Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kết quả bắt thăm thi thực hành tốt nghiệp hệ Cao đẳng năm 2015

 •             TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  Hội đồng thi TN CĐĐD7, CĐHS 2, CĐD2, CĐXN6, CĐHA6


  KẾT QUẢ BẮT THĂM THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP

  HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NĂM 2015

  A. DANH SÁCH BÀN THI THỰC HÀNH


  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 7
     
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH KHÓA 6
       Tải về

  3. CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM KHÓA 6
       Tải về     

  4. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHÓA 2
      Tải về

   
  5. CAO ĐẲNG DƯỢC KHOÁ 2
      
  Tải về    

  B. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH


              - Sáng 19/8/2015

  NGÀNH/ KHOÁ MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng khoá 7 Nội 2 Nội 1 - Khoa nội 1 - BV Xanh Pôn
  6 Nội 2 - Khoa Nội 2 BV Xanh Pôn
  9 Nội 3 - Khoa Nội 1 BV Đống Đa
  14 Nội 4 - Khoa Tim Mạch - Thanh Nhàn
  Ngoại 2 Ngoại 4 - Việt Đức - Khoa Chấn thương chỉnh hình
  9 Ngoại 3 - Ngoại tổng hợp BV Thanh Nhàn
  16 Ngoại 2 - Ngoại Tiêu hoá B - BV Xanh Pôn
  22 Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn
  Nhi 9 Nhi 1 - Khoa D BV Xanh Pôn
  13 Nhi 2 - Khoa H BV Xanh Pôn
  14 Nhi 3 - Khoa Nhi BV Thanh Nhàn
  Hộ sinh khoá 2   2 Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW
  7 Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN
  9 Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN
  10 Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW
  Hình ảnh khoá 6   1 Bàn 2 - Khoa CĐHA BV Bạch mai
  2 Bàn 1 - Khoa CĐHA BV Xanh Pôn
  Xét nghiệm khoá 6   4 Bàn Vi sinh
  6 Bàn Kí sinh trùng
  7 Bàn Huyết học
  8 Bàn Hoá sinh
  Dược khoá 2   2 Kĩ năng giao tiếp bán hàng
  3 Dược lý 2
  5 Dược lý 1
  6 Bào chế
  7 Dược lâm sàng


   - Chiều 19/8/2015

  NGÀNH/ KHOÁ MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng khoá 7 Nội 7 Nội 2 - Khoa Nội 2 BV Xanh Pôn
  11 Nội 3 - Khoa Nội 1 BV Đống Đa
  17 Nội 1 - Khoa nội 1 - BV Xanh Pôn
  18 Nội 4 - Khoa Tim Mạch - Thanh Nhàn
  Ngoại 11 Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn
  18 Ngoại 3 - Ngoại tổng hợp BV Thanh Nhàn
  19 Ngoại 2 - Ngoại Tiêu hoá B - BV Xanh Pôn
  24 Ngoại 4 - Việt Đức - Khoa Chấn thương chỉnh hình tầng 2
  Nhi 1 Nhi 3 - Khoa Nhi BV Thanh Nhàn
  8 Nhi 1 - Khoa D BV Xanh Pôn
  17 Nhi 2 - Khoa H BV Xanh Pôn
  Hộ sinh khoá 2   1 Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW
  3 Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN
  8 Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN
  15 Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW
  Hình ảnh khoá 6   3 Bàn 2 - Khoa CĐHA BV Bạch mai
  4 Bàn 1 - Khoa CĐHA BV Xanh Pôn
  Xét nghiệm khoá 6   1 Bàn Kí sinh trùng
  2 Bàn Vi sinh
  3 Bàn Hoá sinh
  5 Bàn Huyết học
  Dược khoá 2   1 Dược lý 2
  4 Dược lý 1
  8 Dược lâm sàng
  9 Kĩ năng giao tiếp bán hàng
  10 Bào chế


    - Sáng 20/8/2015

  NGÀNH/ KHOÁ MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng khoá 7 Nội 4 Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa
  12 Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn
  16 Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn
  21 Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn
  Ngoại 6 Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn
  10 Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn
  12 Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức
  17 Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn
  Nhi 2 Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn
  4 Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn
  18 Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn
  Hộ sinh khoá 2   4 Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN
  5 Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW
  12 Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW
  13 Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN


   - Chiều 20/8/2015

  NGÀNH/ KHOÁ MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng khoá 7 Nội 3 Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn
  8 Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn
  15 Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa
  24 Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn
  Ngoại 1 Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn
  4 Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn
  7 Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn
  20 Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức
  Nhi 3 Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn
  10 Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn
  12 Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn
  Hộ sinh khoá 2   6 Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN
  11 Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN
  14 Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW
  16 Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW


  - Sáng 21/8/2015

  NGÀNH/ KHOÁ MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng khoá 7 Nội 5 Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa
  13 Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn
  19 Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn
  23 Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn
  Ngoại 3 Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn
  13 Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn
  21 Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn
  23 Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức
  Nhi 5 Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn
  11 Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn
  16 Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn   - Chiều 21/8/2015
  NGÀNH/ KHOÁ MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng khoá 7 Nội 1 Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn
  10 Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn
  20 Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn
  22 Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa
  Ngoại 5 Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn
  8 Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn
  14 Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn
  15 Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức
  Nhi 6 Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn
  7 Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn
  15 Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn

  (Thông tin về địa điểm thi sẽ được cập nhật 1 tiếng trước giờ thi  của các buổi thi tại đây)
 • Các tin khác