Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 12 năm 2022

 • TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Tháng 12/2022 thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng ngày 22/12/2022

   

   

  - Thời gian họp: 14h00 ngày 22/12/2022

  - Nội dung: Đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động tháng 12/2022

   

  STT

  Đơn vị/Họ và tên

  Tháng 12

  Hội đồng đánh giá, xếp loại

  Điểm

  XL

  Ghi chú

   

  KHOA HỌC CƠ BẢN – Y HỌC CƠ SỞ

   

  1.                  

  Lê Thị Hải Yến

  91

  XS

   

  2.                  

  Nguyễn Thị Nga

  89

  Tốt

   

  3.                  

  Nguyễn Thị Quyên

  89

  Tốt

   

  4.                  

  Trần Vũ Hoàng Anh

  89

  Tốt

   

  5.                  

  Nguyễn Thị Như Trang

  89

  Tốt

   

  6.                  

  Phạm Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  7.                  

  Đào Thị Hồng Trâm

  89

  Tốt

   

  8.                  

  Nguyễn Thị Lượt

  89

  Tốt

   

  9.                  

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  89

  Tốt

   

  10.              

  Nguyễn Đình Hưng

  70

  Tốt

  Cho sinh viên về sớm

  11.              

  Đoàn Như Nam

  75

  Tốt

  - Cho sinh viên về sớm

  - Cộng điểm tham gia hiến máu

  12.              

  Nguyễn Ngọc Tuân

  89

  Tốt

   

  13.              

  Vũ Văn Hải

  89

  Tốt

   

  14.              

  Nguyễn Trọng Tấn

  89

  Tốt

   

  15.              

  Trần Thọ Tuấn

  89

  Tốt

   

  16.              

  Triệu Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  17.              

  Phạm Thị Huệ

  89

  Tốt

   

  18.              

  Đinh Xuân Thành

  89

  Tốt

  Hỗ trợ phục vụ Ban Đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  19.              

  Đỗ Đức Tiến

  89

  Tốt

   

  20.              

  Nguyễn Trường Huy

  89

  Tốt

  Hỗ trợ phục vụ Ban Đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  21.              

  Hà Diệu Linh

  91

  XS

  Tham gia Ban Đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  22.              

  Nguyễn Thị Hiếu

  91

  XS

  Tham gia Ban Đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  23.              

  Nguyễn Khánh Chi

  89

  Tốt

   

  24.              

  Nguyễn Hải Yến

  89

  Tốt

   

  25.              

  Phạm Thị Mỹ Dung

  89

  Tốt

   

  26.              

  Nguyễn Hồng Phúc

  89

  Tốt

   

  27.              

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  89

  Tốt

   

  28.              

  Bùi Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  29.              

  Hoàng Thị Đợi

  91

  XS

  Tham gia Ban Đề thi tuyển viên chức ngành y tế

   

  KHOA DƯỢC

   

   

   

  30.              

  Nghiêm Thị Minh

  91

  XS

  Tham gia Ban đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  31.              

  Nguyễn Thị Lan Anh

  89

  Tốt

   

  32.              

  Nguyễn Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  33.              

  Đặng Quang Hùng

  89

  Tốt

   

  34.              

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  35.              

  Phạm Thị Hương Lý

  94

  XS

  Tham gia Ban đề thi tuyển viên chức ngành y tế; tham gia hiến máu

  36.              

  Nguyễn Thị Kim Chi

  89

  Tốt

   

  37.              

  Vũ Thị Phương Thảo

  91

  XS

  Tham gia hiến máu ngày 17/12/2022

  38.              

  Ninh Bảo Yến

  91

  XS

  Tham gia tổ chức Ngày Hội hiến máu ngày 17/12/2022

  39.              

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  40.              

  Nguyễn Thị Hoa Hiên

  89

  Tốt

   

  41.              

  Nguyễn Văn Hưng

  89

  Tốt

   

  42.              

  Lương Lê Uyên Trang

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 13/12/2021

  43.              

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  44.              

