Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Danh sách Khen thưởng Danh hiệu tập thể lớp Xuất sắc, Danh hiệu học sinh sinh viên Xuất sắc, Giỏi các lớp năm học 2015-2016 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                   ----o0o----


  DANH SÁCH

  Khen thưởng Danh hiệu tập thể lớp Xuất sắc, Danh hiệu học sinh sinh viên Xuất sắc, Giỏi các lớp Cao đẳng khối 8,9; Hộ sinh 3,4; Dược sỹ 3,4; KTV Xét nghiệm 7,8; Hình ảnh 7,8; Trung cấp Điều dưỡng 46, 47; Hộ snh 34, 35; Dược sỹ 13, 14 năm học 2015-2016
  (Danh sách kèm theo Quyết định  số  708  /QĐ-CĐYT-QLHSSV ngày 4 tháng 11 năm 2016               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế hà Nội)      
                                                                                                                

  TT Họ và tên Lớp  Danh hiệu  Mức thưởng 
  1 Cao đẳng Dược sĩ 3B DS 3B Xuất sắc  300.000đ
  II. Đạt danh hiệu học sinh sinh viên Xuất sắc: 02 sinh viên
  TT Họ và tên Lớp  Danh hiệu  Mức thưởng 
  1 Hoàng Thị Hải Hà CĐ Dược sĩ 3B Xuất sắc 300.000đ
  2 Nguyễn Thị Thùy Ninh CĐ Dược sĩ 3B Xuất sắc 300.000đ
  III. Đạt danh hiệu học sinh sinh viên Giỏi: 379 học sinh sinh viên
  TT Họ và tên Lớp  Danh hiệu  Mức thưởng 
  1 Nguyễn Thị Như Quỳnh CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  2 Nguyễn Thị Nguyệt CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  3 Nguyễn Thu Huyền CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  4 Nguyễn Thị Kim Dung CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  5 Đỗ Thị Diễm Quỳnh CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  6 Phạm Thị Thu Hằng CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  7 Lê Thị Huyền CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  8 Đinh Thị CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  9 Đỗ Thị Khánh Huyền CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  10 Đỗ Hải Yến CĐĐD 8A Sinh viên giỏi  200.000đ
  11 Nguyễn Thị Dung CĐĐD 8B Sinh viên giỏi  200.000đ
  12 Nguyễn Thị Loan CĐĐD 8B Sinh viên giỏi  200.000đ
  13 Hoàng Thị Như Ý CĐĐD 8B Sinh viên giỏi  200.000đ
  14 Đào Thị Chinh CĐĐD 8B Sinh viên giỏi  200.000đ
  15 Phạm Ngọc Anh CĐĐD 8C Sinh viên giỏi  200.000đ
  16 Vũ Thị Hương Ly CĐĐD 8C Sinh viên giỏi  200.000đ
  17 Kiều Thị Hằng CĐĐD 8C Sinh viên giỏi  200.000đ
  18 Nguyễn Thị Huệ CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  19 Đỗ Thu Hương CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  20 Lê Thu Hương CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  21 Nguyễn Thăng Long CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  22 Phạm Thị Kim Ngân CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  23 Nguyễn Thị Linh CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  24 Nguyễn Thị Kim Thoa CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  25 Nguyễn Lan Anh CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  26 Phạm Hồng Ngọc CĐĐD 8D Sinh viên giỏi  200.000đ
  27 Nguyễn Thị Mai CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  28 Lã Thị Dung CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  29 Tạ Thị Thuỷ CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  30 Hoàng Mỹ Duyên CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  31 Hoàng Thị Dung CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  32 Đỗ Thị Khánh Linh CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  33 Phan Thị Linh CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  34 Lê Thu Hiền CĐĐD 8E Sinh viên giỏi  200.000đ
  35 Lê Thị Bích Hoa CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  36 Lê Thị Thơm CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  37 Nguyễn Thị Thanh Huệ CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  38 Vũ Ngọc Anh CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  39 Nguyễn Thùy Linh CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  40 Vương Thị Hoa CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  41 Nguyễn Thị Hợi CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  42 Vương Thị Tuyến CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  43 Trần Thị Hà Linh CĐĐD8F Sinh viên giỏi  200.000đ
