Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Danh sách Sinh viên các lớp Điều dưỡng 11, Dược 6, Hộ sinh 6, Xét nghiệm 10, Hình ảnh 10 đủ tiêu chuẩn nhận học bổng kỳ II năm học 2018-2019

 • DANH SÁCH
  Sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng  kỳ II năm học 2018-2019
  Các lớp Điều dưỡng 11, Dược 6, Hộ sinh 6, Xét nghiệm 10, Hình ảnh 10


  Nếu sinh viên có ý kiến phản hồi thì trực tiếp gửi phản hồi về phòng QLHSSV
      - Thời gian nhận phản hồi từ ngày 18/9/2019đến 25/9/2019
      - Địa điểm tiếp nhận phản hồi: Phòng Quản lý HSSV
      - Chú ý: nếu quá thời gian đã nếu trên,không có sinh viên thắc mắc phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định khen thưởng. Mọi thắc mắc sau khi có quyết định sẽ không được chấp nhận.

  TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP TIÊU CHUẨN Ghi chú
  Kết quả Học tập Kết quả Rèn luyện
  1 Nguyễn Thị Lan  Anh 22/07/1998 Điều dưỡng 11E 9.04 88  
  2 Đặng Bảo  Ngọc 12/01/1998 Điều dưỡng 11M 9.11 98  
  3 Hoàng Hà  Trang 02/03/1998 Dược sỹ 6A 9.18 88  
  4 Nguyễn Thị  Thực 16/12/1998 Dược sỹ 6B 9.00 94  
  5 Hà Thị Lan  Anh 17/12/1998 Dược sỹ 6D 9.00 88  
  6 Đinh Thị Minh  Huyền 20/07/1998 Dược sỹ 6E 9.00 88  
  7 Trần Thị Thu  Trang 26/02/1998 Dược sỹ 6F 9.45 96  
  8 Trần Thành  Văn 10/04/1998 Kỹ thuật HAYH 10 9.13 98  
  9 Đào Tiến  Đạt 23/06/1998 Kỹ thuật HAYH 10 9.08 94  
 • Các tin khác