Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2020

 •  

  KẾ HOẠCH

  Lễ bế giảng và phát bằng  tốt nghiệp (đợt 3 - năm 2020)

  Cao đẳng chính quy Điều dưỡng 12, Dược 7, Hộ sinh 7, Hình ảnh 11, Xét nghiệm 11

   

  Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng chính quy Điều dưỡng khóa 12, Dược khóa 7, Hộ sinh khóa 7, KT Hình ảnh khóa 11, KT Xét nghiệm khóa 11. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như sau:

        1. Thi gian: sáng 7h đến 11h 30 phút, ngày 11/12/2020

  - L bế ging: 8h30 phút ngày 11/12/2020

        2. Địa đim:

  - Hội trường tầng 3

  3. Phân công

  - Phòng Đào tạo cho SV tập dượt trước và chuẩn bị bằng, sổ phát bằng, chương trình bế giảng,

  - Phòng Quản lý HSSV:

   + Tập dượt trước và hướng dẫn sinh viên mượn áo cử nhân, chuẩn bị bằng khen.  

   + Chọn 01 sinh viên đọc lời thề, 01 sinh viên đọc cảm tưởng.

   + Phối hợp với phòng Đào tạo khi tập dượt và khi phát bằng, bằng khen.

  - Phòng Quản trị đời sống chuẩn bị nước cho đại biểu, bàn ghế, âm thanh ánh sáng và phông màn hình Led cho lễ bế giảng.

  - Phòng QLKH-CNTT-TTTV-HTQT: cử người chụp ảnh, ghi hình.

  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp có tên ở trên đôn đốc sinh viên tốt nghiệp đến dự lễ phát bằng tốt nghiệp đông đủ (mang theo CMTND + thẻ sinh viên), phối hợp với phòng Đào tạo, Quản lý HSSV khi phát bằng.

  4. Nội dung tiến hành

  4.1 Buổi tập phát bằng

  - Thời gian: 17h00 ngày 10/12/2020

  - Địa điểm: + Hội trường tầng 3 (đối tượng CĐ Điều dưỡng 12)

                     + Giảng đường 9,10 (đối tượng CĐ Dược 7, Hộ sinh 7, XN 11, HA 11)

  - Thành phần: + 100% sinh viên tốt nghiệp đợt 3 (danh sách theo quyết định) có mặt để tập dượt cho lễ tốt nghiệp

                                 + Phòng QLHSSV, phòng Đào tạo

  4.2 Lễ bế giảng

  - Thời gian:

  ·        Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12

       + Sáng 7h00 ngày 11/12/2020: sinh viên có mặt

  + Sáng 8h30 ngày 11/12/2020: lễ bế giảng bắt đầu

  ·        Đối tượng: Cao đẳng Dược 7, Hộ sinh 7, Xét nghiệm 11, Hình ảnh 11

   + Chiều 13h30 ngày 11/12/2020: sinh viên có mặt

   + Chiều 14h00 ngày 11/12/2020: lễ bế giảng bắt đầu

  - Địa điểm: Hội trường tầng 3

         - Thành phần tham dự:

       + Ban Giám Hiệu

       + Các Trưởng phó khoa phòng, Giáo viên chủ nhiệm các lớp tham dự

   + Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý HSSV, TCKT

   + Sinh viên các lớp được công nhận tốt nghiệp đợt 3:

  -         Cao đẳng chính quy Điều dưỡng khóa 12 (A1-A41): 242 sinh viên

  -         Cao đẳng chính quy Dược khóa 7 (A1-A27): 124 sinh viên

  -         Cao đẳng chinh quy KT Hình ảnh y học khóa 11: 05 sinh viên

  -         Cao đẳng chính quy KT Xét nghiệm y học khóa 11: 02 sinh viên

  -         Cao đẳng chính quy Hộ sinh khóa 7: 10 sinh viên

  - Ni dung chương trình:

  ·        Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12

  Thời gian

   (Sáng 11/12/2020)

  Nội dung công việc

  Phụ trách

  7h – 7h55

  Sinh viên ổn định tổ chức, đón tiếp Đại biểu

  P. ĐT, P. QLHSSV

  7h55

  Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình làm việc

  CB phòng Đào tạo

  8h00 – 8h45

  Đại diện công ty LIA giới thiệu về cơ hội du học và làm việc tại Đức

  Đại diện công ty LIA

  8h45 – 9h00

  Văn nghệ

  Đoàn Thanh niên

  9h-9h45

  Đại diện công ty MH giới thiệu về cơ hội làm việc tại Nhật Bản

  Đại diện công ty MH

  9h45 – 11h00

  Công bố quyết định tốt nghiệp

  Trưởng phòng ĐT

  Sinh viên đọc lời thề ra trường

  QLHSSV (chọn 01 sinh viên)

  Đại diện BGH phát biểu

  Đ/c Hiệu trưởng

  Phát bằng tốt nghiệp

  Đào tạo

  Đại diện sinh viên phát biểu

  QLHSSV(chọn 01 sinh viên, gửi Hiệu trưởng duyệt trước nội dung)

  Bế mạc

  Trưởng phòng ĐT

  ·        Đối tượng: Cao đẳng Dược 7, Hộ sinh 7, Xét nghiệm 11, Hình ảnh 11

  Thời gian

   (Chiều 11/12/2020)

  Nội dung công việc

  Phụ trách

  13h30 – 14h00

  Sinh viên ổn định tổ chức, đón tiếp Đại biểu

  P. ĐT, P. QLHSSV

  14h00

  Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình làm việc

  CB phòng Đào tạo

  14h45 – 15h00

  Văn nghệ

  Đoàn Thanh niên

  15h00 – 17h00

  Công bố quyết định tốt nghiệp

  Trưởng phòng ĐT

  Sinh viên đọc lời thề ra trường

  QLHSSV (chọn 01 sinh viên)

  Đại diện BGH phát biểu

  Đ/c Hiệu trưởng

  Phát bằng tốt nghiệp

  Đào tạo

  Đại diện sinh viên phát biểu

  QLHSSV(chọn 01 sinh viên, gửi Hiệu trưởng duyệt trước nội dung)

  Bế mạc

  Trưởng phòng ĐT

  Chú ý: Đề nghị 100% sinh viên có mặt đúng giờ, nữ áo dài, nam áo trắng quần sẫm màu, khi đến mang theo CMT và thẻ sinh viên để lấy bằng tốt nghiệp. Sinh viên nào không đến dự lễ thì sẽ nhận bằng tốt nghiệp sau 02 tháng theo thông báo của nhà trường.

   


 • Các tin khác