Trang chủ >> Thông tin HS-SV

Danh sách Đoàn viên được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013

 • QUẬN ĐOÀN ĐỐNG ĐA
  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  ***
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   
   

                                                DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ĐƯỢC DỰ LỚP

                                           BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2013

   
   

  Được sự đồng ý của Đảng uỷ khối các trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh – sinh viên năm 2013. Danh sách học sinh – sinh viên được đủ điều kiện tham gia lớp học theo danh sách kèm theo.

  Thời gian học: 07-08/12/2013
  Khai mạc lớp học: 7h30 ngày 07/12/2013
  Địa điểm: Hội trường lớn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
   
  STT
  Họ và tên
  Chi đoàn

  Ngày tháng năm sinh

  1
  Nguyễn Thúy Hường
  CĐ ĐD5A
  28/01/1992
  2
  Vương Thúy Hằng
  CĐ ĐD5A
  16/03/1992
  3
  Trần Tố Nga
  CĐ ĐD5A
  17/10/1992
  4
  Nguyễn Thị Song Kim
  CĐ ĐD5B
  04/12/1992
  5
  Nguyễn Minh Ánh
  CĐ ĐD5B
  26/3/1992
  6
  Phạm Thị Hạnh
  CĐ ĐD5G
  08/4/1992
  7
  Nguyễn Thị Nga
  CĐ ĐD5G
  09/1/1992
  8
  Nguyễn Thị Thu
  CĐ ĐD5G
  02/12/1991
  9
  Nguyễn Thị Ái Vân
  CĐ ĐD5G
  05/3/1991
  10
  Lưu Bích Ngọc
  CĐ ĐD5G
  01/01/1992
  11
  Nguyễn Thị Thi
  CĐ ĐD5G
  16/10/1992
  12
  Trần Thị Bích Hằng
  CĐ ĐD5G
  31/10/1992
  13
  Phạm Hùng Cường
  CĐ XN4
  16/3/1991
  14
  Nguyễn Thị Kim Thảo
  CĐ XN4
  21/7/1992
  15
  Đào Thị Nhung
  CĐ XN4
  20/01/1992
  16
  Nguyễn Thị Ánh
  CĐ XN4
  06/12/1992
  17
  Nguyễn Thị Xuyến
  CĐ XN4
  02/10/1992
  18
  Nguyễn Thị Thảo
  CĐ XN4
  01/4/1992
  19
  Nguyễn Đắc Phong
  CĐ XN4
  19/2/1992
  20
  Đỗ Thị Thơm
  CĐ XN4
  07/02/1992
  21
  Nguyễn Thị Hải Yến
  CĐ XN4
  08/02/1992
  22
  Nguyễn Linh Đức
  CĐ XN4
  03/11/1992
  23
  Nguyễn Hải Yến
  CĐ XN4
  08/01/1992
  24
  Nguyễn Thị Ánh
  CĐ ĐD6A
  01/6/1993
  25
  Nguyễn Thị Thanh Trà
  CĐ ĐD6A
  11/12/1993
  26
  Đỗ Thị Chang
  CĐ ĐD6A
  05/6/1992
  27
  Nguyễn Thị Minh Tâm
  CĐ ĐD6A
  30/5/1993
  28
  Trần Thị Thanh Loan
  CĐ ĐD6B
  04/5/1993
  29
  Phạm Thị Ly
  CĐ ĐD6B
  06/9/1993
  30
  Đoàn Thị Nhung
  CĐ ĐD6B
  15/5/1993
  31
  Nguyễn Thị Hạnh
  CĐ ĐD6B
  31/7/1993
  32
  Ngô Kim Dung
  CĐ ĐD6B
  03/5/1993
  33
  Cam Thị Thu Hà
  CĐ ĐD6B
  05/4/1993
  34
  Dương Thị Hồng Vân
  CĐ ĐD6C
  04/5/1993
  35
  Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  CĐ ĐD6C
  07/11/1993
  36
  Trần Thị Hồng Nhung
  CĐ ĐD6C
  25/8/1993
  37
  Nguyễn Thị Bé
  CĐ ĐD6C
  19/9/1992
  38
  Nguyễn Văn Quang
  CĐ ĐD6D
  20/7/1993
  39
  Đào Thanh Hằng
  CĐ ĐD6D
  20/5/1993
  40
  Đào Bá Duy
  CĐ ĐD6F
  13/11/1992
  41
  Lê Thị Lý
  CĐ ĐD6F
  21/7/1993
  42
  Hoàng Việt Anh
  CĐ ĐD6F
  10/11/1993
  43
  Nguyễn Thị Hồng
  CĐ ĐD6F
  08/02/1992
  44
  Cấn Thị Thanh Dung
  CĐ ĐD6F
  12/02/1992
  45
  Đặng Thị Tuyên
  CĐ ĐD6F
  30/9/1993
  46
  Nguyễn Thị Hoa
  CĐ ĐD6G
  29/01/1993
  47
  Nguyễn Thu Trang
  CĐ ĐD6G
  28/01/1993
  48
  Nguyễn Minh Giang
  CĐ ĐD6G
  03/4/1992
  49
  Ngô Đăng Dân
  CĐ ĐD6H
  16/7/1993
  50
  Nguyễn Thị Hiền
  CĐ ĐD6H
  30/4/1993
  51
  Trần Thanh Loan
  CĐ ĐD6H
  30/12/1993
  52
  Phùng Minh Yến
  CĐ ĐD6H
  08/9/1993
  53
  Hồ Thị Thúy Hằng
  CĐ ĐD6H
  10/10/1993
  54
  Nghiêm Thị Phương Thảo
  CĐ ĐD6H
  22/7/1993
  55
  Nguyễn Thị Thu Huyền
  CĐ ĐD6H
  29/3/1993
  56
  Dương Thị Hường
  CĐ DS1A
  20/6/1993
  57
  Lê Thị Hương
  CĐ DS1A
  15/10/1993
  58
  Nguyễn Thị Nụ
  CĐ DS1A
  03/12/1993
  59
  Nguyễn Thị Thủy
  CĐ DS1A
  04/11/1993
  60
  Nguyễn Thị Hồng Quyên
  CĐ DS1B
  20/5/1993
  61
  Trần Thị Hoa
  CĐ DS1B
  24/6/1993
  62
  Lê Thị Thủy
  CĐ DS1B
  23/4/1993
  63
  Nguyễn Thị Thanh
  CĐ DS1B
  28/9/1993
  64
  Trần Văn Phong
  CĐ HA5
  05/10/1992
  65
  Trần Thị Hồng Son
  CĐ HA5
  09/10/1993
  66
  Đoàn Đức Trọng
  CĐ HA5
  18/9/1993
  67
  Nguyễn Thị Nhung
  CĐ HA5
  27/3/1993
  68
  Nguyễn Mạnh Đạt
  CĐ XN5
  25/10/1993
  69
  Nguyễn Thị Vân
  CĐ XN5
  23/9/1993
  70
  Trần Tuấn Vũ
  CĐ XN5
  05/01/1993
  71
  Nguyễn Thị Hương
  CĐ XN5
  18/12/1993
  72
  Cấn Thị Mỹ Linh
  CĐ XN5
  12/10/1993
  73
  Nguyễn Bích Diệp
  CĐ HS1
  17/3/1993
  74
  Lương Thị Thúy An
  CĐ HS1
  02/10/1993
  75
  Cấn Thị Thu Mai
  CĐ HS1
  22/6/1993
  76
  Lý Hoàng Long
  CĐ ĐD7A
  28/12/1994
  77
  Trần Thị Khánh Huyền
  CĐ ĐD7A
  23/6/1993
  78
  Nguyễn Thị Thảo
  CĐ ĐD7A
  10//1994
  79
  Lê Thị Ngọc Quyên
  CĐ ĐD7A
  17/10/1994
  80
  Lục Thị Linh Chi
  CĐ ĐD7B
  24/3/1994
  81
  Lê Thị Lê
  CĐ ĐD7B
  29/12/1993
  82
  Lê Thùy Linh
  CĐ ĐD7B
  19/7/1994
  83
  Nguyễn Thị Kim Hoa
  CĐ ĐD7E
  08/6/1994
  84
  Hoàng Đức Huy
  CĐ ĐD7E
  23/7/1994
  85
  Tạ Thị Mai
  CĐ ĐD7E
  27/12/1994
  86
  Hoàng Thị Thanh Mai
  CĐ ĐD7E
  27/8/1994
  87
  Nguyễn Thị Thúy Phương
  CĐ ĐD7E
  24/5/1994
  88
