Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Danh sách Khen thưởng Danh hiệu Tập thể lớp Xuất sắc; sinh viên Xuất sắc, Giỏi hệ Cao đẳng Điều dưỡng 11, Hộ sinh 6, Dược sỹ 6, Xét nghiệm 10, Hình ảnh 10, Cao đẳng liên thông khối năm học 2018-2019


 • DANH SÁCH
  Khen thưởng Danh hiệu Tập thể lớp Xuất sắc; sinh viên Xuất sắc, Giỏi hệ Cao đẳng Điều dưỡng 11, Hộ sinh 6, Dược sỹ 6, Xét nghiệm 10, Hình ảnh 10, Cao đẳng liên thông khối năm học 2018-2019


  I. Đạt Danh hiệu tập thể xuất sắc: 04 tập thể

  STT

  Lớp

  Danh hiệu

  Mức thưởng

  Ghi chú

  1

  Cao đẳng Dược sỹ 6F

  Tập thể lớp Xuất sắc

  300.000đ

   

  2

  Cao đẳng Hình ảnh 10

  Tập thể lớp Xuất sắc

  300.000đ

   

  3

  Tập thể lớp CĐLT ĐD 9A3

  Tập thể lớp Xuất sắc

  300.000đ

   

  4

  Tập thể lớp CĐLT ĐĐ D9  A17       

  Tập thể lớp Xuất sắc

  300.000đ

   


  II. Đạt Danh hiệu sinh viên xuất sắc: 04 sinh viên

  STT

  Họ và tên

  Lớp

  Danh hiệu

  Mức thưởng

  Ghi chú

  1

  Trần Thành Văn

  Hình ảnh 10

  SV Xuất sắc

  300.000đ

   

  2

  Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Dược sỹ 6F

  SV Xuất sắc

  300.000đ

   

  3

  Bùi Thị Dịu

  CĐLT 9A13

  SV Xuất sắc

  300.000đ

   

  4

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  CĐLT 9A17

  SV Xuất sắc

  300.000đ

   


  III. Đạt Danh hiệu Sinh viên Giỏi: 672 sinh viên

  STT

  Họ và tên

  Lớp

  Danh hiệu

  Mức thưởng

  1

  Đặng Hoài

  Anh

  Điều dưỡng 11A

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  2

  Bùi Diệu

  Linh

  Điều dưỡng 11A

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  3

  Đỗ Thị Thùy

  Ngân

  Điều dưỡng 11A

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  4

  Nguyễn Thị

  Duyên

  Điều dưỡng 11B

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  5

  Nguyễn Thu

  Hương

  Điều dưỡng 11B

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  6

  Tạ Thị Minh

  Huyền

  Điều dưỡng 11B

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  7

  Bùi Thị

  Hảo

  Điều dưỡng 11C

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  8

  Lê Thị

  Hảo

  Điều dưỡng 11C

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  9

  Kiều Thị

  Hậu

  Điều dưỡng 11C

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  10

  Trần Quế

  Anh

  Điều dưỡng 11D

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  11

  Nguyễn Thùy

  Linh

  Điều dưỡng 11D

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  12

  Nguyễn Thị

  Mỹ

  Điều dưỡng 11D

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  13

  Ngô Thị Bích

  Nguyệt

  Điều dưỡng 11D

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  14

  Nguyễn Thị Kim

  Thoa

  Điều dưỡng 11D

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  15

  Chu Thị

  Thuỷ

  Điều dưỡng 11D

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  16

  Nguyễn Hoàng

  Yến

  Điều dưỡng 11D

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  17

  Nguyễn Thị Lan

  Anh

  Điều dưỡng 11E

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  18

  Nguyễn Thị Mai

  Anh

  Điều dưỡng 11E

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  19

  Đào Thị Ngọc

  Bích

  Điều dưỡng 11E

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  20

  Chu Thị Hồng

  Lâm

  Điều dưỡng 11E

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  21

  Tạ Thị

  Lanh

  Điều dưỡng 11E

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  22

  Vũ Mai

  Anh

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  23

  Lê Thị Thu

  Cúc

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  24

  Dương Thị

  Hiếu

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  25

  Lê Thu

  Hoài

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  26

  Phạm Thị

  Len

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  27

  Dương Thị Mỹ

  Linh

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  28

  Phạm Thị Hồng

  Nhung

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  29

  Nguyễn Hải

  Thương

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  30

  Trần Thị Hải

  Yến

  Điều dưỡng 11F

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  31

  Tạ Việt

  Ánh

  Điều dưỡng 11G

  Sinh viên giỏi

  200.000đ

  32

  Hồ Mai

  Hoa

  Điều dưỡng 11G