Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư


 • Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

       Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


   Toàn cảnh Hội nghị

        Tới dự Hội nghị có PGS.TS. Ngô Văn Thạo – Hội đồng Lý luận Trung ương với vai trò là báo cáo viên của Hội nghị. Về phía Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội có PGS.TS Tạ văn Bình - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể đảng viên trong trường tham dự.


   PGS.TS. Ngô văn Thạo - Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị


         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản như: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ những yêu cầu và nội dung đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


    PGS.TS Tạ Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phát biểu bế mạc Hội nghị

   

       Bế mạc Hội nghị, PGS.TS. Tạ Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã thay mặt Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trân trọng cảm ơn báo cáo viên và yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong trường nắm vững nội dung cơ bản Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng Chỉ thị một cách có hiệu quả, thiết thực, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nội dung quan trọng này vào kế hoạch của từng đơn vị để tổ chức thực hiện. 

                                                                                               Người đưa tin

   

   

                Đinh Quốc Khánh

 • Các tin khác

 • Nếu thi rớt, đừng buồn nhiều (Cập nhật: 26/08/2013)
 • Thí sinh dự thi đại học năm 2013 (Cập nhật: 01/08/2013)