  Đỗ Thị Loan
  CĐ ĐD7E
  06/11/1994
  89
  Nguyễn Thị Thu Hà
  CĐ ĐD7F
  23/11/1993
  90
  Lê Phương Linh
  CĐ ĐD7F
  29/10/1994
  91
  Nguyễn Thị Thúy Nhung
  CĐ ĐD7F
  02/10/1994
  92
  Hoàng Phương Loan
  CĐ ĐD7G
  09/3/1994
  93
  Lê Thị Thu Liên
  CĐ ĐD7G
  19/8/1994
  94
  Đinh Thị Giang
  CĐ ĐD7G
  20/12/1993
  95
  Đỗ Văn Khởi
  CĐ ĐD7H
  26/3/1993
  96
  Lăng Thị Hường
  CĐ ĐD7H
  06/8/1993
  97
  Ngô Thị Hải Anh
  CĐ ĐD7H
  22/01/1994
  98
  Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  CĐ ĐD7I
  22/1/1994
  99
  Ngô Đăng Phi
  CĐ ĐD7I
  03/10/1994
  100
  Vương Văn Long
  CĐ ĐD7I
  09/9/1994
  101
  Vương Thị Thanh Lan
  CĐ ĐD7I
  15/4/1994
  102
  Nguyễn Bích Ngọc
  CĐ ĐD7I
  26/12/1994
  103
  Hoàng Thị Phượng
  CĐ ĐD7I
  18/9/1994
  104
  Phạm Thúy Quỳnh
  CĐ ĐD7I
  22/01/1994
  105
  Dương Thị Hà Anh
  CĐ ĐD7I
  25/3/1993
  106
  Nguyễn Thị Nga
  CĐ ĐD7I
  06/6/1994
  107
  Nguyễn Thị Ánh
  CĐ ĐD7K
  13/10/1994
  108
  Vũ Diệu Lan
  CĐ ĐD7K
  07/03/1994
  109
  Nguyễn Thị Thùy Linh
  CĐ ĐD7K
  21/2/1994
  110
  Nguyễn Thị Nhi
  CĐ ĐD7K
  03/07/1994
  111
  Nguyễn Thị Huyền Trang
  CĐ ĐD7K
  11/04/1994
  112
  Lưu Thu Trang
  CĐ ĐD7K
  05/04/1994
  113
  Phí Anh Huân
  CĐ HA6
  20/11/1993
  114
  Nguyễn Thị La
  CĐ HA6
  13/12/1994
  115
  Nguyễn Thị Hạnh
  CĐ XN6
  17/6/1994
  116
  Phạm Thị Hải
  CĐ XN6
  09/11/1993
  117
  Đào Thị Dung
  CĐ XN6
  04/11/1993
  118
  Nguyễn Mỹ Khánh Linh
  CĐ XN6
  16/8/1994
  119
  Lê Thị Loan
  CĐ DS2A
  15/6/1994
  120
  Dương Thị Quỳnh
  CĐ DS2A
  19/8/1994
  121
  Nguyễn Thị Như Quỳnh
  CĐ DS2A
  09/6/1994
  122
  Nguyễn Thị Thảo
  CĐ DS2A
  13/12/1994
  123
  Nguyễn Quỳnh Trang
  CĐ DS2A
  31/01/1993
  124
  Đoàn Thị Trang
  CĐ DS2A
  01/7/1994
  125
  Đặng Thị Dung
  CĐ DS2B
  17/3/1993
  126
  Nguyễn Thị Thùy Dương
  CĐ DS2B
  15/5/1994
  127
  Nguyễn Thị Huyền
  CĐ DS2B
  11/12/1994
  128
  Nguyễn Kim Phượng
  CĐ DS2B
  23/11/1993
  129
  Nguyễn Thị Phương Thảo
  CĐ DS2B
  07/11/1994
  130
  Nguyễn Thị Thơm
  CĐ DS2B
  02/01/1994
  131
  Nguyễn Thị Xuân
  CĐ DS2B
  27/01/1994
  132
  Nguyễn Thị Hiền
  CĐ HS2A
  22/8/1994
  133
  Nguyễn Liên Thương
  CĐ HS2A
  09/10/1994
  134
  Nguyễn Thị Thanh
  CĐ HS2B
  24/6/1994
  135
  Ngô Thùy Dương
  CĐ HS2B
  17/10/1994
  136
  Nguyễn Thị Thanh Lam
  TC ĐD43A
  29/5/1993
  137
  Nguyễn Trường Giang
  TC ĐD43A
  09/10/1993
  138
  Hoàng Thị Bích
  TC ĐD43C
  04/05/1985
  139
