Trang chủ >> Thông tin đào tạo

Quy trình cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

 •     UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

  THÔNG BÁO QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG
  CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC

         Được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế hà Nội.
         Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
       

        Phòng Đào tạo thông báo quy trình cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc như sau:
      - Người có nhu cầu cấp bản sao làm đơn (Theo mẫu phòng Đào tạo)
      - Xuất trình chứng minh thư nhân dân
      - Nộp tiền lệ phí tại phòng tài chính kế toán

  * Hồ sơ xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp gồm:

  1.    Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp có chữ ký phòng TCKT đã nộp lệ phí.  Tải mẫu đơn tại đây
  2.    Chứng minh thư photo công chứng
  Nơi nộp đơn: Phòng Đào tạo (Cô Phượng Phòng Đào tạo ĐT  0914375320)

  * Các bước tiến hành làm
  1. Nhận hồ sơ xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp(Theo sổ gốc)
  2. Kiểm tra các thông tin của học sinh cần cấp trên sổ cấp bằng
  3. Làm tờ trình đề nghị Hiệu trưởng ký
  4. Nộp hồ sơ trình ký
  5. Trả lại kết quả theo hẹn, cho học sinh ký nhận
                                                         Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2014
                                                                  TL HIỆU TRƯỞNG
                                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                    Tạ Thị Thanh Phương


 • Các tin khác