  Nguyễn Thị Hải Yến

  89

  Tốt

   

  45.              

  Phan Thị Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  46.              

  Nguyễn Thị Lượng

  91

  XS

  Tích cực tham gia hiến máu

  47.              

  Nguyễn Thanh Mai

  89

  Tốt

   

  48.              

  Hoàng Thị Nguyệt Phương

  89

  Tốt

   

   

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

   

   

   

  49.              

  Khúc Thị Hồng Anh

  91

  XS

  Tham gia Ban đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  50.              

  Lê Thị Thuỷ

  89

  Tốt

   

  51.              

  Phạm Thị Thơm

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 20/10/2020

  52.              

  Nguyễn Thị Yến

  89

  Tốt

   

  53.              

  Tạ Thị Kim Tiến

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 17/01/2022

  54.              

  Phạm Thu Hà C

  89

  Tốt

   

  55.              

  Huỳnh Nam Trung

  89

  Tốt

   

  56.              

  Đoàn Thị Vân

  89

  Tốt

   

  57.              

  Đinh Thị Quỳnh

  89

  Tốt

   

  58.              

  Ngô Đăng Ngự

  89

  Tốt

   

  59.              

  Phạm Thu Hà (A)

  91

  XS

  Hỗ trợ lấy máu xét nghiệm Ngày Hội hiến máu 17/12/2022

  60.              

  Bùi Thu Thảo

  91

  XS

  Tham gia Hiến máu

  61.              

  Lê Thị Quỳnh Hương

  89

  Tốt

   

  62.              

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  89

  Tốt

  Giảng dạy lớp PPLS cho cán bộ Bệnh viện Lão khoa TW

  63.              

  Trần Thị Hương

  91

  XS

  Hỗ trợ lấy máu xét nghiệm Ngày Hội hiến máu 17/12/2022

  64.              

  Nguyễn Văn Độ

  89

  Tốt

  Giảng dạy lớp PPLS cho cán bộ Bệnh viện Lão khoa TW

  65.              

  Dương Thị Thu Trang

  91

  XS

  Tham gia hiến máu

  66.              

  Hoàng Thị Minh Phương

  91

  XS

  Hỗ trợ lấy máu xét nghiệm Ngày Hội hiến máu 17/12/2022

  67.              

  Trần Thị Nguyệt

  91

  XS

  Tham gia hiến máu

  68.              

  Nguyễn Minh An

  89

  Tốt

   

  69.              

  Ngô Văn Khánh

  89

  Tốt

   

  70.              

  Lê Phương Thảo

  89

  Tốt

  Giảng dạy lớp PPLS cho cán bộ Bệnh viện Lão khoa TW

  71.              

  Trần Hoài Thu

  89

  Tốt

  Hỗ trợ công tác tổ chức hiến máu

  72.              

  Nguyễn Thu Trà

  89

  Tốt

   

  73.              

  Lê Thị Ngọc Lan

  89

  Tốt

   

  74.              

  Đặng Hương Giang

  94

  XS

  Giảng dạy lớp PPLS cho cán bộ Bệnh viện Lão khoa TW; Tham gia Ban đề thi tuyển viên chức y tế

  75.              

  Quản Bích Diệp

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ 15/2/2022

  76.              

  Nguyễn Thị Lê Thủy

  89

  Tốt

   

  77.              

  Nguyễn Thị Hà

  89

  Tốt

   

  78.              

  Trần Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  79.              

  Nguyễn Thị Việt Hà

  89

  Tốt

   

  80.              

  Vũ Hồng Vinh

  89

  Tốt

   

   

  KHOA KỸ THUẬT Y HỌC

   

   

   

  81.              

  Hà Thị Nguyệt Minh

  91

  XS

  Tham gia Ban đề thi viên chức ngành y tế

  82.              

  Bùi Huy Tùng

  91

  XS

  Tham gia Ban đề thi viên chức ngành y tế

  83.              

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89

  Tốt

   

  84.              

  Nguyễn Thị Hà Giang

  91

  XS

  Tham gia Ban đề thi viên chức ngành y tế

  85.              

