Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập khối Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hộ sinh khóa 6, Dược sỹ khóa 6, Kỹ thuật xét nghiệm khóa 10, Hình ảnh Y học khóa 10 kỳ II nă

 • Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập khối Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hộ sinh khóa 6, Dược sỹ khóa 6, Kỹ thuật xét nghiệm khóa 10, Hình ảnh Y học khóa 10 kỳ II năm học 2018-2019

    Căn cứ cuộc họp ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc xét tặng học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đạt thành tích trong học tập các lớp khối Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11, Hộ sinh 6, Dược sỹ 6, Kỹ thuật Xét nghiệm, Hình ảnh Y học 10  kỳ II  năm học 2018-2019.

  1. Tiêu chuẩn đủ điều kiện nhận học bổng:
  - Ngành Điều dưỡng: Điều dưỡng khóa 11 khóa kết quả điểm xét từ: 8.57
  - Ngành Dược: Dược sỹ khóa 6 kết quả điểm xét từ: 8.92
  - Ngành Hộ sinh: Hộ sinh khóa 6 kết quả điểm xét từ: 8.41
  - Ngành Kỹ thuất Xét nghiệm: KT Xét nghiệm khóa 10 kết quả điểm xét từ: 8.77
  - Ngành Hình ảnh Y học: Hình ảnh Y học khóa 10 kết quả điểm xét từ: 8.84

  2. Danh sách:

  Nếu sinh viên có ý kiến phản hồi thì trực tiếp gửi phản hồi về phòng QLHSSV
      - Thời gian nhận phản hồi từ ngày 18/9/2019đến 25/9/2019
      - Địa điểm tiếp nhận phản hồi: Phòng Quản lý HSSV
      - Chú ý: nếu quá thời gian đã nếu trên,không có sinh viên thắc mắc phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định khen thưởng. Mọi thắc mắc sau khi có quyết định sẽ không được chấp nhận.

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  ĐIỂM TB

  LỚP

  PHÂN LOẠI HỌC BỔNG

  HỌC BỔNG ĐƯỢC HƯỞNG
  1 THÁNG (Đ)

  HỌC BỔNG ĐƯỢC HƯỞNG
  5 THÁNG (Đ)

  X.SẮC

  GIỎI

  KHÁ

  HỌC BỔNG XUẤT SẮC

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đặng Bảo Ngọc

  9.11

  11M

  x

   

   

  1,316,000

  6,580,000

  2

  Trần Thị Thu Trang

  9.45

  D6F

  x

   

   

  1,316,000

  6,580,000

  3

  Nguyễn Thị Thực

  9.00

  D6B

  x

   

   

  1,316,000

  6,580,000

  4

  Trần Thành Văn

  9.13

  HA 10

  x

   

   

  1,316,000

  6,580,000

  5

  Đào Tiến Đạt

  9.08

  HA 10

  x

   

   

  1,316,000

  6,580,000

  HỌC BỔNG GIỎI

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Nguyễn Thị Lan Anh

  9.04

  11E

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  2

  Đinh Thị Huệ

  8.93

  11K

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  3

  Đỗ Anh Phương

  8.89

  11G

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  4

  Tạ Việt Ánh

  8.85

  11G

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  5

  Vũ Mai Anh

  8.78

  11F

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  6

  Trần Thị Linh

  8.78

  11K

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  7

  Đặng Thu Hương

  8.74

  11M

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  8

  Bùi Thị Hảo

  8.70

  11C

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  9

  Tạ Thị Hồng Vân

  8.67

  11M

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  10

  Bùi Diệu Linh

  8.63

  11A

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  11

  Nguyễn Việt Linh

  8.63

  11L

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  12

  Tạ Thị Lanh

  8.59

  11E

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  13

  Nguyễn Hải Thương

  8.59

  11F

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  14

  Nguyễn Thùy Linh

  8.59

  11K

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  15

  Hoàng Hà Trang

  9.18

  D6A

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  16

  Hà Thị Lan Anh

  9.00

  D6D

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  17

  Đinh Thị Minh Huyền

  9.00

  D6E

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  18

  Bùi Trà My

  8.80

  HS6A

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  19

  Phan Lan Anh

  8.75

  HS6A

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  20

  Đặng Quỳnh Anh

  8.79

  XN 10

   

  x

   

  1,034,000

  5,170,000

  Tổng cộng

  136,300,000

 • Các tin khác