Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 10 năm 2022

 • HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  duyệt đánh giá tháng 10/2022

   

   

  - Thời gian họp: 14h00 ngày 26/10/2022

  - Nội dung: Đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động tháng 10/2022

   

  STT

  Đơn vị/Họ và tên

  Tháng 10

  HĐ duyệt

  Điểm

  XL

  Ghi chú

   

  KHOA HỌC CƠ BẢN – Y HỌC CƠ SỞ

   

   

   

  1.                  

  Lê Thị Hải Yến

  89

  Tốt

   

  2.                  

  Nguyễn Thị Nga

  89

  Tốt

   

  3.                  

  Nguyễn Thị Quyên

  89

  Tốt

   

  4.                  

  Trần Vũ Hoàng Anh

  92

  XS

   

  5.                  

  Nguyễn Thị Như Trang

  89

  Tốt

   

  6.                  

  Phạm Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  7.                  

  Đào Thị Hồng Trâm

  89

  Tốt

   

  8.                  

  Nguyễn Thị Lượt

  89

  Tốt

   

  9.                  

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  89

  Tốt

   

  10.              

  Nguyễn Đình Hưng

  89

  Tốt

   

  11.              

  Đoàn Như Nam

  89

  Tốt

   

  12.              

  Nguyễn Ngọc Tuân

  89

  Tốt

   

  13.              

  Vũ Văn Hải

  89

  Tốt

   

  14.              

  Nguyễn Trọng Tấn

  89

  Tốt

   

  15.              

  Trần Thọ Tuấn

  89

  Tốt

   

  16.              

  Triệu Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  17.              

  Phạm Thị Huệ

  89

  Tốt

   

  18.              

  Đinh Xuân Thành

  89

  Tốt

   

  19.              

  Đỗ Đức Tiến

  89

  Tốt

   

  20.              

  Nguyễn Trường Huy

  89

  Tốt

  HĐLĐ 1 năm 85% lương từ tháng 10/2022

  21.              

  Hà Diệu Linh

  89

  Tốt

   

  22.              

  Nguyễn Thị Hiếu

  75

  Tốt

  Coi thi muộn 30 phút, đã báo cáo và được xử lý kịp thời

  23.              

  Nguyễn Khánh Chi

  89

  Tốt

   

  24.              

  Nguyễn Hải Yến

  89

  Tốt

   

  25.              

  Phạm Thị Mỹ Dung

  89

  Tốt

   

  26.              

  Nguyễn Hồng Phúc

  89

  Tốt

   

  27.              

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  89

  Tốt

   

  28.              

  Bùi Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  29.              

  Hoàng Thị Đợi

  90

  XS

  Báo cáo Hội thảo Điều dưỡng Nha

   

  KHOA DƯỢC

   

   

   

  30.              

  Nghiêm Thị Minh

  80

  Tốt

  Quản lý công việc của khoa chưa sát sao

  31.              

  Nguyễn Thị Lan Anh

  89

  Tốt

   

  32.              

  Nguyễn Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  33.              

  Đặng Quang Hùng

  89

  Tốt

   

  34.              

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  35.              

  Phạm Thị Hương Lý

  79

  Tốt

  Trừ 15đ: Chưa sâu sát trong quản lý giờ giảng của bộ môn khi có giảng viên ốm

  Cộng 5 đ: Đôn đốc ngân hàng câu hỏi đã bcoas cáo HĐ

  36.              

  Nguyễn Thị Kim Chi

  70

  Tốt

  Lên lớp muộn 24 phút do tắc đường

  37.              

  Vũ Thị Phương Thảo

  79

  Tốt

  Chưa phối hợp tốt với đồng nghiệp để giải quyết công việc khi bị ốm

  38.              

  Ninh Bảo Yến

  89

  Tốt

   

  39.              

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  40.              

  Nguyễn Thị Hoa Hiên

  70

  Tốt

  Lên lớp muộn 45 phút do nhầm lịch, đã có báo cáo và xử lý

  Cộng điểm do Chủ biên Ngân hàng câu hỏi vượt tiến độ

  41.              

  Nguyễn Văn Hưng

  89

  Tốt

   

  42.              

  Lương Lê Uyên Trang

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 13/12/2021

  43.              

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  44.              

