Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch thi tốt nghiệp Điều dưỡng chuyển đối sang hộ sinh khóa 1

 •     KẾ HOẠCH
  Thi tốt nghiệp Điều dưỡng chuyển đổi sang  Hộ sinh khóa 1

  Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Điều dưỡng chuyển đổi sang Hộ sinh khóa 1 Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh vào ngày 13  tháng  8  năm 2013  theo kế hoạch cụ thể  như sau:

  I. THỜI GIAN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH DỰ THI :
  - Thời gian thi: Ngày 13/8/2013
  - Số lượng học sinh dự thi : 30

  II- PHƯƠNG THỨC THI
  1- Thi viết Lý thuyết chuyên môn :   
  - Thi môn Lý thuyết chuyên môn tổng hợp vào  chiều 13/8//2013 : thời gian thi là 150 phút ;
  - Số phòng thi: 01 phòng
  - Địa điểm thi: Trường Cao đẳng y tế  Hà Nội - 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa  - Hà Nội.
  + Đề thi LTCM : gồm đề chính thức và đề dự bị do Trưởng Ban đề thi quyết định.
   Đề thi LTCM gồm 2 phần:
  . Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan: chiếm 50% tổng số điểm
  . Phần câu hỏi tự luận:                  chiếm 50% tổng số điểm                    . Phạm vi kiến thức của các môn thi theo quy định trong chương trình đào tạo chuyển đổi từ Điều dưỡng sang Hộ sinh ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-CĐYT-ĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Hà Nội.
  2- Thi thực hành chuyên môn: : ngày 14/8/2013
  Thi thực hành tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

  III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
  1. Thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc ;
  2. Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh:
  16 giờ, ngày 09 tháng 8 năm 2013
  2. Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp: ngày 09 tháng 8 năm 2013
  - Trưởng Ban Hậu cần chỉ đạo các bộ phận kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi và báo cáo chủ tịch Hội đồng trước ngày 12/8/2013
  - Trưởng Bộ môn Sản Phụ khoa liên hệ với các phòng chức năng và khoa phòng tại bệnh viện để tạo điều kiện cho nhà trường triển khai bàn chấm thi thực hành ngay khi Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch thi tốt nghiệp.
  3. Ra đề thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn :
  - Ban đề thi làm việc từ 14 giờ ngày 12/8/2013 – 15 giờ ngày 13/8/2013.
  Ra đề thi theo quy định của trường Cao đẳng y tế Hà Nội.
  4. Khai mạc Hội đồng thi và thi lý thuyết chuyên môn
  4.1. Khai mạc Hội đồng thi: 13g ngày 13 tháng 8 năm 2013
    Thành phần gồm:   Hội đồng thi và các ban giúp việc Hội đồng.
   Trợ lý các bàn thi thực hành nhận hồ sơ thi thực hành tại phòng Đào tạo.
  4.2. Kế hoạch thi lý thuyết chuyên môn : Chiều 13/8/2013

  Chiều  13/8/2013
  Nội dung công việc
   
   +  CBCT và học sinh có mặt tại địa điểm thi
  13h15’
   +  Nhận đề trắc nghiệm lý thuyết chuyên môn
  13h20’
   +  Gọi học sinh vào phòng thi, phổ biến nội qui thi
  13h25’
   +  Phát đề thi trắc nghiệm
  13h30’
   +  Học sinh bắt đầu làm bài trắc nghiệm .
  13h35’
   +  Thu bài trắc nghiệm
  14h35’
   +  Phát đề thi tự luận LTCM
  14h40’
   +  Bắt đầu làm bài tự luận
  14h50’
   +  Thu bài thi tự luận

  5. Chấm thi :
  5.1. Chấm thi thực hành:  Sáng 14/8/2013:
  - 7h30 – 11h00: Học sinh bắt thăm người bệnh và lập kế hoạch chăm sóc tại Bệnh viện;
  - 13h30 – 17h00: Thi thực hành kỹ thuật Hộ sinh và trình bày kế hoạch chăm sóc theo danh sách bàn thi.
  - Địa điểm thi thực hành: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
  5.2. Làm phách, chấm thi Lý thuyết chuyên môn, ghép phách:
  - Làm phách: 14g ngày 14/8/2013
  - Chấm thi: 7g30’ ngày 16/8/2013 tại phòng họp tầng 2.
  - Ghép phách: 8h ngày 21/8/2013 tại phòng Đào tạo
  6. Tổng hợp kết quả thi và chấm phúc khảo:
  - Ban thư ký tổng hợp kết quả thi thực hành sau mỗi buổi thi; tổng hợp kết quả thi lý thuyết chuyên môn vào ngày 16/8/2013.
  - Thông báo kết quả thi, nhận đơn phúc khảo: Từ  22 – 28/8/2013
  - Thành lập thành lập Hội đồng chấm phúc khảo và chấm phúc khảo:  28 – 29/5/2013
  - Chuẩn bị kết quả thi trình chủ tịch Hội đồng vào ngày 30/8/2013
  7. Phục vụ thi tốt nghiệp:
  - Photo đề thi: Tổ in ấn.
  - Phục vụ: Ban Hậu cần, P. Quản trị đời sống, Y tế, Tài chính – Kế toán, Văn thư
   8. Tổng kết bế mạc Hội đồng thi:
  - Bế mạc Hội đồng thi: hồi 16 giờ ngày 13/9/2013 tại phòng họp II trường Cao đẳng y tế Hà Nội.
  9. Phát chứng nhận tốt nghiệp:
  - Dự kiến : 8h00’ ngày  15/10/2013
  10. Tổ chức thực hiện:
  - Các Trưởng ban giúp việc Hội đồng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ và đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

           - Các Trưởng, Phó khoa và Trưởng – Phó bộ môn có trách nhiệm phổ biến kế hoạch và đôn đốc cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ./.


                                                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
  Download các Quyết định đính kèm tại đây
                                                                                                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                           Tạ Văn Bình

 • Các tin khác