Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kết quả bắt thăm địa điểm thi thực hành tốt nghiệp hệ trung cấp năm 2015

 •             TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  Hội đồng thi TN TC ĐD 45, Dược 12, HS 33, PHR 6


  KẾT QUẢ BẮT THĂM THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP

  HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUI NĂM 2015

  A. DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH

  1. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 45
     
  Tải về

  2. TRUNG CẤP DƯỢC KHÓA 12
       Tải về

  3. TRUNG CẤP HỘ SINH KHÓA 33
       Tải về     

  B. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH
             
    - Chiều 28/8/2015
  ĐỐI TƯỢNG MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng
  khoá 45
  Nội 1 Bàn Nội 1 - Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn
  5 Bàn Nội 4 - Khoa Tim Mạch - BV Thanh Nhàn
  7 Bàn Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa
  22 Bàn Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn
  Ngoại 8 Bàn Ngoại 1 - Khoa tiết niệu - BV Xanh Pôn
  13 Bàn Ngoại 3 - Khoa Ngoại tiêu hóa - Thanh Nhàn
  20 Bàn Ngoại 2 - Khoa Ngoại tiêu hóa B - Xanh Pôn
  23 Bàn Ngoại 4 - Khoa CTCH - BV Việt Đức
  Nhi 9 Bàn Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn
  11 Bàn Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn
  15 Bàn Nhi 3 - Khoa Nhi - BV Thanh Nhàn

  (Thông tin về địa điểm thi sẽ được cập nhật 1 tiếng trước giờ thi  của các buổi thi tại đây)
 • Các tin khác