Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kết quả thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2015

 •   TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
    HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 2015


  THÔNG BÁO
  KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2015  A. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 7
     
  Tải về                                            

  2. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH + XÉT NGHIỆM KHÓA 6
      
  Tải về                                                                       Tải về

  3. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHÓA 2
       Tải về

  4. CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 2
       Tải về

  B. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

  1. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG 45 - HỘ SINH 33 - DƯỢC 12 - PHR6
     
  Tải về


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                               PHÒNG ĐÀO TẠO


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

   
   
  THÔNG BÁO
  V.v nhận đơn phúc khảo
   

  Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

                   Phòng QLHS-SV
                   Giáo viên chủ nhiệm các lớp

  Để thực hiện việc tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho các đối tượng Cao đẳng điều dưỡng khóa 7, Dược sỹ khóa 2, Hộ sinh khóa 2, Xét nghiệm khóa 6, Hình ảnh khóa 6, Trung cấp điều dưỡng khóa 45, Dược sỹ khóa 12, Hộ sinh khóa 33, Phục hình răng khóa 6 và khóa trước cùng thi.

  Phòng Đào tạo thông báo tới các học sinh kết quả thi tốt nghiệp năm 2015.

  Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 07/09/2015 đến ngày 09/09/2015./.

   
   
   

  Nơi nhận:

  - Ban Giám hiệu: để báo cáo
  - Phòng QLHS-SV, GVCN
  - Lưu ĐT.
   
                      PHÒNG ĐÀO TẠO
   
   
   
   
   
   

                           Nguyễn Minh An

   
   
   

 • Các tin khác