Trang chủ >> Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh, tầm nhìn & giá trị cốt lõi • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI  luôn là một trong những trường hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam với bề dày lịch sử. Với nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý cho các cá nhân và tập thể


  SỨ MỆNH:

  Sứ mệnh của TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI tuân theo sứ mệnh của ngành giáo dục đào tạo và ngành y tế Việt Nam. Sứ mệnh đó là cung cấp một cách đầy đủ cho học sinh – sinh viên những chương trình giáo dục giúp họ phát triển năng lực thực hành cũng như năng lực nhận thức về văn hoá, chính trị và chuyên môn. Học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể suy nghĩ chín chắn, giao tiếp có hiệu quả và sở hữu kiến thức đầy đủ về các chuyên ngành được đào tạo, về tình trạng sức khoẻ, kỹ năng chăm sóc, điều dưỡng cho từng cá nhân, nhóm người, cộng đồng trong một thế giới và xã hội luôn thay đổi.

   
  TẦM NHÌN:
  Phấn đấu xây dựng TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI trở thành Đại học Y - Dược đa ngành, đào tạo cho Hà Nội và cả nước các cán bộ y tế có đủ kiến thức và kỹ năng đề hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở mọi nơi, trong một môi trường cạnh tranh.


  GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  - Lòng tin và sự tự hào của giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên về truyền thống tốt đẹp của Trường, về uy tín của Trường trong việc đào tạo cán bộ y tế.
  - Ý thức đầy đủ của mọi giảng viên, viên chức, học sinh – sinh viên về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Trường.
  - Nhận thức sâu sắc và tự nguyện của mỗi giáo viên, cán bộ trong việc hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ cao quý: Thầy giáo - Thầy thuốc, được cả xã hội kính trọng.
  - Đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có năng lực, nhiệt tình được đào tạo liên tục trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Trường.
  - Mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài, có hiệu quả của Trường với các cơ sở khám chữa bệnh ở Trung ương và Hà Nội.
               

                                                                                                                                                             TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI