Trang chủ >> Thanh tra - Khảo thí - KĐCL

Tập huấn kỹ năng tự đánh giá

  • Tập huấn kỹ năng tự đánh giá cho các nhóm chuyên trách công tác.
    Nối tiếp sau Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá, Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng tiếp tục tổ chức buổi tập huấn về công tác tự đánh giá cho nhóm công tác chuyên trách. Nhóm công tác chuyên trách được chia làm 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách 2 tiêu chuẩn.

    Trong buổi tập huấn, Phòng khảo thí  đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí của trường cao đẳng y  đã hướng dẫn các nhóm  kỹ thuật tìm minh chứng, cách viết báo cáo. Sau đó các nhóm bắt đầu phân tích từng tiêu chí do nhóm mình phụ trách, tìm những minh chứng phù hợp với nội hàm của tiêu chí. Những thắc mắc của các nhóm đã được Trưởng phòng khảo thí  giải đáp một cách cụ thể và rõ ràng.Tiếp đó Trưởng phòng khảo thí  đã giới thiệu cho các nhóm quy trình tự đánh giá  và thống nhất kế hoạch triển khai cho các nhóm. Các Nhóm sẽ  họp và triển khai hoạt động của nhóm mình, trung tâm KT&ĐBCL của nhà trường sẽ chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo thường xuyên với Ban Giám hiệu về tiến độ hoạt động cũng như những đề xuất, khó khăn để ban giám hiệu có những chỉ đạo kịp thời nhất.

    Phòng khảo thí