Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Quy chế Tổ chức Hội thi cắm trại, biểu diễn văn nghệ và triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học chào mừng 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2016.

   

  Quy chế

  Về việc tổ chức Hội thi cắm trại, biểu diễn văn nghệ và triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học chào mừng 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (18/3/1966-18/3/2016)

   

              Thực hiện kế hoạch số 395/KH-CĐYT-TCHC ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, phòng Quản lý học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cắm trại, biểu diễn văn nghệ và triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học chào mừng 50 năm thành lập Trường gồm nội dung cụ thể như sau:

  Điều 1: Đối tượng, điều kiện, thành phần và số lượng các lớp tham dự  hội thi

  1. Đối tượng tham gia hội thi:

  - Học sinh, sinh viên đang học năm thứ nhất

  2. Điều kiện dự thi:

  - Các lớp đăng ký tham gia dự thi phải là học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường năm thứ nhất.

  - Mỗi đội dự thi: 20 học sinh sinh viên sinh tham gia, mỗi đội sẽ biểu diễn 01 tiết mục văn nghệ, triển lãm 01 bức tranh về hình ảnh mái trường, ngành học.

  3.Thành phần và số lượng thành viên mỗi đội:

  -  Mỗi đội tham dự 01 trại, số lượng người tham gia biểu diễn văn nghệ không quá 15 người, triển lãm 01 bức tranh hình ảnh về mái trường, ngành học.

  Điều 2. Nội dung và hình thức tổ chức hội thi

  - Các đội bốc thăm vị trí cắm trại, biểu diễn tiết mục văn nghệ của đội và triển lãm hình ảnh dưới sự điều hành của Ban tổ chức.

  1. Giới thiệu bản thân:

            Người đại diện cho đội giới thiệu về trại, ý nghĩa của hình ảnh triển lãm thời gian: 3 phút.

  2. Biểu diễn tiết mục văn nghệ:

            Thời gian biểu diễn tiết mục văn nghệ: 7 phút/ tiết mục đã gồm (5 phút biểu diễn, 2 phút chuẩn bị), quá thời gian 01 phút sẽ trừ 01 điểm, quá 2 phút trừ 02 điểm .

   

  3. Thi phần cắm trại trang trí, ý tưởng của trại:

            Thời gian chuẩn bị và hoàn thiện cắm trại từ 6 giờ 00’ đến 10 giờ 00’ quá 10 phút trừ 01 điểm, quá 30 phút không chấm điểm.

  4. Triển lãm hình ảnh về mái trường, ngành học có thuyết trình:

            Triển lãm hình ảnh các đội có thể tự chụp ảnh, sử dụng hình vẽ, sử dụng sao in hình ảnh sẵn có nhưng phải có thuyết trình cho sản phẩm triển lãm của đội.

  Điều 3: Ban giám khảo hội thi

             - Từng ban giám khảo làm việc độc lập: Cho điểm, chịu trách nhiệm với phiếu chấm điểm của mình.

            - Nhiệm vụ cụ thể của Ban giám khảo: Chấm điểm, tham mưu, tư vấn cho Ban tổ chức; Ban tổ chức xét và quyết định giải thưởng tập thể và cá nhân.

            - Ban giám khảo làm việc theo quy chế của Ban tổ chức.

            - Ban tổ chức, Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng.

  Điều 4: Quy định về chấm điểm (tổng điểm 100điểm)

              Điểm cho phần thi cắm trại : 30 điểm/ thời gian dựng trại từ 6 giờ - 10 giờ 00’.

            Điểm cho phần thi biểu diễn biểu diễn văn nghệ:  30 điểm/ 7phút

              Điểm cho phần thi triển lãm hình ảnh, có thuyết trình : 40 điểm/ 3 phút

  Điều 5. Kỷ luật trong Hội thi

            1. Các đội dự thi theo danh sách đã đăng ký với Ban tổ chức, nếu có sự thay đổi, đại diện phải báo cáo với Ban tổ chức trước 72 giờ và phải được sự đồng ý của Ban tổ chức.

            2. Các đội tham gia có quyền đề nghị, khiếu nại với Ban tổ chức về những hành vi, vi phạm nội quy, quy chế hội thi. Các đề nghị, khiếu nại (nếu có) được đại diện đội thì gửi báo cáo bằng văn bản về Ban tổ chức trước khi công bố giải thưởng.

            3. Các cá nhân và các đội dự thi nếu làm trái quy chế sẽ bị Ban tổ chức truất quyền tham gia dự thi, không công nhận kết quả thi.

            4. Đến giờ dự thi, nếu quá 15 phút, đội dự thi không có mặt sẽ bị Ban tổ chức loại khỏi danh sách dự thi (coi như bỏ cuộc) và chịu trách nhiệm trước nhà Trường.

            5. Tôn trọng sự điều hành của người dẫn chương trình.

  Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

  - Tổng số 12 đội/ 26 lớp tham gia dự thi

  - Dự kiến giải thưởng tập thể :

  - Cơ cấu giải thưởng phần thi cắm trại, biểu diễn văn nghệ và triển lãm hình ảnh có thuyết trình.

  Giải cắm trại:

  V. Cơ cấu giải thưởng phần thi cắm trại , biểu diễn văn nghệ, triển lãm hình ảnh.

  5.1. Giải cắm trại và triển lãm hình ảnh

  Danh hiệu

   

  Phần thưởng

  Thành tiền

  01 giải nhất

  700.000đ/giải

  700.000đ

  02 giải nhì

  500.000đ/ giải

  1.000.000đ

  03 giải ba

  300.000đ/giải

  900.000đ

  06 giải khuyến khích

  200.000đ/giải

  1.200.000đ

  Tổng cộng

  3.800.000đ (Ba triệu tám trăm ngàn đồng)

   

  5.2. Giải thưởng cho các tiết mục biểu diễn văn nghệ:

  Danh hiệu

   

  Phần thưởng

  Thành tiền

  01 giải nhất

  700.000đ/giải

  700.000đ

  02 giải nhì

  500.000đ/ giải

  1.000.000đ

  03 giải ba

  300.000đ/giải

  900.000đ

  06 giải khuyến khích

  200.000đ/giải

  1.200.000đ

  Tổng cộng

  3.800.000đ (Ba triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)

  Điều 7.  Thời gian gửi hồ sơ đăng ký dự thi

  Thời gian thông báo kế hoạch: Từ 22/2/2016- 28/2/2016

  Thời gian đăng ký tham gia dự thi: Từ 1/3/2016- 7/3/2016

  Hồ sơ dự thi gồm: Lời giới thiệu tóm tắt về đội dự thi, tên thành viên chính, các thành viên tham gia cùng.

  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đội: Phòng Quản lý học sinh sinh viên

  Lưu ý: Trong thời gian  tổ chức thực hiện nếu có vương mắc xin liên hệ với Ban tổ chức hội thi.

  Thầy Đinh Quốc Khánh - Trưởng phòng Quản lý HSSV

            Điện thoại: 0909743555.

  Cô Dương Thị Thu Liễu - Phó Phòng Quản lý HSSV

            Điện thoại: 0986441997

     .

                                                                                T/M. BAN TỔ CHỨC

   

   

   

 • Các tin khác