  Nguyễn Thị Hải Yến

  89

  Tốt

  HĐLĐ 1 năm 85% lương từ 01/9/2022; thông qua giờ giảng ngày 25/9/2022

  45.              

  Phan Thị Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  46.              

  Nguyễn Thị Lượng

  89

  Tốt

   

  47.              

  Nguyễn Thanh Mai

  89

  Tốt

   

  48.              

  Hoàng Thị Nguyệt Phương

  89

  Tốt

   

   

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

   

   

   

  49.              

  Khúc Thị Hồng Anh

  89

  Tốt

   

  50.              

  Lê Thị Thuỷ

  89

  Tốt

   

  51.              

  Phạm Thị Thơm

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 20/10/2020

  52.              

  Nguyễn Thị Yến

  69

  Hoàn thành

  Cho sinh về sớm 60 phút ngày 04/10/2022; coi thi muộn ngày 19/10/2022

  53.              

  Tạ Thị Kim Tiến

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 17/01/2022

  54.              

  Phạm Thu Hà C

  89

  Tốt

   

  55.              

  Huỳnh Nam Trung

   

  Không đánh giá

  Nghỉ không hưởng lương từ 15/8/2022-15/11/2022

  56.              

  Đoàn Thị Vân

  90

  XS

  Hõ trợ Hội nghị Chi hội giáo viên điều dưỡng

  57.              

  Đinh Thị Quỳnh

  89

  Tốt

   

  58.              

  Ngô Đăng Ngự

  89

  Tốt

   

  59.              

  Phạm Thu Hà A

  89

  Tốt

   

  60.              

  Bùi Thu Thảo

  70

  Tốt

  Cho sinh viên về sớm 60 phút, đã có giải trình;

  Đã tích cực hỗ trợ hoạt động của Chi hội Giáo viên Điều dưỡng

  61.              

  Lê Thị Quỳnh Hương

  89

  Tốt

   

  62.              

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  72

  Tốt

  Không có mặt tại Bệnh viện khi kiểm tra ngày 24/10/2022 có lý do

  Đã tích cực hỗ trợ hoạt động của Chi hội Giáo viên Điều dưỡng

  63.              

  Trần Thị Hương

  79

  Tốt

  Không có mặt tại Bệnh viện khi kiểm tra ngày 24/10/2022 do đi công tác cùng cán bộ bệnh viện để tư vấn xây dựng CTĐT, có xác nhận của Bệnh viện

  64.              

  Nguyễn Văn Độ

  89

  Tốt

   

  65.              

  Dương Thị Thu Trang

  89

  Tốt

   

  66.              

  Hoàng Thị Minh Phương

  89

  Tốt

   

  67.              

  Trần Thị Nguyệt

  89

  Tốt

   

  68.              

  Nguyễn Minh An

  90

  XS

  Báo cáo mô hình trọng điểm của Trường tại Cụm Thi đua số 18

  69.              

  Ngô Văn Khánh

  90

  XS

  Hỗ trợ Hội nghị Chi hội giáo viên điều dưỡng

  70.              

  Lê Phương Thảo

  90

  XS

  Hỗ trợ Hội nghị Chi hội giáo viên điều dưỡng

  71.              

  Trần Hoài Thu

  89

  Tốt

   

  72.              

  Nguyễn Thu Trà

  89

  Tốt

   

  73.              

  Lê Thị Ngọc Lan

  90

  XS

  Hỗ trợ Chi hội giáo viên điều dưỡng

  74.              

  Đặng Hương Giang

  89

  Tốt

   

  75.              

  Quản Bích Diệp

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ 15/2/2022

  76.              

  Nguyễn Thị Lê Thủy

  89

  Tốt

   

  77.              

  Nguyễn Thị Hà

  90

  XS

  Hỗ trợ Hội nghị Chi hội giáo viên điều dưỡng

  78.              

  Trần Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  79.              

  Nguyễn Thị Việt Hà

  89

  Tốt

   

  80.              

  Vũ Hồng Vinh

  74

  Tốt

  Ngày 24/10/2022 đi bệnh viện về sớm

   

  KHOA KỸ THUẬT Y HỌC

   

   

   

  81.              

  Hà Thị Nguyệt Minh

  89

  Tốt

   

  82.              

