Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Kế hoạch tổ chức Hội thi cắm trại, triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học và biểu diễn văn nghệ chào mừng 50 năm thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Số:       /KH-CĐYT-QLHSSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   
   


                     Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016.

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội thi cắm trại, triển lãm hình ảnh về  mái trường, ngành học và biểu diễn văn nghệ chào mừng 50 năm thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (18/3/1966-18/3/2016)

   
   
   


            Thực hiện kế hoạch số 395/KH-CĐYT-TCHC ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cắm trại, biểu diễn văn nghệ và triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học chào mừng 50 năm thành lập Trường gồm nội dung cụ thể như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1.Mục đích

            - Giúp cho học sinh sinh viên tìm hiểu về quá trình 50 năm xây dựng, phát triển trường và khơi dậy tinh thần uống nước nhớ nguồn, biết ơn về sự cống hiến của các thế hệ thầy, cô đã dày công xây dựng Trường ngày một vững mạnh;

             - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, gắn kết hòa đồng và tạo điều kiện cho học sinh sinh viên được giao lưu thân thiện chia sẻ kinh nghiệm học tập;

             - Tăng cường sự quan tâm, giáo dục toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám  hiệu nhà trường đến học sinh sinh viên.

  2. Yêu cầu

            - Hội thi được tổ chức hiệu quả thu hút đầy đủ học sinh sinh viên tham gia;

            - Hội thi được tổ chức đảm bảo an toàn, đầy đủ , tiết kiệm, khoa học.

  II. Chủ đề

            “Uống nước nhớ nguồn học sinh sinh viên Trường cao đẳng Y tế Hà Nội thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập Trường”.

  III. Nội dung và đối tượng tham gia

            Hội thi cắm trại, triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học và biểu diễn văn nghệ chào mừng 50 năm thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 18/3/1966-18/3/2016) gồm 02 phần

   

   

  1.Thi cắm trại và triền lãm hình ảnh

  1.1. Đối tượng tham gia

            - Học sinh sinh viên năm thứ nhất gồm:

            - Khối Cao đẳng Điều dưỡng khóa 10, Hộ sinh 5, Dược sỹ 5,Xét nghiệm 5, Hình ảnh 5

            - Khối Trung cấp Điều dưỡng khóa 47, Hộ sinh 35, Dược sỹ 14

  1.2. Nội dung :

            - Tổng số 240 học sinh sinh viên thuộc 26 lớp được chia thành 12 đội, mỗi đội tổ chức cắm một trại/ 20 HSSV/trại, được bố trí như sau:

   

  TT

  Tên lớp tham gia

  Số lượng lớp

  Số lượng trại

  1

  Cao đẳng  Điều dưỡng 10 A-B                   

  02

  Tham dự thi 01 trại

  2

  Cao đẳng  Điều dưỡng 10 C-D

  02

  Tham dự thi 01 trại

  3

  Cao đẳng  Điều dưỡng 10 E- F

  02

  Tham dự thi 01 trại

  4

  Cao đẳng  Điều dưỡng 10 G-H

  02

  Tham dự thi 01 trại

  5

  Cao đẳng  Điều dưỡng 10 I-K

  02

  Tham dự thi 01 trại

  6

  Cao đẳng  Hộ sinh 5+ TC Hộ sinh 35

  02

  Tham dự thi 01 trại

  7

  Cao đẳng  Dược sỹ 5A-B

  02

  Tham dự thi 01 trại

  8

  KTV Xét nghiệm 9+ Hình ảnh 9

  02

  Tham dự thi 01 trại

  9

  Trung cấp Điều dưỡng 47A-B

  02

  Tham dự thi 01 trại

  10

  Trung cấp Điều dưỡng 47C-D

  02

  Tham dự thi 01 trại

  11

  Trung cấp Điều dưỡng 47E-F-G

  03

  Tham dự thi 01 trại

  12

  Trung cấp Dược sỹ 14 A-B-C

  03

  Tham dự thi 01 trại

   

          - Mỗi trại yêu cầu trưng bày triển lãm ít nhất 01 hình ảnh về mái trường, ngành học,

            - Mỗi đội có 01 HSSV thuyết trình về ý tưởng, ý nghĩa của hình ảnh.

  2. Biểu diễn văn nghệ

  2.1. Đối tượng tham gia biểu diễn văn nghệ:

  - Khối Cao đẳng Điều dưỡng 8, Hộ sinh 3, Dược sỹ 3, Xét nghiệm 7, Hình ảnh 7

  - Khối Cao đẳng Điều dưỡng 9, Hộ sinh 4, Dược sỹ 4, Xét nghiệm 8, Hình ảnh 8

  - Khối Cao đẳng Điều dưỡng 10, Hộ sinh 5, Dược sỹ 5, Xét nghiệm 9, Hình ảnh 9

  - Khối Trung cấp Điều dưỡng 46, Hộ sinh 34, Dược sỹ 13.

  - Khối Trung cấp Điều dưỡng 47, Hộ sinh 35 Dược sỹ 14.

  Mỗi khối đăng ký tham gia 03 tiết mục

  2.2. Nội dung :

            Các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, mái trường thầy cô.

  III. Thời gian - địa điểm

  1. Thời gian sơ khảo các tiết mục văn nghệ

  Từ 16 giờ 00 ngày 11/3/2016 đến 21 giờ cùng ngày.

  2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 số 35 phố Đoàn Thị Điểm.

  3. Thời gian tổ chức chương trình chính thức

  Từ 6 giờ 00 đến 18 giờ 00 ngày 12/3/2016 (thứ 7)

  4. Địa điểm: Sân Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội số 35 phố Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  IV. Ban tổ chức - Ban giám khảo - Thư ký -  Dẫn chương trình

  4.1. Ban tổ chức:

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Đảm nhiệm

  1

  Ông Nguyễn Xuân Bình

  Phó Bí thư Đảng ủy- phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn

  Trưởng ban

  2

  Ông Đinh Quốc Khánh

  ĐUV- Trưởng phòng QLHSSV

  Phó ban

  3

  Bà Thành Thị Bích Chi

  Phó Trưởng Đào tạo

  Uỷ viên

   

  4

  Bà Đỗ Thị An Châu

  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

   

  Uỷ viên

  5

  Bà Dương Thị Thu Liễu

  Phó trưởng phòng QLHSSV

  Uỷ viên

  4.2. Ban giám khảo:

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

   

  Đảm nhiệm

  1

  Ông Phạm Văn Tân

  Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng

  Trưởng ban

  2

  Ông Đinh Quốc Khánh

  ĐUV – Trưởng phòng QLHSSV

  Phó ban

  3

  Bà Nguyễn Thị Thu Trang

  Phó phòng TCHC

  Ủy viên

   

  4

  Bà Mai Thị Minh Nghĩa

  Trưởng  phòng TKT&KHCL

  Uỷ viên

   

  5

  Bà Trần Thanh Tâm

  Trưởng khoa Y

   

  Uỷ viên

   

  6

  Nguyễn Minh An

  Đảng ủy viên – P.trưởng phòng ĐT

  Uỷ viên

  7

  Bà Dương Thị Thu Liễu

  Phó trưởng phòng QLHSSV

  Uỷ viên

  4.3. Ban thư ký:

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Đảm nhiệm

  1

  Bà Nguyễn Thu Hiền

  Chuyên viên phòng TCHC

  Trưởng ban

  2

  Bà Đỗ Thị Bích Hạnh

  Chuyên viên phòng QLHSSV

  Uỷ viên

  3

  Nguyễn Thu Thùy

  Chuyên viên phòng TCHC

  Uỷ viên

  4.4. Dẫn chương trình

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Đảm nhiệm

  1

  Nguyễn Hồng Minh

  Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

   

  2

  Trần Văn Khôi

  Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

   

   

  V. Cơ cấu giải thưởng phần thi cắm trại , biểu diễn văn nghệ, triển lãm hình ảnh.

  5.1. Giải cắm trại và triển lãm hình ảnh

  Danh hiệu

   

  Phần thưởng

  Thành tiền

  01 giải nhất

  700.000đ/giải

  700.000đ

  02 giải nhì

  500.000đ/ giải

  1.000.000đ

  03 giải ba

  300.000đ/giải

  900.000đ

  06 giải khuyến khích

  200.000đ/giải

  1.200.000đ

  Tổng cộng

  3.800.000đ (Ba triệu tám trăm ngàn đồng)

   

  5.2. Giải thưởng cho các tiết mục biểu diễn văn nghệ:

  Danh hiệu

   

  Phần thưởng

  Thành tiền

  01 giải nhất

  700.000đ/giải

  700.000đ

  02 giải nhì

  500.000đ/ giải

  1.000.000đ

  03 giải ba

  300.000đ/giải

  900.000đ

  06 giải khuyến khích

  200.000đ/giải

  1.200.000đ

  Tổng cộng

  3.800.000đ (Ba triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)

   

   

   

   

  VI. Tổ chức thực hiện

  1. Phòng Quản lý HSSV: Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai, báo cáo kết quả hoạt động trình báo cáo Hiệu trưởng, viết bài và hình ảnh đăng trên trang Website của Trường.

  2. Phòng Đào tạo: Bố trí lịch học phù hợp cho HSSV để chương trình tổ chức Hội thi cắm trại, biểu diễn văn nghệ hoàn thành đúng kế hoạch.

  3. Phòng Quản trị đời sống: Phụ trách nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở, vật chất, hoa trang trí, nước uống cho BTC, BGK, TK, MC, sân khấu loa micro, băng rôn, khẩu hiệu (làm băng rôn khẩu hiệu theo chủ đề đã được duyệt).

  4. Phòng Tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí tổ chức và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục thanh toán.

  5. Đoàn thanh niên: Cử 40 đoàn viên xung kích tình nguyện hỗ trợ chương trình, kê dọn sân khấu.

  6. Giáo viên chủ nhiệm: Tổ chức họp lớp, phổ biến nội dung chương trình phối hợp cùng các lớp trong khối triển khai kế hoạch tham dự hội thi.

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi cắm trại, biểu diễn văn nghệ và triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học chào mừng 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

   

  Nơi nhận:

      -  Đảng ủy-BGH  (để báo cáo)

       - P. QLHSSV; TCKT; ĐT; QTĐS (để thực hiện)

       - ĐTN; GVCN;

       -  Lưu VT.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

  Tạ Văn Bình

   

 • Các tin khác