Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Kết quả thi tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng khóa 46, Dược sỹ khóa 13, Hộ sinh khóa 34

  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
        HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP


    KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

    TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 46, DƯỢC SỸ KHÓA 13, HỘ SINH KHÓA 34
    Tải file kết quả tại đây
  • Các tin khác