  Bùi Huy Tùng

  89

  Tốt

   

  83.              

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89

  Tốt

   

  84.              

  Nguyễn Thị Hà Giang

  89

  Tốt

   

  85.              

  Vũ Thị Minh Hiền

  89

  Tốt

   

  86.              

  Nguyễn Thị Hương Lan

  79

  Tốt

  Đi viện về sớm đưa con đi khám

  87.              

  Đỗ Mạnh Hùng

  92

  XS

  Tích cực tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Điều dưỡng toàn quốc

  88.              

  Nguyễn Như Ước

  89

  Tốt

   

  89.              

  Cao Văn Chính

  89

  Tốt

   

  90.              

  Nguyễn Văn Bắc

  89

  Tốt

   

  91.              

  Lê Thị Thanh Minh

  89

  Tốt

   

  92.              

  Trần Thị Mai Huyên

  89

  Tốt

   

  93.              

  Phạm Thúy Quỳnh

  89

  Tốt

   

  94.              

  Lê Tùng Lâm

  89

  Tốt

   

  95.              

  Phạm Thị Kim Hoàn

  90

  XS

  Báo cáo Hội thảo hiệp hội CLB các trường cao đẳng, trung cấp y dược

  96.              

  Trần Thúy Liễu

  89

  Tốt

   

  97.              

  Quản Thị Ngát

  74

  Tốt

  Tại thời điểm ktra lâm sàng tại bệnh viện không có mặt,

  98.              

  Nguyễn Thị Hương

  89

  Tốt

   

   

  TRUNG TÂM TIỀN LÂM SÀNG

   

   

   

  99.              

  Nguyễn Thanh Phong

  89

  Tốt

   

  100.          

  Hoàng Anh Lân

  89

  Tốt

   

  101.          

  Mã Thị Hồng Liên

  91

  XS

  Xây dựng phát triển Trung tâm Tiền lâm sàng

  102.          

  Phương Văn Hoàng

  70

  Tốt

  Trừ 20 điểm do đi coi thi muộn và đi viện về sớm

  Xây dựng phát triển Trung tâm Tiền lâm sàng

  103.          

  Đỗ Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  104.          

  Nguyễn Hữu Quân

  89

  Tốt

   

  105.          

  Nguyễn Thị Đông

  89

  Tốt

   

  106.          

  Bùi Thị Minh Khánh

  89

  Tốt

   

  107.          

  Nguyễn Thị Thu Giang

  91

  XS

  Xây dựng phát triển Trung tâm Tiền lâm sàng

  108.          

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  109.          

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  89

  Tốt

   

  110.          

  Đỗ Thu Phương

  89

  Tốt

   

  111.          

  Nguyễn Phượng Ly

  89

  Tốt

   

  112.          

  Vũ Thị Mai

  89

  Tốt

   

  113.          

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  114.          

  Phùng Thị Phương Chiêm

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  115.          

  Phạm Văn Tân

  89

  Tốt

   

  116.          

  Thành Thị Bích Chi

  89

  Tốt

   

  117.          

  Lưu Thị Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  118.          

  Trần Thị Vân Anh

  90

  XS

  Xử lý tốt trong việc điều chỉnh thowifkhoas biểu

  119.          

  Đặng Thị Đức Phương

  89

  Tốt

   

  120.          

  Nguyễn Hiền Du

  89

  Tốt

   

  121.          

  Vũ Đình Sơn

  90

  XS

  Hỗ trợ đại hội Chi hội Điều dưỡng

  122.          

  Đỗ Thị Thùy Vân

  89

  Tốt

   

  123.          

  Lê Thị Thu Hà

  69

  Hoàn thành

  Chưa hoàn thành các nhiệm vụ được giao

  124.          

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  89

  Tốt

   

  125.          

  Mai Xuân Thành

  89

  Tốt

   

  126.          

  Lê Trung Hiếu

  89

  Tốt

  Thử việc tháng 10-11/2022

   

  P. KHẢO THÍ – ĐBCLGD

   

   

   

  127.          

  Mai Thị Minh Nghĩa

  89

  Tốt

   

  128.          

  Lê Thị Thuý Quỳnh

  89

  Tốt

   

  129.          

  Đoàn Đức Nam

  89

  Tốt

   

  130.          

