Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Danh sách cán bộ, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đăng ký tự nguyện tham gia phòng chống dịch Virus Corona (cập nhật đến ngày 13.02.2020)

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI


                                                                                   DANH SÁCH

                                             CÁN BỘ, SINH VIÊN THAM GIA DỰ PHÒNG CHỐNG DỊCH

  I. Danh sách cán bộ nhà trường

  STT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Số điện thoại liên hệ

  Ghi chú

  1.      

  Tạ Văn Bình

  Hiệu trưởng

  0915865959

   

  2.      

  Phạm Văn Tân

  Phó Hiệu trưởng

  0909508668

   

  3.      

  Thành Thị Bích Chi

  Phòng Đào tạo

  0945578080

   

  4.      

  Hoàng Thị Đợi

  Phòng Đào tạo

  0834882888

   

  5.      

  Nguyễn Thị Phượng

  nt

  0914375320

   

  6.      

  Trần Thị Nguyệt

  nt

  0912452980

   

  7.      

  Nguyễn Thị Hương Lan

  nt

   

   

  8.      

  Lương Anh Vũ

  Phòng Thanh tra – Pháp chế

  0981515888

   

  9.      

  Đinh Quốc Khánh

  Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

  0913230889

   

  10.  

  Đào Thị Phương Dung

  nt

  0976863938

   

  11.  

  Tạ Thu Hà

  Phòng Quản trị đời sống

  0986893537

   

  12.  

  Bùi Thị Ngọc Yến

  nt

   

   

  13.  

  Vũ Văn Hải

  Khoa Khoa học cơ bản

  0912119068

   

  14.  

  Ma Thị Hồng Nga

  Khoa Dược

   

   

  15.  

  Hà Thị Nguyệt Minh

  Khoa Y học cơ sở

  0708588688

   

  16.  

  Bùi Huy Tùng

  nt

  0969262925

   

  17.  

  Nguyễn Thanh Huyền

  nt

  0336118118

   

  18.  

  Lê Thị Thu Hường

  nt

  0985299118

   

  19.  

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  nt

  0984250985

   

  20.  

  Trần Thúy Liễu

  nt

  0915015958

   

  21.  

  Hoàng Anh Lân

  nt

  0902030209

   

  22.  

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  nt

  0915955556

   

  23.  

  Nguyễn Hồng Phúc

  nt

  0977770108

   

  24.  

  Bùi Thị Thu Hằng

  nt

  0962736161

   

  25.  

  Đoàn Công Khanh

  nt

  0918815452

   

  26.  

  Nguyễn Thị Hiếu

  nt

  0973035009

   

  27.  

  Nguyễn Khánh Chi

  nt

  0932208986

   

  28.  

  Hà Diệu Linh

  nt

  0982082784

   

  29.  

  Nguyễn Hải Yến

  nt

  0988284306

   

  30.  

  Phạm Thị Mỹ Dung

  nt

  0983220627

   

  31.  

  Nguyễn Thị Thơm

  nt

  0912347070

   

  32.  

  Phùng Thị Phương Chiêm

  nt

  0932714869

   

  33.  

  Trần Văn Khôi

  nt

  0987976996

   

  34.  

  Khúc Thị Hồng Anh

  Khoa Điều dưỡng

  0912748464

   

  35.  

  Phương Văn Hoàng

  nt

  0987658798

   

  36.  

  Lê Thị Thuỷ

  nt

  0989558900

   

  37.  

  Nguyễn Thị Mai

  nt

  0339268385

   

  38.  

  Đinh Thị Nhâm

  nt

  0989277963

   

  39.  

  Đỗ Thị Thuỳ Vân

  nt

  0983086917

   

  40.  

  Phạm Thị Thơm

  nt

  0943292119

   

  41.  

  Phạm Thu Hà

  nt

  0362987805

   

  42.  

  Tạ Thị Kim Tiến

  nt

  0989157143

   

  43.  

  Nguyễn Thị Thủy

  nt

  0978433811

   

  44.  

  Đoàn Thị Vân

  nt

  0988149395

   

  45.  

  Nguyễn Thị Hà

  nt

  0985727257

   

  46.  

  Phạm Thu Hà

  nt

  0327656618

   

  47.  

  Ngô Đăng Ngự

  nt

  0978308607

   

  48.  

  Đinh Thị Quỳnh

  nt

  0985897795

   

  49.  

  Nguyễn Thị Nguyệt

  nt

  0904071289

   

  50.  

  Huỳnh Nam Trung

  nt

  0904346850

   

  51.  

  Nguyễn Thu Trà

  nt

  0984298866

   

  52.  

  Nguyễn Thị Thuý Anh

  Khoa Y

  0833026666

   

  53.  

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  nt

  0916092013

   

  54.  

