Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch thi Học sinh giỏi cấp trường năm học 2013-2014

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                         TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   
  Số 416/KH-CĐYT-ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

  Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013
   

  KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 - 2014
   
  Tải flie đính kèm

         Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp ( TCCN) và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của ngành GD&ĐT Hà Nội.

          Thực hiện công văn số 9194/SGD&ĐT – GDCN, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD - ĐT Hà Nội hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi TCCN các trường năm học 2013 - 2014;

         Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức thi HSG TCCN theo kế hoạch như sau:

  I. MỤC ĐÍCH:

  1- Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong trường, góp phần giáo dục lòng yêu nghề cho HS. Giúp học sinh đổi mới phương pháp học tập, trau dồi kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành sát với thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực.

  2- Tuyên truyền, quảng bá về chất lượng đào tạo TCCN của nhà trường, nhằm đưa hoạt động đào tạo TCCN gắn với thị trường lao động.

  3- Đúc rút được những kinh nghiệm về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN.

  II- YÊU CẦU

  1- Thi HSG TCCN là một hoạt động chuyên môn hàng năm cần được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, giáo viên và HS của trường. Việc tổ chức thi phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

  2- Học sinh tham dự kỳ thi HSG cấp trường phải là những HS đang học hệ đào tạo TCCN chính quy và đạt các tiêu chuẩn sau: Kết quả rèn luyện phải đạt từ Khá trở lên; Điểm tổng kết môn dự thi phải đạt từ 7,0 trở lên,

  III. Kế hoạch thi :

  1. Các môn và ngành tổ chức thi học sinh giỏi:

   - Chính trị;

   - Tiếng Anh;

   - Tin học;

   - Điều dưỡng;

   - Dược
   - Hộ sinh
   
  2. Thời gian tổ chức thi dự kiến:
  - Họp hội đồng thi: 7h00, ngày 13/12/2013.

  - Khai mạc kỳ thi: 8h00 – 9h00, ngày 14/12/2013

  - Thi viết các môn: chính trị, tiếng Anh, tin học:

                9h00 – 11h00 sáng 14/12/2013

  - Thi thực hành Tiếng anh, tin học, Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh

                13h – 17h00 chiều 14/12/2013

  3. Một số quy định về tổ chức Hội thi Học sinh giỏi:           

  3.1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

  - Đối tượng: Học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

  - Điều kiện: Học sinh có kết quả học tập của môn dự thi đạt từ 7,0 trở lên, kết rèn luyện của học kỳ II năm học 2012- 2013 đạt từ khá trở lên.

  3.2. Hình thức thi:

  - Các môn: chính trị: thi viết tự luận, thời gian 120 phút;

  - Các môn Tiếng Anh, Tin học: thi viết lý thuyết 120 phút và thi thực hành;

  - Các chuyên ngành: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh thi theo hình thức OSPE, mỗi chuyên ngành bố trí 5 trạm lý thuyết và 5 trạm thực hành

  3.3. Điều kiện phục vụ Hội thi:

   - Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng QLHSSV, GVCN và các bộ môn lên danh sách, chuẩn bị đề thi và phiếu chấm thi;

   - Phòng Quản trị đời sống: chuẩn bị băng zôn, phòng thi,...

   - Phòng giáo tài: chuẩn bị trang thiết bị phục vụ Hội thi

   - Bộ phận in ấn  phô tô đề thi, phiếu chấm thi;

   - Phòng Quản lý học sinh – sinh viên: Phối hợp với phòng Đào tạo và giáo viên chủ nhiệm, giảng viên ở các môn có học sinh đăng ký dự thi thông báo nội dung ôn tập cho học sinh, động viên, nhắc nhở học sinh dự thi đầy đủ, nghiêm túc; thống kê và báo cáo Ban giám hiệu xử lý các trường hợp bỏ thi không có lý do.

   - Trạm Y tế cử cán bộ phục vụ Hội thi học sinh giỏi.

  - Phòng Tài chính – Kế toán dự trù kinh phí phục vụ kỳ thi;

  4. Thời hạn nộp danh sách học sinh dự thi Học sinh giỏi cấp trường về phòng Đào tạo:

  - Dựa trên tiêu chuẩn về đối tượng và điều kiện trên, đề nghị các trưởng Bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chọn những học sinh đủ tiêu chuẩn và gửi danh sách về Phòng Đào tạo trước ngày 06/12/2013.

  - Phòng Đào tạo sẽ rà soát các tiêu chuẩn và lập danh sách chính thức trình Hiệu trưởng phê duyệt.

  5. Làm đề thi:

  - Các bộ môn có học sinh dự thi nộp ngân hàng đề về Phòng Thanh tra – khảo thí- KĐCL (số lượng và hình thức do Phòng Thanh tra – khảo thí- KĐCL đề xuất)

  - Ban đề thi sẽ căn cứ vào ngân hàng đề do các Bộ môn giới thiệu để ra đề theo quy định.

   
  6. Cách tính điểm:

  - Các môn Chính trị, Anh văn, Tin học: chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân;

  - Các môn hoặc chuyên ngành có cả thi lý thuyết và thi thực hành: chấm theo quy định tổng điểm của trạm lý thuyết và bảng điểm của quy trình kỹ thuật; Điểm thi lý thuyết hệ số 1, điểm thi thực hành hệ số 2;

  Kết quả điểm thi là tổng điểm thi lý thuyết và thực hành theo hệ số, quy ra điểm 10 làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

  7. Tổng kết hội thi:

  - Họp Hội đồng tổng kết Hội thi HSG: 15g00 ngày 20/12/2013

  - Nộp báo cáo và danh sách HS dự thi HSG thành phố: ngày 27/12/2014

   
   
   
   
   

  Nơi nhận:    

  - BGH (để chỉ đạo)
  - Các phòng, ban, Bộ môn (để thực hiện)
   - Lưu VT - ĐT.            
   

   HIỆU TRƯỞNG

   
                            
   
   
   
       Tạ Văn Bình
 • Các tin khác