  44 Nguyễn Thị Thanh Huyền CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  45 Đỗ Thị Thu CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  46 Trần Thu Trang CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  47 Trần Thị Thu Thủy CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  48 Lê Thị Hà Thu CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  49 Nguyễn Thị Lâm Anh CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  50 Nguyễn Thị Kim Thoa CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  51 Nguyễn Việt Trinh CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  52 Nguyễn Ngọc Trang CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  53 Bùi Thị Ngọc Ánh CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  54 Tiến Thị Giang CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  55 Nguyễn Thị Duyên CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  56 Vũ Thị Phúc CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  57 Chu Thị Hảo CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  58 Nguyễn Thị Duyên CĐĐD 8G Sinh viên giỏi  200.000đ
  59 Nguyễn Hồng Hạnh CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  60 Nguyễn Thị Phương Nga CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  61 Nguyễn Thị Uyên CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  62 Phùng Kim Yến CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  63 Nguyễn Thuỳ Trang CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  64 Nguyễn Thành Luân CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  65 Lê Thị Hải Yến CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  66 Đỗ Thị Thu CĐ ĐD 8H Sinh viên giỏi  200.000đ
  67 Lê Thị Thuỷ CĐĐD 8I Sinh viên giỏi  200.000đ
  68 Phạm Thị CĐĐD 8I Sinh viên giỏi  200.000đ
  69 Bùi Thị Hằng CĐĐD 8I Sinh viên giỏi  200.000đ
  70 Đinh Thị Trang CĐĐD 8I Sinh viên giỏi  200.000đ
  71 Phạm Thị Diệu Linh CĐĐD 8I Sinh viên giỏi  200.000đ
  72 Nguyễn Hương Giang CĐĐD 8I Sinh viên giỏi  200.000đ
  73 Nguyễn Thị Thi CĐĐD 8I Sinh viên giỏi  200.000đ
  74 Đàm Thị Hương CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  75 Nguyễn Thị Thu CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  76 Hoàng Thị Đào CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  77 Nguyễn Thị Thương CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  78 Vũ Thị Loan CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  79 Nguyễn Thị Duyên CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  80 Hoàng Thị CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  81 Nguyễn Thị Vui CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  82 Vũ Thị Thu CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  83 Trần Thị Hương CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  84 Bùi Kim Chi CĐĐD 8K Sinh viên giỏi  200.000đ
  85 Vương Sỹ Thị Thuý CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  86 Nguyễn Thị Như Quỳnh CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  87 Hoàng Thị Ngần CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  88 Nguyễn Ánh Tuyết CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  89 Vũ Thị Minh Hải CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  90 Ngô Thị Hiền CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  91 Lê Thị Đoan CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  92 Đỗ Thị Ngọc Phương CĐĐD 8L Sinh viên giỏi  200.000đ
  93 Nguyễn Thị Hiên CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  94 Phạm Thị Thu Hương CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  95 Đặng Thị Thùy Linh CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  96 Nguyễn Thị Mai CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  97 Nguyễn Trương Ngân CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  98 Hoàng Thị Phương Liên CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  99 Nguyễn Thị Hằng CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  100 Lương Thị Hậu CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  101 Nguyễn Thị Hằng CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  102 Hoàng Quỳnh Giang CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  103 Nguyễn Thị Vân Anh CĐĐD 8M Sinh viên giỏi  200.000đ
  104 Đặng Thu Hạnh CĐĐD 8N Sinh viên giỏi  200.000đ
  105 Trần Thị Minh Thúy CĐĐD 8N Sinh viên giỏi  200.000đ
  106 Tạ Thị Hoa CĐĐD 8N Sinh viên giỏi  200.000đ
  107 Phạm Thị Huyền CĐĐD 8N Sinh viên giỏi  200.000đ
  108 Lê Thị Thúy Nga CĐĐD 8N Sinh viên giỏi  200.000đ
  109 Nguyễn Thị Nụ CĐĐD 8N Sinh viên giỏi  200.000đ
  110 Hồ Văn Đạt CĐĐD 8N Sinh viên giỏi  200.000đ
  111 Trần Thị Hảo CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  112 Kim Hồng Hạnh CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  113 Nghiêm Thị Thuý Bích CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  114 Lê Thị Thư CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  115 Đỗ Bích Ngọc CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  116 Hoàng Thị Thảo CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  117 Ngô Thị Thùy Dung CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  118 Nguyễn Thị Thanh Hậu CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  119 Phan Thanh Mai CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  120 Nguyễn Thị Uyên CĐ ĐD 8O Sinh viên giỏi  200.000đ
