Trang chủ >> Tầm nhìn sứ mệnh

Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế

 • 1.      Thông tin chung về dự án

   Tên dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET- Health Professionals Education and Training for Health System Reforms Project)

   Tên viết tắt: Dự án HPET

   Cơ quan chủ dự án: Bộ Y tế

  2.      Mục tiêu của Dự án

  i. Mục tiêu chung: “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chiến lược chính sách quốc gia của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống y tế đạt mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và xây dựng nông thôn mới”

  ii. Mục tiêu cụ thể:

  ·         Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy  và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục;

  ·         Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn;

  ·         Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế cơ sở nhằm cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu

  3.      Các hợp phần của dự án:

  1)     Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục (Dự kiến 63 triệu USD)

  2)     Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế (dự kiến 12 triệu USD)

  3)     Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đào tạo, bổ sung các điều kiện và năng lực cần thiết, đồng bộ cho đội ngũ cán bộ y tế huyện và xã (dự kiến 41 triệu USD)

  4)     Hợp phần 4: Quản lý dự án (dự kiến 5 triệu USD)

  4.      Tổng vốn đầu tư của dự án:

  -         Vốn ODA: 68.600.000 SDR, tương đương 106 triệu USD (Vay ưu đãi IDA của Ngân hàng Thế giới (WB);

  -         Vốn viện trợ: 10 triệu USD (Vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới;

  -         Vốn đối ứng dự kiến: 104,140 tỷ đồng Việt Nam (Vốn hành chính sự nghiệp), tương đương với 5 triệu USD; Trong đó, vốn Trung ương: 83,312 tỷ đồng; vốn địa phương: 20,828 tỷ đồng.

   

            Ban QLDA HPET Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Tại Quyết định số 2486/QĐ-BYT, ngày 15/6/2017 Bộ Y tế đã phê duyệt nội dung Gói đổi mới Chương trình đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực do Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thực hiện, thuộc tiểu hợp phần 1.2, dự án HPET – Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, cụ thể: 

  Thời gian thực hiện dự án: 2017- trước 30/9/2020

  Mục tiêu của Dự án

   i. Mục tiêu chung: “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo điều dưỡng bằng việc cải cách chương trình đào tạo cao đẳng ngành điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội theo hướng tiếp cận chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra, đạt ddwwowck các chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

  ii. Mục tiêu cụ thể:

  ·         Cải tiến thành công chương trình đào tạo hiện hành thành chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam đồng thời phát triển tài liệu giảng dạy và công cụ lượng giá theo chương trình mới;

  ·         Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo đổi mới và phát triển bền vứng;

  ·         Cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị, học liệu đáp ứng chương trình đổi mới;

  ·         Phát triển hệ thống hỗ trợ năng lực sinh viên theo chương trình đổi mới;

  ·         Thực hiện quản lý và điều hành đảm bảo chương trình đổi mới thành công và hiệu quả

  Tổng vốn thực hiện gói đổi mới: 1.050.500 USD, trong đó:

  -         Vốn vay ưu đãi IDA của WB: 1 triệu USD (Vay ưu đãi IDA của Ngân hàng Thế giới (WB);

  -         Vốn đối ứng: 50.500 USD, tương đương 1.128.675.000 đồng Việt Nam (từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường.

           

  Ban QLDA HPET Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Trên cơ sở văn kiện của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-BYT ngày 15/6/2017 cho Trường tham gia chính thức vào dự án HPET – Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, vốn vay Ngân hàng Thế giới.

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tham dự Hội thảo “ Triển khai gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực Điều dưỡng thuộc tiểu hợp phần 1.2 thuộc dự án HPET” tại Đà Nẵng ngày 03/7/2017 do Bộ Y tế - Ban quản lý dự án HPET Trung Ương tổ chức với sự chủ trì của GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế.


  GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban chỉ đạo Dự án 

  Thành phần tham dự gồm có:

  ·         Đại diện Bộ Tài chính

  ·         Đại diện Kho bạc Nhà nước

  ·         Đại diện các Vụ, Cục Bộ Y tế (Cục KHCN&ĐT, Vụ KHTC…)

  ·         Đại diện tổ chức HAIVN (Health Advancement in Vietnam) của Đại học Y Harvard tại Việt Nam;

  ·         Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB);

  ·         Các trường tham gia gói Grant BSĐK, Điều dưỡng, BS RHM;

  ·         Ban QLDA HPET

  Tham gia vào đổi mới đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là 1 trong 7 trường cao đẳng trên toàn quốc được hỗ trợ. Đây thực sự là cơ hội cho Trường cải thiện toàn diện chất lượng chương trình Giáo dục Y tế trọng tâm theo hướng dựa trên năng lực và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được tiếp cận với phương pháp giảng dạy lồng ghép, lấy sinh viên làm trung tâm, tập trung vào kỹ năng học tập suốt đời, kỹ năng lâm sàng, làm việc nhóm và giao tiếp, tiếp xúc lâm sàng sớm để tạo tính chuyên nghiệp.

  Một số hình ảnh của Hội thảo:


  TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Giám đốc Ban QLDA HPET


   

            Ban QLDA HPET Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

 • Các tin khác