  Vũ Thị Minh Hiền

  91

  XS

  Tham gia Ban đề thi viên chức ngành y tế

  86.              

  Nguyễn Thị Hương Lan

  89

  Tốt

   

  87.              

  Đỗ Mạnh Hùng

  91

  XS

  Tham gia hiến máu

  88.              

  Nguyễn Như Ước

  89

  Tốt

   

  89.              

  Cao Văn Chính

  89

  Tốt

   

  90.              

  Nguyễn Văn Bắc

  89

  Tốt

   

  91.              

  Lê Thị Thanh Minh

  89

  Tốt

   

  92.              

  Trần Thị Mai Huyên

  89

  Tốt

   

  93.              

  Phạm Thúy Quỳnh

  89

  Tốt

   

  94.              

  Lê Tùng Lâm

  89

  Tốt

   

  95.              

  Phạm Thị Kim Hoàn

  89

  Tốt

   

  96.              

  Trần Thúy Liễu

  91

  XS

  Nghiêm thu NHCH môn Sinh lý

  97.              

  Quản Thị Ngát

  89

  Tốt

   

  98.              

  Nguyễn Thị Hương

  70

  Tốt

  Quên lịch coi thi

  99.              

  Lê Thị Thu Hà

  91

  XS

  Tham gia giải chạy Maraton do Thành đoàn tổ chức chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

   

  TRUNG TÂM TIỀN LÂM SÀNG

   

   

   

  100.          

  Nguyễn Thanh Phong

  91

  XS

  Tham gia Ban làm đề thi viên chức ngành y tế

  101.          

  Hoàng Anh Lân

  89

  Tốt

   

  102.          

  Mã Thị Hồng Liên

  89

  Tốt

   

  103.          

  Phương Văn Hoàng

  79

  Tốt

  Đi muộn 15 phút

  104.          

  Đỗ Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  105.          

  Nguyễn Hữu Quân

  89

  Tốt

   

  106.          

  Nguyễn Thị Đông

  89

  Tốt

   

  107.          

  Bùi Thị Minh Khánh

  89

  Tốt

   

  108.          

  Nguyễn Thị Thu Giang

  89

  Tốt

   

  109.          

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  110.          

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  89

  Tốt

   

  111.          

  Đỗ Thu Phương

  89

  Tốt

   

  112.          

  Nguyễn Phượng Ly

  89

  Tốt

  Tham gia hỗ trợ phục vụ ban Đề thi viên chức ngành y tế

  113.          

  Vũ Thị Mai

  89

  Tốt

   

  114.          

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  115.          

  Phùng Thị Phương Chiêm

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  116.          

  Phạm Văn Tân

  89

  Tốt

   

  117.          

  Thành Thị Bích Chi

  91

  XS

  Tham gia Ban Đề thi viên chức ngành y tế

  118.          

  Lưu Thị Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  119.          

  Trần Thị Vân Anh

  89

  Tốt

   

  120.          

  Đặng Thị Đức Phương

  89

  Tốt

   

  121.          

  Nguyễn Hiền Du

  91

  XS

  Tham gia ban Thanh tra công tác ra đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  122.          

  Đinh Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  123.          

  Đỗ Thị Thùy Vân

  89

  Tốt

   

  124.          

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  91

  XS

  Tham gia tổ chức chương trình Hiến máu ngày 17/12/2022

  125.          

  Lê Trung Hiếu

  89

  Tốt

   

   

  P. KHẢO THÍ – ĐBCLGD

   

   

   

  126.          

  Mai Thị Minh Nghĩa

  95

  XS

  Tổ chức công tác của Ban đề thi viên chức ngành y tế

  127.          

  Lê Thị Thuý Quỳnh

  91

  XS

  Tham gia Ban Đề thi viên chức ngành y tế

  128.          

  Đoàn Đức Nam

  91

  XS

  Tham gia Ban Đề thi viên chức ngành y tế

  129.          

