Trang chủ >> Tầm nhìn sứ mệnh

Kế hoạch và danh sách sinh viên tập huấn tham gia phòng, chống dịch Covid-19

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:    88/KH-CĐYT

  Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

   

  KẾ HOẠCH

  Tập huấn tham gia phòng, chống dịch Covid-19

   

  Thực hiện sự Chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19;

  Để ứng phó với tình hình thực tế của dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch tập huấn phòng chống dịch Covid-19 với những nội dung cụ thể như sau:

  I.                  MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

  1.     Mục đích

  - Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho cán bộ giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19;

  - Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường;

  - Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  2.     Yêu cầu

  -         Nắm vững kiến thức về khả năng lây truyền qua đường tiếp xúc trực tiếp:

  vi sinh vật được truyền từ người này sang người khác do sự tiếp xúc trực tiếp giữa mô hoặc tổ chức của cơ thể người này với da, niêm mạc người khác mà không thông qua vật trung gian hoặc người trung gian bị nhiễm. Lây truyền qua đường tiếp xúc gián tiếp thông qua các vật dụng bị ô nhiễm. Lây truyền qua đường tiếp xúc là đường lây truyền chủ yếu nhất làm lan truyền vi sinh vật từ người bệnh nàysang người bệnh khác hay từ nhân viên y tế sang người bệnh và ngược lại.

  -         Biết cách phòng hộ cá nhân bằng những phương tiện cần mang để bảo vệ

  nhân viên y tế khỏi bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc gần với người bệnh. Phương tiện phòng hộ cá nhân cũng có thể bảo vệ người bệnh không bị nhiễm các vi sinh vật thường trú và vãng lai từ nhân viên y tế. Các phương tiện phòng hộ cá nhân thường được sử dụng gồm: găng tay, khẩu trang các loại, áo choàng, tạp dề chống thấm, mũ, kính bảo hộ, tấm che mặt và ủng hay bao giày... Tùy theo nguy cơ về đường lây truyền của bệnh nguyên mà lựa chọn phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp.

  -         Vệ sinh tay đúng cách bao gồm các kỹ thuật vệ sinh tay bằng xà phòng

  với nước sạch hoặc vệ sinh tay với các dung dịch có chứa cồn hoặc dung dịch có chứa cồn và chất khử khuẩn.

  -  Góp phần giảm tối đa tác hại khi dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng. Có biện pháp cần thiết, quan trọng nhằm chủ động kiểm soát ngân ngừa sự lâytruyền bệnh trong bệnh viện và ra ngoài cộng đồng.

  -  Chuẩn bị tham gia phòng chống dịch Covid-19 khi được huy động.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Nội dung cụ thể.

  1.1. Tài liệu tập huấn.

  - Dịch tễ học của bệnh Sars- CoV-2 (Covid-19);

  - Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch Covid-19.

  1.2. Giảng viên:

  - Th.S Phạm Thị Mỹ Dung: Giảng viên Bộ môn Y tế Công cộng- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  - Th.S Đoàn Thị Vân: Trưởng bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  1.3. Thành phần.

  Cán bộ giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19.

  2. Thời gian tập huấn:

  ·        Thứ 7, ngày 06/02/2021

  Thời gian

  Lớp

  Nội dung

  Tên giảng viên

  Phòng học Zoom

  8h-9h

  Lớp 1

  Dịch tễ học của bệnh Sars-CoV-2(Covid-19)

  Phạm Thị Mỹ Dung

  Phòng 9:

  ID: 731-7212059;

  Mật khẩu vào lớp: 501120

  9h- 10h

  Lớp 2

  10h-11h

  Lớp 3

  9h-10h

  Lớp 1

  Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch Covid-19.

  Đoàn Thị Vân

  Phòng 10:

  ID: 659-7501125; Mật khẩu vào lớp: 501120

  10h-11h

  Lớp 2

  11h-12h

  Lớp 3


  ·        Chủ nhật, ngày 07/02/2021

  Thời gian

  Lớp

  Nội dung

  Tên giảng viên

  Phòng học Zoom

  8h-9h

  Lớp 4

  Dịch tễ học của bệnh Sars-CoV-2(Covid-19)

  Phạm Thị Mỹ Dung

  Phòng 9:

  ID: 731-7212059; Mật khẩu vào lớp: 501120

  9h- 10h

  Lớp 5

  9h-10h

  Lớp 4

  Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch Covid-19.

  Đoàn Thị Vân

  Phòng 10:

  ID: 659-7501125; Mật khẩu vào lớp: 501120

  10h-11h

  Lớp 5


  DANH SÁCH LỚP SV THAM GIA TẬP HUẤN

  Tên lớp

  Xem danh sách

   

  LỚP 1


   

  LỚP 2


   

  LỚP 3

   

   

  LỚP 4

   

   

  LỚP 5

   

   

   3. Địa điểm: Phòng họp Zoom

  4. Kinh phí tổ chức: Thực hiện đúng kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo quy định.

  Trên đây là kế hoạch tập huấn phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các cán bộ giảng viên, sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 nghiêm túc thực hiện và tham gia đầy đủ./.

  Nơi nhận:

  - Đảng ủy, BGH; (để chỉ đạo)

  - BCĐ phòng chống dịch Covid-19; (để triển khai)

  - Các khoa/phòng/tổ; (để biết và thực hiện);

  - Webside (để sinh viên thực hiện);

  - Lưu VT.

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

                           (Đã ký)

   

   

  Phạm Văn Tân

   
 • Các tin khác