Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Thông báo kế hoạch bắt thăm thi tốt nghiệp thực hành hệ trung cấp năm 2015

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  HỘI ĐỒNG THI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  THÔNG BÁO
  KẾ HOẠCH BỐC THĂM THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH


  ĐỐI TƯỢNG:      -  ĐDTC khóa 45

  -      Hộ sinh TC khóa 33

  -      Dược TC khóa 12

   

  A.     BỐC THĂM BUỔI THI, NGÀY THI:

  -      Địa điểm: Hội trường lớn tầng 3 – 35 Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – HN.

  -      Thời gian: Sáng 24/08/2015. Cụ thể theo bảng dưới:

  THỜI GIAN
  ĐỐI TƯỢNG
  THÀNH PHẦN
  Từ 8h00’- 9h00’
  TCĐD 45: TN NỘI
  (24 nhóm)

  Hội đồng thi TN; Thư ký TH; Thanh tra và SV có tên trong danh sách nhóm thi.

  TCĐD 45: TN NGOẠI
  (24 nhóm)

  Hội đồng thi TN; Thư ký TH; Thanh tra và SV có tên trong danh sách các nhóm thi.

  TCĐD 45: TN NHI
  (18 nhóm)

  Hội đồng thi TN; Thư ký TH; Thanh tra và SV có tên trong danh sách các nhóm thi.

  Từ 9h00’ – 10h00’
  HỘ SINH  33
  (12 nhóm)

  Hội đồng thi TN; Thư ký TH; Thanh tra và SV có tên trong danh sách nhóm thi.

  Từ 10h00’ – 10h30’
  DƯỢC 12
  (10 nhóm)

  Hội đồng thi TN; Thư ký TH; Thanh tra và SV có tên trong danh sách nhóm thi.

  Thưc hiện: Phòng Đào tạo đã chia SV dự thi tốt nghiệp thành các nhóm. Phòng sẽ cử đại diện mỗi nhóm một SV bốc thăm buổi thi, ngày thi cho nhóm của mình và sẽ được niêm yết tại Bảng thông báo của Phòng Đào tạo và trên Website của nhà trường (Mục thời khóa biểu)./.

   

  B.     THỜI GIAN THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THI, BÀN THI:

  -Sinh viên sẽ được biết địa điểm thi và bàn thi ngay trước thời gian thi 90 phút, cụ thể theo bảng dưới đây:

  TT
  Ngày
  Thời gian
  ĐỊA ĐIỂM THI, BÀN THI
  GHI CHÚ
  1
  Sáng 26/08/15
  6h15’

  Thông báo địa điểm thi + bàn thi của các nhóm thi vào sáng ngày 26/08/15 tại Bảng thông báo của phòng Đào tạo hoặc trên Website của Trường (Mục Thời khóa biểu)

  Thời gian thi thực hành:

  +Buổi sáng: Từ 7h30’
  + Buổi chiều: Từ 13h30’

  (Đề nghị các em SV có mặt tại trường sớm để xem bàn thi, địa điểm thi của mình và khẩn trương đến địa điểm thi đúng giờ).

   
  2
  Chiều 26/08/15
  12h00’

  Thông báo địa điểm thi + bàn thi của các nhóm thi vào chiều ngày 26/08/15 tại Bảng thông báo của phòng Đào tạo hoặc trên Website của Trường (Mục Thời khóa biểu)

  3
  Sáng 27/08/15
  6h15’

  Thông báo địa điểm thi + bàn thi của các nhóm thi vào sáng ngày 27/08/15 tại Bảng thông báo của phòng Đào tạo hoặc trên Website của Trường (Mục Thời khóa biểu)

  4
  Chiều 27/08/15
  12h00’

  Thông báo địa điểm thi + bàn thi của các nhóm thi vào chiều ngày 27/08/15 tại Bảng thông báo của phòng Đào tạo hoặc trên Website của Trường (Mục Thời khóa biểu)

  5
  Sáng 28/08/15
  6h15’

  Thông báo địa điểm thi + bàn thi của các nhóm thi vào sáng ngày 28/08/15 tại Bảng thông báo của phòng Đào tạo hoặc trên Website của Trường (Mục Thời khóa biểu)

  6
  Chiều 28/08/15
  12h00’

  Thông báo địa điểm thi + bàn thi của các nhóm thi vào chiều ngày 28/08/15 tại Bảng thông báo của phòng Đào tạo hoặc trên Website của Trường (Mục Thời khóa biểu)

  *: Đối tượng TC Dược 12 thi thực hành tại TRƯỜNG nên chỉ bốc thăm bàn thi.

  *: Đối tượng TC PHR 6: chỉ có 1 bàn thi nên không cần bốc thăm địa điểm và bàn thi.

  *: Đề nghị HS đến đúng giờ để xem địa điểm thi và bàn thi tại Bảng thông báo của P. Đào Tạo.

  *: Mọi thắc mắc SV có thể liên hệ theo số ĐT:

  - CN. Trần Thị Nguyệt – Phòng  ĐT – Tel. 0912452980

  - CN.Nguyễn Thị Huyền Trang – Phòng  ĐT – Tel. 0987829115

   

                                                                                                                                                TM HỘI ĐỒNG THI

                                                                                                                                                TRƯỞNG BAN CHẤM
   
   
   
   
   
                                                                                                                                                Nguyễn Xuân Bình
   
   
   
 • Các tin khác