Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Thông báo thời gian và địa điểm thi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng 9, Dược 4, Hộ sinh 4, Hình ảnh 8, Xét nghiệm 8

 •    HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  THÔNG BÁO

  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

  CĐ ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 9 – DƯỢC KHÓA 4 – HỘ SINH KHÓA 4 – HÌNH ẢNH 8 - XÉT NGHIỆM 8

  I. Thời gian, địa điểm thi viết Các học phần khoa học Mác – Lênin – Tư tưởng HCM và môn Lý thuyết chuyên môn:

  - Sáng 09/09/2017: 7h30’ thi viết Các học phần khoa học Mác – Lênin – Tư tưởng HCM (150 phút)

  - Chiều 09/09/2017: 13h00’ thi viết môn Lý thuyết chuyên môn (150 phút)

  - Địa điểm: Tại 35 Đoàn Thị Điểm (Từ phòng số 01 đến phòng 12: Đối tượng Điều dưỡng 9, Hình ảnh 8 và TC thi lại)

                    Tại 103 Phúc Xá – BĐ – HN (Từ phòng 13 đến phòng 18: Hộ sinh 4, Dược sỹ 4, Xét nghiệm 8)

  II Thời gian thi thực hành: Từ ngày 11/09/2017 – 13/09/2017

  - Sáng 08/09/2016: Hội đồng thi tổ chức bắt thăm thời gian thi thực hành cho tất cả các đối tượng thi

                         (Danh sách nhóm và kết quả thời gian thi thực hành được dán trên bảng tin phòng Đào tạo)

  - Địa điểm thi thực hành:

  + Cao đẳng Điều dưỡng khóa 9, Hộ sinh 4:  Hội đồng thi tốt nghiệp sẽ tổ chức bắt thăm địa điểm thi và công bố kết qủa tại bảng tin và trên webside trước 6h30 cho ca sáng và 12h cho ca thi chiều.

  + Cao đẳng Xét nghiệm 8: Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức bắt thăm môn thi vào 7h cho ca sáng và 12h cho ca thi chiều.

  + Cao đẳng Dược 4: Hội đồng thi tổ chức bắt thăm cán bộ chấm thi, môn thi vào 7h cho ca sáng và 12h cho ca thi chiều.

  (Ghi chú: Đề nghị học sinh đến đúng giờ (Sáng 7h30, chiều: 13h30), mặc áo Blouse theo quy định và đeo thẻ sinh viên.)

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HIỆU LỆNH THI TỐT NGHIỆP

  CĐ ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 9 – DƯỢC KHÓA 4 – HỘ SINH KHÓA 4 – HÌNH ẢNH 8 - XÉT NGHIỆM 8

   

  Sáng ngày 09/9/2017: Thi các học phần khoa học Mác – Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chiều ngày 09/9/2017: Thi môn Lý thuyết chuyên môn

  Thời gian thi: 150 phút

  Địa điểm thi: Số 35 – Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – HN; 103 Phúc Xá – Ba Đình - HN

   

  SÁNG 09/09/17

  CHIỀU

  09/09/17

  HIỆU LỆNH

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  7h00’

  13h00’

   

  Hội đồng thi, Ban thanh tra, Ban coi thi có mặt tại địa điểm thi

  7h30’

  13h00’

   

  Sinh viên có mặt tại địa điểm thi

  7h35’

  13h05’

   

  CBCT bắt thăm phòng thi

  7h45’

  13h15’

  1 hồi trống dài

  3 tiếng trống

  Gọi sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội quy

  7h55’

  13h25’

  1 tiếng trống

  CBCT 1 nhận đề thi môn KH ML - TTHCM

  CBCT 1 nhận đề thi môn trắc nghiệm lý thuyết CM

   

  13h30’

  2 tiếng trống

  Phát đề thi trắc nghiệm

   

  13h35’

  3 tiếng trống

  Sinh viên bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm

   

  14h35’

  5 tiếng trống

  Thu bài thi trắc nghiệm

  8h00’

  14h40’

  2 tiếng trống

  Phát đề thi môn KH ML - TTHCM

  Phát đề thi tự luận môn Lý thuyết chuyên môn

  8h10’

  14h50’

  3 tiếng trống

  Bắt đầu làm bài thi môn KH ML - TTHCM

  Bắt đầu làm bài thi tự luận

  10h40’

  16h20’

  1 hồi trống dài

  3 tiếng trống

  Thu bài thi môn KH ML - TTHCM

  Thu bài thi tự luận

      Hà nội, ngày 05/09/2017

                                                                                      HỘI  ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

 • Các tin khác