  Nguyễn Văn Độ

  nt

  0933223336

   

  55.  

  Trần Thị Hương

  nt

  0982352792

   

  56.  

  Dương Thị Thu Trang

  nt

  0989161186

   

  57.  

  Nguyễn Thị Hòa

  nt

  0975141782

   

  58.  

  Nguyễn Thị Hoa Huyền

  nt

  0984209795

   

  59.  

  Vũ Thị Minh Hiền

  nt

  0904498783

   

  60.  

  Nguyễn Như Ước

  nt

  0912391219

   

  61.  

  Nguyễn Minh An

  nt

  0912446579

   

  62.  

  Ngô Văn Khánh

  nt

  0979307539

   

  63.  

  Lê Phương Thảo

  nt

  0902208001

   

  64.  

  Nguyễn Thanh Phong

  nt

  0938466111

   

  65.  

  Trần Thị Mai Huyên

  nt

  0912008901

   

  66.  

  Mã Thị Hồng Liên

  nt

  0989206413

   

  67.  

  Phạm Thuý Quỳnh

  nt

  0988094911

   

  68.  

  Lê Tùng Lâm

  nt

  0983907167

   

  69.  

  Phạm Thị Kim Hoàn

  nt

  0968696658

   

  70.  

  Nguyễn Thị Việt Hà

  nt

  0985853852

   

  71.  

  Vũ Hồng Vinh

  nt

  0916261111

   

  72.  

  Đặng Hương Giang

  nt

  0912716494

   

  73.  

  Nguyễn Thị Lê Thuỷ

  nt

  0913538798

   

  74.  

  Quản Thị Ngát

  nt

  0986232955

   

  75.  

  Quản Bích Diệp

  nt

  0975159596

   

  76.  

  Cao Văn Chính

  nt

  0962257393

   

  77.  

  Nguyễn Văn Bắc

  nt

  0985855897

   

  78.  

  Lê Thị Thanh Minh

  nt

  0949856177

   

  79.  

  Trần Chung Anh

  nt

  0913524590

   

  80.  

  Trần Thanh Tâm

  nt

  0912851804

   

  81.  

  Nguyễn Hữu Quân

  Tổ Kỹ thuật viên

  0984145151

   

  82.  

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  nt

  0983882621

   

  83.  

  Nguyễn Thị Đông

  nt

  0973282209

   

  84.  

  Bùi Thị Minh Khánh

  nt

  0979052531

   

  85.  

  Nguyễn Thị Thu Giang

  nt

  0984604037

   

  86.  

  Đỗ Thị Huê

  nt

  0911058123

   

  87.  

  Nguyễn Thị Hiền

  nt

  0989076902

   

  88.  

  Nguyễn Phượng Ly

  nt

  0976676605

   

  89.  

  Vũ Thị Mai

  nt

  0326042367

   