  Phương Thị Minh Hải
  TC ĐD43C
  02/12/1992
  140
  Vương Kiều Ly
  TC ĐD43C
  06/04/1993
  141
  Đỗ Thị Chang
  TC ĐD43C
  24/4/1993
  142
  Hoàng Thị Tráng
  TC ĐD43C
  16/8/1990
  143
  Nguyễn Văn Tú
  TC ĐD43D
  13/7/1992
  144
  Lê Thị Ngọc Ánh
  TC ĐD43D
  10/11/1993
  145
  Vũ Thị Nhài
  TC ĐD43D
  06/01/1993
  146
  Vũ Thị Thu Hiền
  TC ĐD43E
  29/10/1985
  147
  Lê Thị Quyền
  TC ĐD43E
  16/02/1982
  148
  Nguyễn Thanh Vân
  TC ĐD43F
  28/12/1993
  149
  Nguyễn Thị Mỹ Linh
  TC ĐD43F
  31/8/1993
  150
  Nguyễn Hữu Nam
  TC ĐD43F
  20/01/1991
  151
  Trần Thị Quỳnh Trang
  TC ĐD43G
  16/10/1993
  152
  Nguyễn Bùi Huyền Trang
  TC ĐD43G
  30/7/1993
  153
  Nguyễn Quang Tùng
  TC ĐD43G
  22/9/1991
  154
  Phạm Thị Minh Phương
  TC ĐD43G
  23/11/1993
  155
  Phạm Thị Nga
  TC ĐD43I
  22/2/1993
  156
  Nguyễn Ngọc Long
  TC ĐD43I
  29/8/1992
  157
  Vũ Thanh Hòa
  TC ĐD44B
  02/10/1991
  158
  Nguyễn Tuấn Anh
  TC ĐD44B
  19/12/1994
  159
  Phạm Quỳnh Hoa
  TC ĐD44B
  21/02/1993
  160
  Ngô Minh Hằng
  TC ĐD44B
  26/10/1994
  161
  Dương Quý Nhân
  TC ĐD44B
  13/12/1994
  162
  Đào Văn Trung
  TC ĐD44B
  17/10/1992
  163
  Vũ Hồng Ngọc
  TC ĐD44C
  28/5/1994
  164
  Tạ Đình Thức
  TC ĐD44D
  04/08/1984
  165
  Trần Thị Huyền
  TC ĐD44D
  06/10/1994
  166
  Trần Thị Hồng Liên
  TC ĐD44D
  21/7/1994
  167
  Nguyễn Thị Dung
  TC ĐD44D
  08/08/1992
  168
  Phạm Thị Thoa
  TC ĐD44G
  30/7/1993
  169
  Vũ Quỳnh Trang
  TC ĐD44G
  01/05/1994
  170
  Chu Nguyệt Anh
  TC ĐD44G
  20/9/1994
  171
  Nguyễn Thị Chà Giang
  TC ĐD44H
  12/11/1994
  172
  Phan Thị Thu Hà
  TC ĐD44H
  12/12/1994
  173
  Trần Thị Kim Dung
  TC ĐD44H
  23/6/1987
  174
  Phạm Thị Kim Oanh
  TC ĐD44H
  03/6/1994
  175
  Nguyễn Thị Diệp
  TC ĐD44H
  16/01/1994
  176
  Vương Thị Bích Liên
  TC HS32A
  15/8/1981
  177
  Vũ Minh Phương
  TC HS32A
  12/09/1994
  178
  Nguyễn Thị Bích Hằng
  TC HS32A
  29/9/1993
  179
  Nguyễn Ngọc Tuyết
  TC HS32A
  01/06/1994
  180
  Đỗ Thị Tuyến
  TC HS32A
  02/12/1984
  181
  Nguyễn Thị Kim Dung
  TC HS32A
  03/05/1993
  182
  Hoàng Trang Nhung
  TC HS32B
  09/12/1994
  183
  Đỗ Thị My
  TC HS32B
  21/10/1994
  184
  Nguyễn Tiến Nhâm
  TC HS32B
  16/2/1992
  185
  Đặng Thị Huế
  TC HS32B
  11/09/1994
  186
  Nguyễn Minh Huyên
  TC HS32B
  02/02/1982
  187
  Nguyễn Thị Vân
  TC HS32B
  09/02/1986
  188
  Ngô Xuân Toàn
  TC PHR5
  30/11/1994
  189
  Phan Hồng Ngọc
  TC PHR5
  30/3/1994
   
 • Các tin khác