Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Thông báo về việc đăng ký ở nội trú cho sinh viên Cao đẳng chính qui khóa 2021-2024

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

   

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký ở khu nội trú

   

  Căn cứ nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tế cơ sở vật chất Khu nội trú hiện nay;

  Ban Quản lý Khu nội trú thông báo tới sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã đăng ký vào ở tại Khu nội trú thông tin như sau:

  1.     Điều kiện, thông tin chỗ ở:

  - Số lượng chỗ ở dự kiến: 80 chỗ

  - Thời gian vào ở: chậm nhất trong vòng 03 ngày sau khi sinh viên hoàn thiện đầy đủ hồ sơ (theo mẫu) nộp cho GVCN và được Ban quản lý sắp xếp phòng ở.

  2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

  - Bản sao các giấy tờ ưu tiên, đối tượng chính sách

  - Bản sao sổ hộ khẩu, CMTND/CCCD

  - 4 ảnh 3*4 (1 ảnh dán vào Hợp đồng, 3 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp)

  - Đơn xin vào ở khu nội trú (tải mẫu đơn)

  - Bản cam kết vào ở Khu nội trú (tải bản cam kết)

  - Hợp đồng điền đủ thông tin cá nhân (tải hợp đồng, để trống phần tiền ở hàng tháng)

  Tất cả sinh viên có nhu cầu đăng ký ở Khu nội trú trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp về GVCN (theo thông tin được yêu cầu).

  Giáo viên chủ nhiệm đối chiếu hồ sơ sinh viên nộp với danh sách đã đăng ký, tổng hợp và chuyển về phòng Quản lý học sinh sinh viên (đ/c Minh) chậm nhất trong vòng 3 ngày kể từ khi được sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ để Ban quản lý Khu nội trú có căn cứ xét duyệt./.

   

  TM. BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ

  PHÓ TRƯỞNG BAN

   

  (đã ký)

   

  TRƯỞNG PHÒNG QLHSSV

  Đinh Quốc Khánh


 • Các tin khác