Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Thông báo nghỉ học để phòng chống dịch virus Corona (COVID.19)

  • Sinh viên, học viên các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc Thành phố nghỉ học từ ngày 09.03.2020 đến hết ngày 15.03.2020

  • Các tin khác