  121 Đỗ Thị Huyền Trang CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  122 Vũ Thị Nga CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  123 Lý Thu Trang CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  124 Phạm Văn Nghị CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  125 Tường Thị Thanh Nhàn CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  126 Phạm Thị Phương CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  127 Nguyễn Thị Thu CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  128 Phạm Thị Thanh Mai CĐĐD 8P Sinh viên giỏi  200.000đ
  129 Nguyễn Thị Dung DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  130 Đặng Thanh Tuyền DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  131 Phí Thị Thủy DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  132 Đặng Thị Trang DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  133 Nguyễn Thị Huệ DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  134 Trần Thu Thủy DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  135 Nguyễn Thị Giang DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  136 Bạch Thị Bích Hồng DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  137 Nguyễn Thị Thùy Trang DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  138 Vũ Thị Lan Hương DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  139 Trịnh Thị Thuần DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  140 Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  141 Vương Thị Thanh Hoa DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  142 Nguyễn Thùy Anh DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  143 Dương Thị Tân DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  144 Hoàng Thị Thanh Hương DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  145 Phạm Thị Ngọc DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  146 Nguyễn Thị Nhung DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  147 Nguyễn Thu Thảo DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  148 Vũ Hoàng Long DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  149 Đặng Ngọc Thúy DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  150 Nguyễn Thị Hồng DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  151 Lê Thị Trang DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  152 Trần Thị Dung DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  153 Nguyễn Thùy Hương DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  154 Vũ Hồng Nhung DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  155 Chu Thị Thanh DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  156 Trần Thanh Thủy DS 3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  157 Tiến Thị Mai DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  158 Nguyễn Thúy Linh DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  159 Đoàn Thị Minh Ngọc DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  160 Nguyễn Thu Hường DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  161 Nguyễn Thị Nguyên DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  162 Phùng Thị Trang DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  163 Phạm Thị Thanh Hương DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  164 Lê Thị Thủy Hòa DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  165 Nguyễn Hương Thị Ly DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  166 Đinh Thị Quỳnh Trang DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  167 Phạm Thị Thu Hồng DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  168 Nguyễn Thị Thanh Ngân DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  169 Nguyễn Thu Trang DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  170 Nguyễn Thị Trà My DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  171 Nguyễn Thị Thuý Liễu DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  172 Nguyễn Thế Linh DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  173 Đỗ Thị Thanh Huyền DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  174 Trần Thị Thủy DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  175 Nguyễn Phương Thúy DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  176 Nguyễn Thị Minh Thúy DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  177 Hồ Thị Tuyết DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  178 Hoàng Thu Hương DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  179 Đỗ Hồng Mạnh DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  180 