  Nguyễn Hải Hằng

  89

  Tốt

   

  131.          

  Ngô Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  132.          

  Nguyễn Thị Xuân

  89

  Tốt

   

  133.          

  Đặng Thùy Linh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

   

   

   

  134.          

  Lương Anh Vũ

  89

  Tốt

   

  135.          

  Đỗ Cẩm Vân

  89

  Tốt

   

  136.          

  Nguyễn Thu Thùy

  89

  Tốt

   

  137.          

  Lê Xuân Trường

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

  138.          

  Nguyễn Thị Thu Trang

  89

  Tốt

   

  139.          

  Nguyễn Thu Hiền

  89

  Tốt

   

  140.          

  Trần Thị Thu

  89

  Tốt

   

  141.          

  Đỗ Tuyết Nhung

  89

  Tốt

   

  142.          

  Tạ Thu Hà

  91

  XS

  Triển khai khám sức khỏe, mua BHYT cho sinh viên đúng tiến độ

  143.          

  Bùi Thị Ngọc Yến

  91

  XS

  Triển khai khám sức khỏe, mua BHYT cho sinh viên đúng tiến độ

   

  P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   

   

   

  144.          

  Đỗ Thanh Tú

  92

  XS

  Hoàn thành công tác tổng hợp nhập học

  145.          

  Vũ Văn Tiến

  89

  Tốt

   

  146.          

  Đỗ Thị Phương Nhung

  89

  Tốt

   

  147.          

  Trần Thu Thảo

  89

  Tốt

   

  148.          

  Phạm Thị Hoa

  92

  XS

  Hoàn thành thống kê giờ giảng VNS

  149.          

  Trần Ánh Nguyệt

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

   

   

   

  150.          

  Đinh Quốc Khánh

  75

  Tốt

  Chưa sát sao chỉ đạo các công việc của phòng chậm so với yêu cầu;

  Tích cực tham gia tổ chức các chương trình Nhà trường: Hội thảo cho sinh viên, lễ Phát bằng, Chương trình thực tế về nguồn cho đảng viên Nhà trường

  151.          

  Dương Thị Thu Liễu

  92

  XS

  Tổ chức và hướng dẫn tập văn nghệ phục vụ Đại hội Hội Điều dưỡng toàn quốc

  152.          

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  153.          

  Nguyễn Thuý Hà

  80

  Tốt

  Chưa sát sao trong công việc, gây chậm tiến độ so với yêu cầu;

  Đã tích cực tham gia các chương trình Hội thảo cho sinh viên

  154.          

  Đào Thị Phương Dung

  89

  Tốt

   

  155.          

  Trần Thị Minh Hậu

  89

  Tốt

   

  156.          

  Tiên Thị Nga

  89

  Tốt

   

  157.          

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  80

  Tốt

  Chưa sát sao trong công việc, gây chậm tiến độ so với yêu cầu;

  Đã tích cực tham gia các chương trình Hội thảo cho sinh viên; hỗ trợ chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội Điều dưỡng toàn quốc

   

  PHÒNG GIÁO TÀI

   

   

   

  158.          

  Đỗ Thị An Châu

  89

  Tốt

   

  159.          

  Vũ Đình Luyến

  89

  Tốt

   

  160.          

  Trình Thị Thuý Nga

  89

  Tốt

   

  161.          

  Nguyễn Huy Khoa

  89

  Tốt

   

   

  P. QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

   

   

   

  162.          

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất

  163.          

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  89

  Tốt

   

  164.          

  Nguyễn Đức Huân

  89

  Tốt

   

  165.          

  Bùi Văn Công

  90

  XS

  Phục vụ các chương trình Hội thảo, buổi làm việc với đối tác ngoài giờ

  166.          

  Đặng Trần Quyền

  89

  Tốt

   

  167.          

  Bạch Thái Anh

  90

  XS

  Phục vụ các chương trình Hội thảo, Hội họp ngoài giờ

  168.          

  Nguyễn Văn Gang

  89

  Tốt

   

  169.          

  Đặng Hồng Thanh

  89

  Tốt

   

  170.          

  Trịnh Tiến Hưng

  89

  Tốt

   

  171.          

  Phạm Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

 • Các tin khác