn định, chấp hành tốt mọi nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết trong trường được giữ vững, tạo ra động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.
  -  Đảng bộ làm tốt công tác tổ chức và cán bộ từ khâu đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… đều được thực hiện theo đúng quy định.
  -  Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác của các tổ chức quần chúng trong trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh. Các tổ chức này dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ hàng năm liên tục đạt được nhiều thành tích tốt.          
  -  Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh: Nêu cao tinh thần phê và tự phê trong Đảng; Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Không có Chi bộ yếu kém.

   Công tác phát triển đảng viên mới:

  - Hàng năm Đảng bộ gửi cán bộ, giáo viên học bồi dưỡng chính trị cho các đối tượng Đảng và đảng viên mới.
  - Mỗi  nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp từ 5 đến trên 10 đảng viên mới.
  - Tổ chức tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Đảng và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.

  Địa chỉ liên hệ:
  Văn phòng Đảng uỷ – Trường Cao đẳng y tế Hà Nội
  Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
   ĐT: 3.7326.305