Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Kết quả bắt thăm địa điểm thi Thực hành tốt nghiệp Cao đẳng chính quy 2016

 •             TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  Hội đồng thi TN Cao đẳng Đ.D8, DUOC3, HS3,XN7.HA7


  KẾT QUẢ BẮT THĂM THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP

  HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NĂM 2016

  A. DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH

  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8
     
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 3
       Tải về

  3. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHÓA 3
       Tải về

  4. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH KHÓA 7
       Tải về    
     

  B. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH
             
    - Chieu 30/09/2016
  ĐỐI TƯỢNG MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Cao đẳng Điều Dưỡng Khoá 8 Nhi 25 Bàn Nhi 1 - Khoa I - BV Xanh Pôn
  14 Bàn Nhi 2 - Khoa Nhi - BV Thanh Nhàn
  3 Bàn Nhi 3 - Khoa Nhi - BV Thanh Nhàn

  (Thông tin về địa điểm thi sẽ được cập nhật 1 tiếng trước giờ thi  của các buổi thi tại đây)
 • Các tin khác