Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kê hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 419/KH-CĐYT-ĐT
                 Hà Nội, ngày 04  tháng 10  năm 2013
   
  KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 2013-2014
   

  Tải file đính kèm

    Căn cứ công văn số 9195 /SGD&ĐT – GDCN, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD - ĐT Hà Nội hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN năm học 2013 – 2014, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch như sau:

  I. MỤC ĐÍCH

  - Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của Trường và của ngành, khuyến khích giảng viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ; phát hiện, tổng kết, phổ biến những phương pháp giảng dạy và giáo dục hiệu quả, các kinh nghiệm thiết thực và bổ ích trong các hoạt động giáo dục;

  - Tạo điều kiện để các cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;

  - Hội thi là một trong các căn cứ để đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ Hội nhập.

  II. Một số quy định về tổ chức Hội thi GVDG:
  1. Đối tượng dự thi:

  - Thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa: yêu cầu tất cả giảng viên tham gia (tối thiểu là 90% số giảng viên của khoa tham gia).     

  - Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Căn cứ vào kết quả thi GVDG cấp khoa, các giảng viên đăng ký dự thi GVDG cấp trường, tỷ lệ tham gia từ 60% tổng số giảng viên của khoa trở lên, trong đó tối thiểu phải có 30% tiết dạy thực hành.

  - Các đối tượng được miễn thi:

  + Giảng viên đạt danh hiệu GVDG cấp Thành phố và Toàn quốc năm học 2012 – 2013.

  + Các giảng viên nữ tuổi từ 45 trở lên; giảng viên nam tuổi từ 50 trở lên.

  + Các giảng viên tham gia Hội đồng chấm thi GVDG cấp trường năm học 2013 – 2014.

  + Các giảng viên đang học NCS, cao học, học tập nâng cao trình độ ở ngoài nước trong thời gian tổ chức thi GVDG cấp trường năm học 2013 – 2014.

  2. Nội dung và hình thức thi:

     - Giảng dạy: Mỗi giảng viên dự thi phải thực hiện một bài giảng lý thuyết hoặc thực hành trong chương trình Trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng, thời gian là 45 phút.

   - Phần trả lời tình huống sư phạm: Mỗi giảng viên trả lời 01 câu hỏi về các vấn đề xử lý tình huống sư phạm, thời gian 5 phút.

  3. Nội dung đánh giá:

   - Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành (theo mẫu của Sở GD ĐT)

   - Điểm thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo, loại những điểm lớn hơn hoặc nhỏ hơn điểm trung bình 2 điểm.

  - Xếp loại giải như sau:
  Giải nhất: 17.5 – 18.5                   
  Giải nhì: 16.5 – 17.4                     
  Giải ba: 15.5 – 16.4
  Giải khuyến khích: 14 -15.4

  Dưới 14 điểm không xếp loại.

   

           Các trường hợp sau đây bài giảng không được đánh giá:

  - Sai kiến thức
  - Kết thúc bài giảng sớm hoặc muộn hơn 5 phút
  III. Kế hoạch thi:

  1. Hội thi cấp khoa: tiến hành từ 07/10/2013 – 01/11/2013, yêu cầu tối thiểu 90% giảng viên của khoa tham gia. Đề nghị các khoa gửi đăng ký (danh sách giảng viên dự thi và thời gian thi) về Phòng Đào tạo trước khi triển khai.

  Kết thúc Hội thi cấp khoa, đề nghị trưởng khoa gửi biên bản tổng kết và danh sách tuyển chọn giảng viên dự thi GVDG cấp trường về phòng Đào tạo, hạn cuối cùng là 16 h ngày 01/11/2013 (theo mẫu gửi kèm).

  2. Hội thi cấp trường: từ 4/11/2013 – 06/12/2013

  Hội đồng chấm thi GVDG cấp trường họp thống nhất cách đánh giá vào 15h ngày 1/11/2013.

  Hội đồng chấm thi GVDG cấp trường họp sơ kết, rút kinh nghiệm vào 15h ngày 09/12/2013.

  3. Phân công phục vụ Hội thi:

  - Phòng Quản trị đời sống: chuẩn bị băng zôn, phòng học cho giảng viên dự thi.

  Nội dung băng zôn:

  + Từ 07/10 – 01/11/2013: Nhiệt liệt chào mừng Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp khoa năm học 2013 – 2014

  + Từ 04/11 – 06/12/2013: Nhiệt liệt chào mừng Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014

  - Phòng giáo tài: chuẩn bị trang thiết bị dạy học,

  - Bộ phận in ấn phô tô giáo án, đề cương bài giảng cho giảng viên dự thi và phiếu đánh giá bài giảng

  - Phũng Tài chính – Kế toán: Dự trự kinh phí phục vụ Hội thi

  - Các bộ môn và giảng viên dự thi chuẩn bị giáo án, đề cương bài giảng theo mẫu qui định. Bài giảng yêu cầu thực hiện trên lớp học bình thường, theo đúng chương trình trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng. Giáo án phải thông qua và có chữ ký của trưởng Bộ môn trước khi giảng.

  4. Hội đồng chấm thi giảng viên dạy giỏi cấp trường: được thành lập theo quyết định số        /QĐ- CĐYT - ĐT ngày      tháng     năm 2013.

  Sau khi có danh sách giảng viên dự thi từ các khoa gửi lên, Hội đồng sẽ bàn bạc để thành lập các tiểu ban chấm thi cho phù hợp với bài giảng.

  Các đơn vị và cá nhân trong Trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này./.

   
                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 

  Nơi nhận:
  - BGH: để chỉ đạo
  - Các Khoa và các phòng ban: để thực hiện
  - Lưu VT, ĐT                                                                                                     
   
                                                                                                                                                                        Tạ Văn Bình
   
 • Các tin khác