Nguyễn Thị Tươi DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  181 Nguyễn Thị Hải DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  182 Lê Thị Huệ DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  183 Nguyễn Thu DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  184 Nguyễn Xuân Thủy DS 3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  185 Nguyễn Thị Quỳnh HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  186 Nguyễn Thị Phương Anh HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  187 Nguyễn Thị Hằng HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  188 Đỗ Thị HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  189 Đào Thị Hân HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  190 Bùi Thị Phương Anh HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  191 Lê Thị Nga HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  192 Trần Thị Vân Anh HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  193 Nguyễn Thị Hiền HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  194 Đào Thu Trang HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  195 Dương Hoài Thương HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  196 Nguyễn Thanh Hoa HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  197 Ngô Thị Hải HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  198 Nguyễn Hồng Hạnh HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  199 Nguyễn Thu Huyền HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  200 Nguyễn Thị Hương HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  201 Nguyễn Thị Thủy HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  202 Nguyễn Thu Thủy HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  203 Nguyễn Thị Đồi HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  204 Trịnh Hồng Quyên HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  205 Lê Thuý Quỳnh HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  206 Hoàng Thị Thu Thảo HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  207 Nguyễn Thanh HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  208 Đào Thị Thúy HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  209 Tô Thị Trang HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  210 Đỗ Thị Huyền Châm HS3A Sinh viên giỏi  200.000đ
  211 Nguyễn Thị Hồng Nhung HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  212 Nguyễn Thu Hiền HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  213 Ngô Thị Hương HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  214 Đặng Ngọc Hiếu HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  215 Hoàng Thị Hồng Nhung HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  216 Nguyễn Thị Thanh HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  217 Lê Thị Bình HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  218 Nguyễn Thị Bích Diệp HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  219 Phạm Thị Lan Hương HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  220 Văn Thị Thùy Trang HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  221 Vũ Thị Hồng Ngọc HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  222 Hoàng Thu Hoài HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  223 Nguyễn Thu Nga HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  224 Nguyễn Thị Trang HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  225 Bùi Kim Hương HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  226 Nguyễn Thị Hằng HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  227 Trần Thị Thu Oanh HS3B Sinh viên giỏi  200.000đ
  228 Trương Thị Kiều Anh HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  229 Hoàng Đức Mạnh HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  230 Phạm Văn Thịnh HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  231 Nguyễn Thị Hằng HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  232 Bùi Thị Thanh Lâm HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  233 Lê Văn Tuấn HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  234 Cấn Thị Minh HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  235 Nguyễn Quốc Thành HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  236 Bùi Thị Quyên HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  237 Phạm Văn Long HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  238 Nguyễn Thị Thùy Dung HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  239 Nguyễn Đại Dũng HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  240 Nguyễn Duy Thanh HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  241 Lê Anh Tuấn HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  242 Nguyễn Thúy Đạt HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  243 Nguyễn Đức Thành HA7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  244 Nguyễn Thị Thúy XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  245 Phạm Thị Thu Hoài XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  246 Nguyễn Thị XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  247 Nguyễn Thị Hà Trang XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  248 Nguyễn Phương Ngân XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  249 Nguyễn Thị Tuất XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  250 Trương Văn Giang XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  251 Nguyễn Thị Kim Loan XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  252 Vũ Thị Lê Dung XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  253 Khúc Quang Minh XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  254 Nguyễn Thúy Hường XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  255 Đỗ Thị Loan XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  256 Phùng Mai Hạnh XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  257 Nguyễn Thị Ninh XN7 Sinh viên giỏi  200.000đ
  258 Nguyễn Thị Kim Ngân CĐ 9A Sinh viên giỏi  200.000đ
  259 Nguyễn Thị  Dung CĐ 9A Sinh viên giỏi  200.000đ
  260 Nguyễn Thị Hồng  Nhung CĐ 9B Sinh viên giỏi  200.000đ
  261 Nguyễn Thị Thu  Hằng CĐ 9C Sinh viên giỏi  200.000đ
  262 Nguyễn Thị  Trang CĐ 9D Sinh viên giỏi  200.000đ
  263 Nguyễn Thị Khánh Linh CĐ 9D Sinh viên giỏi  200.000đ
  264 Lê Thanh Huyền CĐ 9D Sinh viên giỏi  200.000đ
  265 Chu Thanh Hương CĐ 9E Sinh viên giỏi  200.000đ
  266 Lê Thu CĐ 9E Sinh viên giỏi  200.000đ
  267 Hoa Thanh Thủy CĐ 9E Sinh viên giỏi  200.000đ
  268 Lê Thị Thúy Quỳnh CĐ 9E Sinh viên giỏi  200.000đ
  269 Nguyễn Thị  Nhung CĐ 9F Sinh viên giỏi  200.000đ
  270 Đồng Quỳnh Anh CĐ 9F Sinh viên giỏi  200.000đ
  271 Nguyễn Thị  Oanh CĐ 9F Sinh viên giỏi  200.000đ
  272 Nguyễn Thị Hồng Nhung CĐ 9F Sinh viên giỏi  200.000đ
  273 Bùi Thị  Huyền CĐ 9G Sinh viên giỏi  200.000đ
  274 Nguyễn Huyền Trang CĐ 9G Sinh viên giỏi  200.000đ
  275 Doãn Thị  Hương CĐ 9G Sinh viên giỏi  200.000đ
  276 Hồ Thị Tuyết Trinh CĐ 9G Sinh viên giỏi  200.000đ
  277 Nguyễn Kim Cúc CĐ 9G Sinh viên giỏi  200.000đ
  278 Lê Thị  Huế CĐ 9G Sinh viên giỏi  200.000đ
  279 Đào Ngọc  Hương CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  280 Nguyễn Thị  Nhung CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  281 Nguyễn Thị Thúy Hạnh CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  282 Nguyễn Thị Giang Linh CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  283 Đào Thị Thu Hương CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  284 Nguyễn Thị Phương CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  285 Nguyễn Thị  CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  286 Trần Thị  Lan CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  287 Bùi Thị  Hương CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  288 Đoàn Mạnh  Hoàng CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  289 Võ Thị Hoài Như CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  290 Đoàn Thị Thanh Hường CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  291 Nguyễn Thị Thu CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  292 Nguyễn Trà My CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  293 Nguyễn Thị Quỳnh Lan CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  294 Nguyễn Thị Loan CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  295 Đỗ Thị Phương Ly CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  296 Hoàng Thị Thúy Quỳnh CĐ 9H Sinh viên giỏi  200.000đ
  297 Nguyễn Thị Mai Hương DS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  298 Phan Thị Tùng Lâm DS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  299 Đặng Thị Minh Thùy DS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  300 Đỗ Thị Kim Liên DS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  301 Nguyễn Thị Hồng Nhung DS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  302 Dương Hồng Anh DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  303 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  304 Sỹ Thị Thu Thảo DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  305 Đinh Thị Thu Hương DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  306 Ngô Thị  Nguyệt DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  307 Bùi Thị Thanh Huyền DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  308 Nguyễn Ngọc Anh DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  309 Nguyễn Thị  Thanh DS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  310 Vũ Thị Ngọc Bích HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  311 Lê Thị  Thúy HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  312 Nguyễn Thị Thu Hiền HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  313 Nguyễn Thị  Phượng HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  314 Trịnh Thị  Gấm HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  315 Bá Thị  Hiển HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  316 Hà Tuyết Mai HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  317 Nguyễn Thị Thu Trang HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  318 Trần Thị  Huế HS 4A Sinh viên giỏi  200.000đ
