Trang chủ >> Thời khóa biểu

KÊT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG VLVH NĂM 2018

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

   

   

  THÔNG BÁO

  KẾT QUẢ THI THỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 7 - DƯỢC 3 - HỘ SINH 3 - XÉT NGIỆM 3


  Tải file kết quả thi tại đây

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  THÔNG BÁO
  V.v nhận đơn phúc khảo

            Để thực hiện việc tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho các đối tượng Cao đẳng LT VLVH điều dưỡng khóa 7, Dược sỹ 3, Hộ sinh ,Xét nghiệm 3.

            Phòng Đào tạo thông báo tới các học sinh kết quả thi tốt nghiệp CĐ LTVLVH năm 2018.

            Học sinh có nhu cầu làm đơn phúc khảo nộp tại Phòng Đào tạo.

            Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 06/4/2018 đến trước ngày 12/4/2018./.

                                                                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO