Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình tư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI


  Số:           /KH-CĐYTHN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 18 tháng  7 năm 2017

                 

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình tư vấn

  thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật

   

  Tải file đính kèm

  Với mục đích cung cấp cho Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội những thông tin về chương trình “ thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật Bản”, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long tổ chức Hội thảo “Giới thiệu chương trình tư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật” như sau:

  1.             Mục đích

  Tham dự hội thảo, Học sinh/ Sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng có cơ hội tìm hiểu về giáo dục và việc làm tại Nhật Bản. Thông qua đại diện của công ty Hoàng Long, Học sinh/Sinh viên được trả lời trực tiếp và giải đáp mọi thắc mắc về chương trình thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật Bản.

  2.             Thời gian và địa điểm tổ chức

  9h00 ngày 29/7/2017 (thứ 7)

  Tại hội trường tầng 3 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  3.             Nội dung hội thảo

  STT

  Nội dung

  Ghi chú

  1

  Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần

  Phòng QLHSSV

  2

  Đại diện trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phát biểu ý kiến

  Đại diện Ban giám hiệu

  3

  Giới thiệu tổng quan về công việc và quyền lợi, điều kiện tuyển chọn của thực tập sinh Điều dưỡng

  Đại diện Công ty Hoàng Long

  4

  Giải đáp thắc mắc của Học sinh/Sinh viên

  Đại diện Công ty Hoàng Long

  5

  Tuyên bố bế mạc

  Phòng QLHSSV

  4.             Thành phần tham dự

  -  Học sinh/Sinh viên: Nữ các lớp điều dưỡngcao đẳng khóa 9 và trung cấp điều dưỡng khóa 47 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (200HS/SV).

  -  Đại diện trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  -  Đại diện công ty Cổ phầnĐầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long.

  5.             Phân công nhiệm vụ và phối hợp thực hiện

  5.1.      Ban giám hiệu

  Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc

  5.2.      Phòng Quản lý khoa học – Công nghệ thông tin – Thư viện và Hợp tác quốc tế

  -  Làm đầu mối kết hợp với đối tác để triển khai Hội thảo

  -  Chuẩn bị giấy mời, thông tin chi tiết về hội thảo và đăng giấy mời lên website, tivi và dán ở bảng tin thông báo

  -  Phối hợp với phòng Quản lý học sinh sinh viên để triển khai tốt kế hoạch Hội thảo

  -  Đôn đốc, kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho buổi Hội thảo

  5.3.      Phòng Quản lý học sinh sinh viên

  -  Thông báo và gửi giấy mời đến giáo viên chủ nhiệm các lớp cao đẳng 9 và trung cấp Điều dưỡng 47 về nội dung và chương trình Hội thảotư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật.

  -  Thông báo đến học sinh/sinh viên có nguyện vọng tham dự hội thảo đăng ký tham dự, tổng cộng 200hs/sv.

  -  Tổng hợp danh sách và báo cáo số lượng học sinh/sinh viên tham dự hội thảo cho Ban giám hiệu và phòng QLKH – CNTT – TV & HTQT trước ngày 25/07/2017

  -  Yêu cầu học sinh/ sinh viên đến đúng giờ

  -  Quản lý học sinh/ sinh viên trong suốt buổi Hội thảo

  5.4.      Phòng Đào tạo

  -  Hỗ trợ tạo điều kiện pháp lý cho HS/SV có tên trong danh sách về dự hội thảo.

  5.5.      Phòng Quản trị đời sống

  -  Chuẩn bị chạy bảng điện tử và in Pano trên hội trường với nội dung tiếng việt “Chào mừng Hội thảo tư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật Bản29/7/2017”

  -  Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu và nước uống cho buổi Hội thảo

  5.6.           Phòng Tài chính kế toán

  -  Hướng dẫn và giải ngân tài chính theo quy định.

  Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị và phục“hội thảo tư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật” của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Kính đề nghị các đơn vị có tên phối hợp thực hiện để buổi Hội thảo thành công tốt đẹp./.

  Nơi nhận                                                                                            KT HIỆU TRƯỞNG

  -        BGH (để báo cáo)                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  -    QLKH, ĐT (Đã ký và đóng dấu)

  -        QLHSSV

  -        QTĐS, TC

  -       VT (lưu)

   

      Phạm Văn Tân

 • Các tin khác