Trang chủ >> Thanh tra - Khảo thí - KĐCL

Kế hoạch lấy ý kiến khảo sát về chương trình đào tạo cao đẳng ngành điều dưỡng

  • Nhằm mục đích thu thập ý kiến phản hồi từ giảng viên, sinh viên về Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, nhằm rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng, Nhà trường xin thông báo kế hoạch lấy ý kiến cụ thể như sau: