Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Kết quả bắt thăm địa điểm thi thực hành tốt nghiệp Trung cấp năm 2016

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
        Hội đồng thi tốt nghiệp  KẾT QUẢ BẮT THĂM ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP


  DANH SÁCH DỰ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP
  Tải về

  THỜI GIAN: CHIỀU 30/8/2016

  ĐỐI TƯỢNG MÔN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
  Điều dưỡng
  khoá 46
  Nội 2 Bàn Nội 1 - Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn
  6 Bàn Nội 3 - Khoa Nội tim mạch - BV Thanh Nhàn
  7 Bàn Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn
  10 Bàn Nội 4 - Khoa Tổng hợp - BV Thanh Nhàn
  Nhi 2 Bàn Nhi 2 - Khoa Nhi - BV Thanh Nhàn
  8 Bàn Nhi 1 - Khoa I - BV Xanh Pôn
  9 Bàn Nhi 3 - Khoa Nhi - BV Thanh Nhàn
 • Các tin khác