Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  HỘI ĐỒNG THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

   
   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   
   

   

  LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

  NĂM HỌC 2014-2015


  Tải lịch thi

  Thời gian
  Buổi
  (S/C)
  Tiết
  Địa điểm
  Tiếu ban chấm
  Tên giảng viên
  Bài giảng
  Lớp
  Tiết giảng
  10-11-2014
  Sáng
  3
  GĐ 8
  (ĐTĐ)

  TS. Tạ Văn Bình (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Mai Thị Minh Nghĩa (Uỷ viên)

  ThS. Nghiêm Thị Minh (Uỷ viên)

  TS. Nguyễn Thị Hiếu (Uỷ viên)

  CN. Khúc T. Hồng Anh (Ủy viên)

  CN. Nguyễn Thị Phượng (Thư ký)

  Triệu Thị Thủy
  Quy luật
  Lượng – Chất
  HA 8, XN 8
  LT
  12-11-2014
  Sáng
  2
  Phòng THHS
  (ĐTĐ)

  TS. Tạ Văn Bình (Trưởng tiểu ban)

  TS. Lê Thị Hải Yến (Uỷ viên)

  ThS. Bùi Thị Phương (Uỷ viên)

  ThS. Nghiêm Thị Minh (Uỷ viên)

  ThS. Bùi Huy Tùng (Uỷ viên)

  CN. Lê T. Thúy Quỳnh (Thư ký)

  Trần Văn Khôi
  Định lượng Glucose huyết thanh
  XN 6
  TH
  12-11-2014
  Chiều
  2
  GĐ 1
  (ĐTĐ)

  ThS. Phạm Văn Tân (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Nguyễn Thanh Thủy (Uỷ viên)

  ThS. Đặng Hương Giang (Uỷ viên)

  ThS. Nguyễn Thanh Phong (Uỷ viên)

  CN. Khúc T. Hồng Anh (Ủy viên)

  CN. Trần Thị Nguyệt (Thư ký)

  Nguyễn Thị Hòa
  CSNB Viêm phổi

  THĐD 45K

  LT
  12-11-2014
  Chiều
  3
  GĐ 1
  (ĐTĐ)

  ThS. Phạm Văn Tân (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Nguyễn Thanh Thủy (Uỷ viên)

  ThS. Đặng Hương Giang (Uỷ viên)

  ThS. Nguyễn Thanh Phong (Uỷ viên)

  CN. Khúc T. Hồng Anh (Ủy viên)

  CN. Trần Thị Nguyệt (Thư ký)

  Hoàng Thị Minh Phương
  CSNB Viêm phổi

  THĐD 45K

  LT
  12-11-2014
  Chiều
  2
  GĐ 10
  (ĐTĐ)

  TS. Tạ Văn Bình (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Hà T. Nguyệt Minh (Uỷ viên)

  ThS. Trần Thanh Tâm (Uỷ viên)

  ThS. Bùi Thị Phương (Uỷ viên)

  TS. Nguyễn Thị Hiéu (Uỷ viên)

  BS. Lương Anh Vũ (Thư ký)

  Phùng Thị Phương Chiêm

  Quá trình phát triển dòng hồng cầu

  XN 7
  LT
  13-11-2014
  Chiều
  1
  Phòng
  TH số 1
  (ĐTĐ)

  ThS. Phạm Văn Tân (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Nguyễn Thanh Thủy (Uỷ viên)

  ThS. Bùi Thị Phương (Uỷ viên)

  ThS. Thành T. Bích Chi (Uỷ viên)

  ThS. Đặng Hương Giang (Uỷ viên)

  CN. Nguyễn Thị Phượng (Thư ký)

  Phạm Thu Hà

  Đo dấu hiệu sinh tồn

  THĐD 46A

  TH
  13-11-2014
  Chiều
  1
  Phòng
  TH số 2
  (ĐTĐ)

  ThS. Bùi Thị Phương (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Trần Thanh Tâm (Uỷ viên)

  TS. Nguyễn Thị Hiếu (Uỷ viên)

  ThS. Nguyễn Thanh Phong (Uỷ viên)

  CN. Khúc T. Hồng Anh (Ủy viên)

  CN. Lê T. Thúy Quỳnh (Thư ký)

  Lê Thị Thủy

  Đo dấu hiệu sinh tồn

  THĐD 46A

  TH
  14-11-2014
  Sáng
  2
  GĐ 1
  (ĐTĐ)

  ThS. Phạm Văn Tân (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Trần Thanh Tâm (Uỷ viên)

  ThS. Ma Thị Hồng Nga (Uỷ viên)

  ThS. Đặng Hương Giang (Uỷ viên)

  ThS. Bùi Thị Phương (Uỷ viên)

  CN. Nguyễn T. Huyền Trang (Thư ký)

  Nguyễn Thị Hoàng Thu
  CSNB
  Hen phế quản
  THĐD 45I
  LT
  14-11-2014
  Sáng
  3
  GĐ 1
  (ĐTĐ)

  ThS. Phạm Văn Tân (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Trần Thanh Tâm (Uỷ viên)

  ThS. Ma Thị Hồng Nga (Uỷ viên)

  ThS. Đặng Hương Giang (Uỷ viên)

  ThS. Bùi Thị Phương (Uỷ viên)

  CN. Nguyễn T. Huyền Trang (Thư ký)

  Nguyễn Thị Thúy Anh
  CSNB
  Tăng huyết áp
  THĐD 45I
  LT
  14-11-2014
  Chiều
  1
  Phòng
  TH số 1
  (ĐTĐ)

  ThS. Bùi Thị Phương (Trưởng tiểu ban)

  ThS. Trần Thanh Tâm (Uỷ viên)

  ThS. Nguyễn Thanh Thủy (Uỷ viên)

  TS. Nguyễn Thị Hiếu (Uỷ viên)

  CN. Khúc T. Hồng Anh (Ủy viên)

  BS. Lương Anh Vũ (Thư ký)

  Đinh Thị Quỳnh
  Chăm sóc vệ sinh (gội đầu)
  THĐD 46E
  TH

   

 • Các tin khác