  Nguyễn Hải Hằng

  89

  Tốt

   

  130.          

  Ngô Thị Bích Hạnh

  91

  XS

  Tham gia Ban Đề thi viên chức ngành y tế

  131.          

  Nguyễn Thị Xuân

  91

  XS

  Tham gia hiến máu; tham gia chương trình Ngày hội việc làm do Bộ Lao động – Thương binh xã hội tổ chức

  132.          

  Đặng Thùy Linh

  89

  Tốt

   

  133.          

  Mai Xuân Thành

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

   

   

   

  134.          

  Lương Anh Vũ

  91

  XS

  Tham gia ban Thanh tra công tác ra đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  135.          

  Đỗ Cẩm Vân

  89

  Tốt

   

  136.          

  Nguyễn Thu Thùy

  89

  Tốt

   

  137.          

  Lê Xuân Trường

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

  138.          

  Nguyễn Thị Thu Trang

  89

  Tốt

   

  139.          

  Nguyễn Thu Hiền

  91

  XS

  Tham gia hỗ trợ Ban đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  140.          

  Trần Thị Thu

  89

  Tốt

   

  141.          

  Đỗ Tuyết Nhung

  89

  Tốt

   

  142.          

  Tạ Thu Hà

  91

  XS

  Tham gia hiến máu

  143.          

  Bùi Thị Ngọc Yến

  89

  Tốt

   

  144.          

  Nguyễn Thị Minh

  89

  Tốt

  Thử việc tháng 11-12/2022

   

  P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   

   

   

  145.          

  Đỗ Thanh Tú

  89

  Tốt

   

  146.          

  Vũ Văn Tiến

  89

  Tốt

   

  147.          

  Đỗ Thị Phương Nhung

  89

  Tốt

   

  148.          

  Trần Thu Thảo

  91

  XS

  Tham gia hiến máu

  149.          

  Phạm Thị Hoa

  89

  Tốt

   

  150.          

  Trần Ánh Nguyệt

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

   

   

   

  151.          

  Đinh Quốc Khánh

  91

  XS

  Tham gia hiến máu

  152.          

  Dương Thị Thu Liễu

  89

  Tốt

   

  153.          

  Vũ Đình Sơn

  91

  XS

  Tham gia Ban đề thi viên chức ngành y tế

  154.          

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  155.          

  Nguyễn Thuý Hà

  91

  XS

  Tham gia thanh tra làm đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  156.          

  Đào Thị Phương Dung

  91

  XS

  Tham gia thanh tra làm đề thi tuyển viên chức ngành y tế

  157.          

  Trần Thị Minh Hậu

  89

  Tốt

   

  158.          

  Tiên Thị Nga

  89

  Tốt

   

  159.          

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  91

  XS

  Tổ chức chương trình Hiến máu và hiến máu

   

  PHÒNG GIÁO TÀI

   

   

   

  160.          

  Đỗ Thị An Châu

  91

  XS

  Tham gia hiến máu

  161.          

  Vũ Đình Luyến

  89

  Tốt

   

  162.          

  Trình Thị Thuý Nga

  89

  Tốt

   

  163.          

  Nguyễn Huy Khoa

  89

  Tốt

   

   

  P. QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

   

   

   

  164.          

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  89

  Tốt

   

  165.          

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  89

  Tốt

   

  166.          

  Nguyễn Đức Huân

  89

  Tốt

   

  167.          

  Bùi Văn Công

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khi được giao và Ngày hội việc làm

  168.          

  Đặng Trần Quyền

  89

  Tốt

   

  169.          

  Bạch Thái Anh

  91

  XS

  Thực hiện công tác hậu cần cho Ban Đề thi viên chức ngành y tế

  170.          

  Nguyễn Văn Gang

  89

  Tốt

   

  171.          

  Đặng Hồng Thanh

  89

  Tốt

   

  172.          

  Trịnh Tiến Hưng

  89

  Tốt

   

  173.          

  Phạm Văn Hoàng

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khi được giao và Ngày hội việc làm

 • Các tin khác