Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm 2016 của các khóa Cao đẳng và trung cấp hệ chính qui

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

  THÔNG BÁO

   

   

  Phòng Đào tạo xin thông báo nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm 2016 của các khóa cao đẳng và trung cấp chính quy như sau:

  1.      Cao đẳng chính quy:

  1.1.           Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8:

   

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Quản lý điều dưỡng

  02

  Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa

  03

  Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa

  02

   

  Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa

  03

  Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa

  02

  Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

  02

  Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

  02

  Điều dưỡng cơ sở

  03

  Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

  01

   

   

  Tổng

  09

   

  11

   

  1.2.           Cao đẳng Kỹ Xét nghiệm y học khóa7:

   

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Sinh lý bệnh – miễn dịch

  02

  Vi sinh 1

  02

  Vi sinh 1

  02

  Ký sinh trùng 1

  02

  Ký sinh trùng 1

  02

  Huyết học tế bào

  03

  Hóa sinh 2

  02

  Hóa sinh 3

  03

  Huyết học đông máu

  02

   

   

  Tổng

  10

   

  10

   

  1.3.           Cao đẳng Hộ sinh khóa3:

   

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Chăm sóc thai nghén

  01

  Chăm sóc thai nghén

  02

  Chăm sóc chuyển dạ và đẻ thường

  02

  Thực hành chăm sóc đẻ thường

  04

  Chăm sóc sau đẻ

  01

  Chăm sóc sau đẻ

  02

  Hộ sinh nâng cao

  02

  Chăm sóc chuyển dạ và đẻ khó

  02

  Chăm sóc sơ sinh

  01

   

   

  Giao tiếp, giáo dục sức khoẻ

  02

   

   

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  01

   

   

  Tổng

  10

   

  10

   

  1.4.           Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học khóa7:

   

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Điều dưỡng cơ sở

  02

  Thực tập lâm sàng Kỹ thuật X quang thường quy

  07

  Kỹ thuật chụp X quang thường quy

  06

  Thực tập lâm sàng Kỹ thuật X quang nâng cao

  06

  Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

  04

   

   

  Tổng

  12

   

  13

  1.5.         Cao đẳng Dược 3

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Hoá phân tích

  03

  Kỹ năng giao tiếp bán hàng

  01

  Dược lý 1

  03

  Bào chế

  02

  Dược liệu

  03

  Dược lý 1

  02

  Pháp chế dược

  02

  Dược lý 2

  01

   

   

  Dược lâm sàng

  02

   

   

  Dược liệu

  02

  Tổng

  11

   

  10

   

  2.      Trung cấp chính quy:

  2.1.           Trung cấp Điều dưỡng khóa 46:

   

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Điều dưỡng cơ sở 1+ 2

  05

  Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1

  04

  Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1

  04

  Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

  04

  Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

  03

  Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

  04

  Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

  02

   

   

  Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình

  02

   

   

  Tổng

  16

   

  12

  2.2.           Trung cấp Hộ sinh khóa34:

   

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Chăm sóc Bà mẹ trong kỳ thai nghén

  02

  Chăm sóc Bà mẹ trong đẻ

  04

  Chăm sóc Bà mẹ sau đẻ

  02

  Chăm sóc Bà mẹ trong kỳ thai nghén

  04

  Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

  03

  Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ

  02

  Kỹ năng giao tiếp & giáo dục sức khoẻ

  02

   

   

  Tổng

  10

   

  10

  2.3.           Trung cấp Dược khoá 13

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Tên học phần

  Số ĐVHT

  Bệnh học

  03

  Bào chế 1

  01

  Bào chế 1

  03

  Bào chế 2

  01

  Hoá dược – dược lý 1

  02

  Dược liệu

  02

  Dược liệu

  04

  Hoá dược – dược lý 2

  02

   

   

  Hoá dược – dược lý 3

  02

  Tổng

  12

   

  8

   

  Đề nghị:

  -      Các khoa, bộ môn giảng dạy những học phần trên chuẩn bị nội dung ôn thi và bộ công cụ lượng giá, tập hợp theo khoa và gửi về Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng trước 17/6/2016.

  -      Nhà trường sẽ có kế hoạch ôn thi cụ thể sau.

  -      Học sinh, sinh viên các lớp chuẩn bị tốt nghiệp chủ động trong việc tự ôn tập và theo dõi kế hoạch ôn thi của Nhà trường trên website.

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  Thành Thị Bích Chi

   

   

   

   

   

 • Các tin khác