  II. Danh sách sinh viên

  STT Họ và tên  Lớp Số ĐT  Ghi chú 
  Cập nhật ngày 01 tháng 02 năm 2020
  1 Phạm Thị Phương  CĐ Điều dưỡng 12A3 0332350618  
  2 Nguyễn Thị Nhung  CĐ Điều dưỡng 12A3 0332156410  
  3 Nguyễn Thị Phương Trà  CĐ Điều dưỡng 12A10 0966325289  
  4 Nguyễn Hồng Phú  CĐ Điều dưỡng 12A10 0362527833  
  5 Vũ Đức Huy  CĐ Điều dưỡng 12A10 0398371396  
  6 Lại Thu Trà CĐ Điều dưỡng 12A10 0978170889  
  7 Nguyễn Thu Ngân  CĐ Điều dưỡng 12A11 0373939709  
  8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  CĐ Điều dưỡng 12A12 0358827237  
  Cập nhật ngày 02 tháng 02 năm 2020
  9 Lê Thị Thùy Linh  CĐ Điều dưỡng 12A21 0886161631  
  10 Ngô Thị Hồng Ngát  CĐ Điều dưỡng 12A21 0328930979  
  11 Đinh Thu Thủy  CĐ Điều dưỡng 12A28 0981464152  
  12 Phùng Thị Huệ  CĐ Điều dưỡng 12A26 0375298971  
  13 Nguyễn Thị Húy Hồng  CĐ Điều dưỡng 12A34 0357320197  
  14 Trần Thị Thanh Thảo  CĐ Điều dưỡng 12A34 096535546  
  Cập nhật ngày 03 tháng 02 năm 2020
  15 Lương Thị Mỹ Hạnh  CĐ Điều dưỡng 12A33 09888051852  
  16 Đinh Thị Minh Hiếu  CĐ Điều dưỡng 12A33 0378978986  
  17 Huỳnh Thị Kim Ngân  CĐ Điều dưỡng 12A33 095430691  
  18 Phạm Đức mạnh  CĐ Điều dưỡng 12A33 0961395943  
  19 Lê Thị Loan  CĐ Điều dưỡng 12A33 0346421738  
  20 Trần Thị Linh  CĐ Điều dưỡng 12A13 0978299570  
  21 Phạm Thị Như Quỳnh  CĐ Điều dưỡng 12A13 0906159557  
  22 Lê Thị Hoàn  CĐ Điều dưỡng 12A13 0981245703  
  23 Bùi Thị Huyền  CĐ Điều dưỡng 12A13 0947693628  
  24 Chu Thúy Vi CĐ Điều dưỡng 12A13 0392582919  
  25 Hán Giang Nam  CĐ Điều dưỡng 12A13 0974820374  
  26 Trần Hoàng Linh  CĐ Điều dưỡng 12A13 0389835084  
  27 Nguyễn Tuyết Nhung  CĐ Điều dưỡng 12A13 0327273974  
  28 Nguyễn Thị Anhs Phượng  CĐ Điều dưỡng 12A13 0984915601  
  29 Nghiêm Trần Minh Thuận  CĐ Điều dưỡng 12A13 0944460587  
  30 Phạm Thùy Linh  CĐ Điều dưỡng 12A36 0966076648  
  31 Nguyễn Văn Thắng  CĐ Điều dưỡng 12A35 0975306554  
  32 Nguyễn Lan Phương  CĐ Điều dưỡng 12A35 0963967423  
  33 Nguyễn Oanh Oanh  CĐ Điều dưỡng 12A35 0333583238  
  34 Nguyễn Trà My  CĐ Điều dưỡng 12A35 0364709207  
  Cập nhật ngày 05 tháng 02 năm 2020
  35 Trần Thị Thủy  CĐ Điều dưỡng 12A22 0986348880  
  36 Đỗ Bích Hồng  CĐ Điều dưỡng 12A29 0395185455  
  37 Nguyễn Thị Lịch  CĐ Điều dưỡng 12A29 0961497003  
  38 Nguyễn Thị Minh Khuê CĐ Điều dưỡng 12A29 0967078437  
  39 Nguyễn Thu Trang  CĐ Điều dưỡng 12A29 0348353819  
  40 Nguyễn Thị Hồng Nhung  CĐ Điều dưỡng 12A29 0358242511  
  41 Lường Thị Duyên  CĐ Điều dưỡng 12A11 0964494038  
  42 Nguyễn Ngọc Khánh  CĐ Điều dưỡng 12A11 0968951687  
  43 Nguyễn Thị Hồng Ngoan  CĐ Điều dưỡng 12A18 0365098692  
  44 Nguyễn Thị Thùy Dung  CĐ Điều dưỡng 12A18 0337292954  
  45 Ngô Thị Hòa  CĐ Điều dưỡng 12A12 0359379074  
  46 Đỗ Lê Quỳnh Anh  CĐ Điều dưỡng 12A10 0327413590  
  47 Ngô Kiều Trang  CĐ Điều dưỡng 12A10 0392564958  
  48 Trần Thị Minh Thiện  CĐ Điều dưỡng 12A10 0382870434  
  49 Nguyễn Thị Thùy Linh  CĐ Điều dưỡng 12A10 0868423115  
  Cập nhật ngày 06 tháng 02 năm 2020
  50 Bùi Thị Huyền  CĐ Điều dưỡng 12A13 0947693928  
  51 Nguyễn Thu Hà  CĐ Điều dưỡng 12A3 0984643359  
  53 Lý Quốc Huy  CĐ Điều dưỡng 12A14 0376137199  
  54 Đặng Thanh Bình  CĐ Điều dưỡng 12A14 0989409711  
  Cập nhật ngày 07 tháng 02 năm 2020
  55 Ngô Thị Hạnh  CĐ Điều dưỡng 12A10 098754305  
  56 Trần Thị Thu Hương CĐ Điều dưỡng 12A41 0866749806  
  57 Nguyễn Thanh Hà  CĐ Điều dưỡng 12A41 0869650672  
  58 Nguyễn Thị Quỳnh Anh  CĐ Điều dưỡng 12A41 0393541923  
  59 Lương Thị Mỹ Hạnh  CĐ Điều dưỡng 12A33 09880051852  
  60 Hoàng Thanh Hoa  CĐ Điều dưỡng 12A41 0978770854  
  61 Vũ Hương Giang  CĐ Điều dưỡng 12A41 0987056478  
  Cập nhật ngày 013 tháng 02 năm 2020
  62 Lê Thị Mai CĐ Điều dưỡng 12A18 0968538422  
           

 • Các tin khác