Trang chủ >> Tầm nhìn sứ mệnh

Lịch tập huấn phòng chống Covid 19 cho nhóm sinh viên tình nguyện HMC

 • LỊCH TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG COVID-19

  CHO NHÓM TÌNH NGUYỆN VIÊN HMC


  THỜI GIAN: 17/5/2021


  I. DANH SÁCH LỚP:

     1. Danh sách sv tình nguyện lớp 1 -  tải về

     2. Danh sách sv tình nguyện lớp 2 -  tải về

     3. Danh sách sv tình nguyện lớp 3 -  tải về

     4. Danh sách sv tình nguyện lớp 4 -  tải về


  II. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN:

  Lớp

  Thời gian

  Nội dung

  Phòng học (Zoom)

  1

  8h00 – 9h00

  Dịch tễ học Covid-19 – Ms Dung

  Zoom4: 519 311 0343; Pass: 501120

  9h00 - 10h00

  Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống Covid-19 – Ms Vân

  Zoom5: 409 095 0409; Pass: 501120

  2

  9h00 - 10h00

  Dịch tễ học Covid-19 – Ms Dung

  Zoom4: 519 311 0343; Pass: 501120

  10h00-11h00

  Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống Covid-19 – Ms Vân

  Zoom5: 409 095 0409; Pass: 501120

  3

  14h00 – 15h00

  Dịch tễ học Covid-19 – Ms Dung

  Zoom4: 519 311 0343; Pass: 501120

  15h00 - 16h00

  Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống Covid-19 – Ms Vân

  Zoom5: 409 095 0409; Pass: 501120

  4

  15h00 - 16h00

  Dịch tễ học Covid-19 – Ms Dung

  Zoom4: 519 311 0343; Pass: 501120

  16h00 – 17h00

  Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống Covid-19 – Ms Vân

  Zoom5: 409 095 0409; Pass: 501120

 • Các tin khác