  319 Bùi Thị Linh HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  320 Nguyễn Thị Mỹ Miều HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  321 Nguyễn Tú Anh HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  322 Nguyễn Thị  Yến HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  323 Đới Thị An HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  324 Phạm Ngọc Anh HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  325 Nguyễn Thị Phương Thảo HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  326 Nguyễn Thị  Thúy HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  327 Trần Thị Thu Hiền HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  328 Nguyễn Thu  Thanh HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  329 Khổng Thị Cẩm Anh HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  330 Nguyễn Thị  Thu HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  331 Đỗ Thị Minh Hòa HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  332 Nguyễn Thị  Dung HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  333 Chu Thị Thanh Mai HS 4B Sinh viên giỏi  200.000đ
  334 Đào Thị  Hoa XN 8 Sinh viên giỏi  200.000đ
  335 Phí Thị  Hường XN 8 Sinh viên giỏi  200.000đ
  336 Tạ Thị Hồng Nhung HA 8 Sinh viên giỏi  200.000đ
  337 Đinh Thị Châm ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  338 Lê Thị Dung ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  339 Nguyễn Thị Thu ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  340 Cam Thị Tuyết Mai ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  341 Nguyễn Thị Kim Ngân ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  342 Tạ Bảo Ngọc ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  343 Nguyễn Bích Thảo ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  344 Nguyễn Thị Vân ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  345 Nguyễn Minh Đức ĐD 46A Học sinh giỏi 200.000đ
  346 Nguyễn Thùy Dương ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  347 Nguyễn Hoài Giang ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  348 Thạch Thị Thu Hiền ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  349 Kiến Thị Hường ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  350 Vũ Mạnh Hùng ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  351 Mai Thanh Ngọc ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  352 Nguyễn Thị Kiều Nhi ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  353 Hoàng Thị Thu Trang ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  354 Hoàng Thị Xuân ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  355 Nguyễn Thị Hải Yến ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  356 Dương Thị Hải Yến ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  357 Phạm Thị Ngọc Ánh ĐD 46B Học sinh giỏi 200.000đ
  358 Nguyễn Thị Linh ĐD 46C Học sinh giỏi 200.000đ
  359 Dương Thị Huế ĐD 46D Học sinh giỏi 200.000đ
  360 Lê Tiến Hưng ĐD 46D Học sinh giỏi 200.000đ
  361 Nguyễn Phương Thảo ĐD 46D Học sinh giỏi 200.000đ
  362 Ngô Hồng ĐD 46D Học sinh giỏi 200.000đ
  363 Bùi Thị Ngọc Yến ĐD 46D Học sinh giỏi 200.000đ
  364 Nguyễn Thị Hồng Hoa ĐD 46E Học sinh giỏi 200.000đ
  365 Đặng Thị Hân ĐD 46E Học sinh giỏi 200.000đ
  366 Nguyễn Thùy Linh ĐD 46E Học sinh giỏi 200.000đ
  367 Nguyễn Ngọc Oanh ĐD 46E Học sinh giỏi 200.000đ
  368 Nguyễn Thục Trinh ĐD 46E Học sinh giỏi 200.000đ
  369 Thiều Tuyết Anh Dược sỹ 13 Học sinh giỏi 200.000đ
  370 Dương Thùy Dung Dược sỹ 13 Học sinh giỏi 200.000đ
  371 Phạm Thị  Thoa Dược sỹ 13 Học sinh giỏi 200.000đ
  372 Nguyễn Ngọc Thúy Dược sỹ 13 Học sinh giỏi 200.000đ
  373 Nguyễn Thị Vân Trang Dược sỹ 13 Học sinh giỏi 200.000đ
  374 Lê Hà Trang Dược sỹ 13 Học sinh giỏi 200.000đ
  375 Nguyễn Hải Yến Dược sỹ 13 Học sinh giỏi 200.000đ
  376 Nguyễn Thị Minh Anh Hộ sinh 34 Học sinh giỏi 200.000đ
  377 Đoàn Phương Hiền Hộ sinh 34 Học sinh giỏi 200.000đ
  378 Cù Thanh  Huyền Hộ sinh 34 Học sinh giỏi 200.000đ
  379 Nguyễn Mỹ Hạnh Hộ sinh 34 Học sinh giỏi 200.000đ
 • Các tin khác