Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Thông báo thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp Cao đẳng dưỡng khóa 8, Dược khóa 3, Hộ sinh khóa 3, Hình ảnh khóa 7, Xét nghiệm khóa7

 •    HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  THÔNG BÁO

  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

  CĐ ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8 – DƯỢC KHÓA 3 – HỘ SINH KHÓA 3 – HÌNH ẢNH 7 - XÉT NGHIỆM 7

   

  I. Thời gian, địa điểm thi viết Các học phần khoa học Mác – Lênin – Tư tưởng HCM và môn Lý thuyết chuyên môn:

  - Sáng 24/09/2016: 7h30’ thi viết Các học phần khoa học Mác – Lênin – Tư tưởng HCM (150 phút)

  - Chiều 24/09/2016: 13h00’ thi viết môn Lý thuyết chuyên môn (150 phút)

  - Địa điểm: Tại 35 Đoàn Thị Điểm – ĐĐ – HN (Từ phòng số 01 đến phòng 12)

                      Tại 103 Phúc Xá – BĐ – HN (Từ phòng 13 đến phòng 22)


  II. Thời gian thi thực hành: Từ ngày 26/09/2016 – 30/09/2016

  - Sáng 23/09/2016: Bắt thăm thời gian thi thực hành

  + 8h00’ – 9h00’: Nhóm CĐ Điều dưỡng thi thực hành tốt nghiệp Nội bắt thăm;

  + 9h00’ – 10h00’: Nhóm CĐ Điều dưỡng thi thực hành tốt nghiệp Ngoại bắt thăm;

  + 10h00’ – 11h00’: Nhóm CĐ Điều dưỡng thi thực hành tốt nghiệp Nhi thăm;

  + 14h00’ – 14h30’: Nhóm CĐ Hộ sinh thi thực hành tốt nghiệp bắt thăm;

  + 14h30’ – 15h00’: Nhóm CĐ Dược sỹ thi thực hành tốt nghiệp bắt thăm;

  + 15h00’ – 15h30’: Nhóm CĐ Hình ảnh thi thực hành tốt nghiệp bắt thăm;

                         (Danh sách nhóm được dán trên bảng tin phòng Đào tạo)

  - Địa điểm thi thực hành:

  + Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8, Hộ sinh 3, Hình ảnh 7:  Hội đồng thi tốt nghiệp sẽ tổ chức bắt thăm địa điểm thi và công bố kết qủa tại bảng tin và trên webside trước 6h cho ca sáng và 12h cho ca thi chiều.

  + Cao đẳng Xét nghiệm 7: Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức bắt thăm môn thi tại phòng chuẩn bị thi vào 7h cho ca sáng và 13h30 cho ca thi chiều.

  + Cao đẳng Dược 3: Hội đồng thi tổ chức bắt thăm cán bộ chấm thi, môn thi vào 7h cho ca sáng và 13h cho ca chiều.


  Ghi chú: Đề nghị học sinh đến đúng giờ (Sáng 7h30, chiều: 13h30), mặc áo Blouse theo quy định và đeo thẻ sinh viên.

 • Các tin khác